Focus 5 unit 4

 0    117 schede    Totoro.jpg
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
być zawalonym (np. pracą)
inizia ad imparare
be snowed under
dostać się na rynek pracy
inizia ad imparare
break into the job market
odświeżyć swoje umiejętności
inizia ad imparare
brush up on one’s skills
przynoszący efekt odwrotny do zamierzonego
inizia ad imparare
counterproductive
pokryć wydatki
inizia ad imparare
cover the expenses
poświęcenie, oddanie
inizia ad imparare
dedication
odbyć krótkoterminową praktykę
inizia ad imparare
do a short-term placement
odbyć nieodpłatny staż
inizia ad imparare
do an unpaid internship
zatrudnić
inizia ad imparare
employ
pracodawca
inizia ad imparare
employer
zatrudnienie
inizia ad imparare
employment
pierwsza praca
inizia ad imparare
entry-level job
pomyśleć sobie
inizia ad imparare
figure
zyskać (praktyczne) doświadczenie
inizia ad imparare
gain (hands-on) experience
uzyskać zachętę finansową
inizia ad imparare
get a financial incentive
otrzymać emeryturę
inizia ad imparare
get a pension
dostać podwyżkę
inizia ad imparare
get a rise
wejść na pierwszy szczebel drabiny kariery zawodowej
inizia ad imparare
get on the first rung of the ladder
ustawić się, dobrze zacząć (w nowej pracy)
inizia ad imparare
get one’s foot in the door
uzyskać dodatkowe korzyści
inizia ad imparare
get perks
mieć odwagę, by coś zrobić
inizia ad imparare
have the guts to do sth
z miejsca zacząć odnosić sukcesy
inizia ad imparare
hit the ground running
odbywać staż
inizia ad imparare
intern
stażysta/stażystka
inizia ad imparare
intern
rozmowa kwalifikacyjna
inizia ad imparare
interview
niezastąpiony
inizia ad imparare
irreplaceable
z impetem rozpocząć karierę zawodową
inizia ad imparare
jump-start one’s career
mieć oko na kogoś/coś
inizia ad imparare
keep tabs on sb/sth
dostać (stałą) pracę
inizia ad imparare
land a (permanent) job
najgorszy moment, kryzys, dno
inizia ad imparare
low point
zarobić fortunę
inizia ad imparare
make a mint
ponieść stratę
inizia ad imparare
make a loss
osiągnąć zysk
inizia ad imparare
make a profit
związać koniec z końcem
inizia ad imparare
make ends meet
osiągnąć swój cel
inizia ad imparare
make one’s target
sprawić, że jest się niezastąpionym
inizia ad imparare
make oneself indispensable
zrekompensować coś
inizia ad imparare
make up for sth
zmaterializować się
inizia ad imparare
materialise
poślednie zadanie, zadanie niewymagające kwalifikacji
inizia ad imparare
menial task
płaca minimalna
inizia ad imparare
minimum wage
firma międzynarodowa
inizia ad imparare
multinational
zaproponować komuś pełen etat
inizia ad imparare
offer sb a full-time post
rozkazywać komuś
inizia ad imparare
order sb around
umowa na czas nieokreślony
inizia ad imparare
permanent contract
wytrwać w czymś
inizia ad imparare
persevere in sth
nie ustawać w wysiłkach
inizia ad imparare
press on
robić dobrą minę do złej gry
inizia ad imparare
put on a brave face
możliwy do zastąpienia
inizia ad imparare
replaceable
zniweczyć swoje szanse
inizia ad imparare
scupper/damage one’s chances
harować
inizia ad imparare
slave away
bronić się/stanąć w czyjejś obronie
inizia ad imparare
stand up for oneself/sb
młoda firma
inizia ad imparare
start-up
zatrudnić kogoś
inizia ad imparare
take sb on
pracować za marne grosze
inizia ad imparare
work for a pittance/for peanuts
pracować za darmo
inizia ad imparare
work for nothing
pracować na zlecenie
inizia ad imparare
work on commission
pracować w nadgodzinach
inizia ad imparare
work overtime
udany początek czegoś
inizia ad imparare
a flying start to sth
wynosić (200 funtów)
