Focus 4 Unit 1 cz 1

 0    77 schede    kacperbartek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przystępny
inizia ad imparare
affordable
podobać się
inizia ad imparare
appeal
atrakcyjny, kuszący
inizia ad imparare
attractive
zbroja, pancerz
inizia ad imparare
armour
wziąć udział w wykładzie
inizia ad imparare
attend a lecture
być interesującym dla
inizia ad imparare
be interesting for
prześladowca
inizia ad imparare
bully
skład chemiczny
inizia ad imparare
chemical composition
główny, najważniejszy
inizia ad imparare
core
pogłębić wiedzę
inizia ad imparare
deppen your knowledge
projektowanie
inizia ad imparare
design
zakłócający spokój
inizia ad imparare
disruptive
dyslektyczny
inizia ad imparare
dislexic
wciągający, zachęcający
inizia ad imparare
engaging
zapisać się na kurs
inizia ad imparare
enrol on a course
mieć zaległości
inizia ad imparare
fall behind
zdobyć tytuł naukowy
inizia ad imparare
get a degree
zostać wydalonym ze szkoły
inizia ad imparare
get expelled from school
otrzymać stypendium naukowe
inizia ad imparare
get a scholarship
dostać najlepsze oceny
inizia ad imparare
get top marks
utalentowany, uzdolniony
inizia ad imparare
gifted
wygłosić wykład
inizia ad imparare
give a lecture
przestać w kogoś wierzyć
inizia ad imparare
give up on
zacząć się czymś zajmować
inizia ad imparare
go into
przejść do robienia czegoś
inizia ad imparare
go on to
ukończyć studia
inizia ad imparare
graduate
pasjonować się czymś
inizia ad imparare
have a passion for
mieć wpływ na
inizia ad imparare
have an impact on
bohater
inizia ad imparare
hero
skłonny do
inizia ad imparare
inclined towards
chętny do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
keep to do sth
pobłażliwy
inizia ad imparare
lenient
specjalizować się w
inizia ad imparare
major in
zarządzanie
inizia ad imparare
management
przemysł muzyczny
inizia ad imparare
music industry
odżywianie
inizia ad imparare
nutrition
zasada, reguła
inizia ad imparare
principle
przejść przez coś z trudem
inizia ad imparare
scrape through
zdyscyplinowany
inizia ad imparare
self-disciplined
ustabilizować się
inizia ad imparare
settle down
pisać egzamin
inizia ad imparare
sit an exam
surowy
inizia ad imparare
strict
kujon
inizia ad imparare
swot
czarny charakter
inizia ad imparare
villain
zajmować się jakąś dziedziną
inizia ad imparare
work in the field of
pisać pracę dyplomową
inizia ad imparare
write a dissertation
kultura młodzieżowa
inizia ad imparare
youth culture
irytujący
inizia ad imparare
annoying
skarżyć się na
inizia ad imparare
complain about
przeszkadzać
inizia ad imparare
disturb
pedagog
inizia ad imparare
educationalist
wiercić się
inizia ad imparare
fidget
wręczyć, oddać (zadanie domowe)
inizia ad imparare
hand in
charakter pisma
inizia ad imparare
handwriting
trudności w uczeniu się
inizia ad imparare
learning disorder
stracić panowanie nad sobą
inizia ad imparare
lose your temper
odnieść sukces zawodowy
inizia ad imparare
make a successful living
uważać na lekcji
inizia ad imparare
pay attention in class
dokładnie, precyzyjnie
inizia ad imparare
accurately
skojarzenie
inizia ad imparare
association
gonić, ścigać
inizia ad imparare
chase
najwcześniejsze wspomnienie
inizia ad imparare
earliest memory
wygłosić przemowę
inizia ad imparare
give a speech
pamiętać coś wyraźnie
inizia ad imparare
have a clear memory of
mieć odległe wspomnienie (czegoś)
inizia ad imparare
have a distant memory of
mieć dobrą pamięć do
inizia ad imparare
have a good memory for
mieć słabą pamięć
inizia ad imparare
have a memory like sieve
mieć pamięć fotograficzną
inizia ad imparare
have a photographic memory
mieć słabą pamięć do
inizia ad imparare
have a terrible memory for
mieć mgliste wspomnienie
inizia ad imparare
have a vague memory of
mieć żywe wspomnienie
inizia ad imparare
have a vivid memory of
poprawić pamięć
inizia ad imparare
improve memory
odświerzyć sobie pamięć
inizia ad imparare
jog memory
tracić pamięć
inizia ad imparare
lose memory
wymyślić, zmyślić
inizia ad imparare
make up
nauczyć się na pamięć
inizia ad imparare
memorise
opowiadanie
inizia ad imparare
narrative

Devi essere accedere per pubblicare un commento.