inizia ad imparare
amount to (200 pounds)
asortyment, duży wybór
inizia ad imparare
assortment
sprowadzić i zatrudnić kogoś
inizia ad imparare
bring sb in
zbudować markę/firmę/bazę klientów
inizia ad imparare
build a brand/a business/ a customer base
kwalifikacje, kompetencje
inizia ad imparare
competence
kompetentny
inizia ad imparare
competent
rywalizacja, konkurencja
inizia ad imparare
competition
ciekawość
inizia ad imparare
curiosity
zaciekawiony
inizia ad imparare
curious (to know)
chętny do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
eager to do sth
wyłaniać się
inizia ad imparare
emerge
przedsiębiorstwo
inizia ad imparare
enterprise
zachwycać się czymś
inizia ad imparare
enthuse about sth
przedsiębiorca
inizia ad imparare
entrepreneur
świadczący o przedsiębiorczości
inizia ad imparare
entrepreneurial
przedsiębiorczość
inizia ad imparare
entrepreneurship
dopasować się do czegoś
inizia ad imparare
fit in with sth
wahania w przychodach
inizia ad imparare
fluctuations in revenue
kierować się intuicją/głosem serca/swoimi marzeniami
inizia ad imparare
follow your intuition / heart / your dreams
kierować się intuicją/głosem serca/swoimi marzeniami
inizia ad imparare
follow one’s gut instinct/ one’s heart/one’s dream
założyć organizację charytatywną/firmę/przedsiębiorstwo
inizia ad imparare
found a charity/a business/ a company
świeżo po (studiach)
inizia ad imparare
fresh out of (university)
finansowanie
inizia ad imparare
funding
uzyskać informację zwrotną/uznanie/wgląd w coś
inizia ad imparare
gain feedback/recognition/ insight into sth
zebrać opinie
inizia ad imparare
gauge people’s opinions
doskonale się z kimś rozumieć
inizia ad imparare
have a great rapport with sb
hiperkonkurencyjny
inizia ad imparare
hyper-competitive
hiperkonkurencyjność
inizia ad imparare
hyper-competitiveness
porady prawne
inizia ad imparare
legal advice
menedżer
inizia ad imparare
manager
kamień milowy
inizia ad imparare
milestone
pielęgnować talenty
inizia ad imparare
nurture talent
wytrwałość, niezmordowanie
inizia ad imparare
perseverance
wytrwały, niezmordowany
inizia ad imparare
perseverant/persevering
dobre strony czegoś
inizia ad imparare
positives to sth
napięty
inizia ad imparare
pressured
promocja; awans
inizia ad imparare
promotion
dobrobyt
inizia ad imparare
prosperity
dobrze prosperujący
inizia ad imparare
prosperous
egzaminować, przepytywać
inizia ad imparare
quiz
zdać sobie sprawę z potencjału czegoś
inizia ad imparare
realise the potential of sth
sądzić, przypuszczać
inizia ad imparare
reckon
rekrutować osoby utalentowane/nowego menedżera/nową menedżerkę/studentów
inizia ad imparare
recruit talent/a new manager/ students
rekrutacja
inizia ad imparare
recruitment
regularne dochody
inizia ad imparare
regular income
niespokojny
inizia ad imparare
restless
niepokój
inizia ad imparare
restlessness
prowadzić firmę
inizia ad imparare
run a business
nadający się do sprzedaży
inizia ad imparare
saleable
doczekać się zysku
inizia ad imparare
see a return
opracować program
inizia ad imparare
set up/develop a scheme
akcja, udział
inizia ad imparare
share
utrzymać wzrost gospodarczy/podtrzymać biznesplan
inizia ad imparare
sustain economic growth/ a business plan
ponieść straty finansowe
inizia ad imparare
sustain financial losses
nieustępliwy, zawzięty
inizia ad imparare
tenacious
nieustępliwość, zawziętość
inizia ad imparare
tenacity
trudny
inizia ad imparare
tricky
spróbować szczęścia
inizia ad imparare
try one’s luck
student/studentka studiów licencjackich
inizia ad imparare
undergraduate

Devi essere accedere per pubblicare un commento.