Focus 4 1.1

 0    46 schede    guest2591536
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przystępny
inizia ad imparare
accessible
podobać się
inizia ad imparare
appeal
atrakcyjny
inizia ad imparare
appealing
zbroja
inizia ad imparare
armour
wziąć udział w wykładzie
inizia ad imparare
attend a lecture
być interesującym dla
inizia ad imparare
be of interest to
prześladowca
inizia ad imparare
bully
skład chemiczny
inizia ad imparare
chemical composition
główny, najważniejszy
inizia ad imparare
core
pogłębiać wiedzę
inizia ad imparare
deepen your knowledge
projektowanie
inizia ad imparare
design
zakłócający spokój
inizia ad imparare
disruptive
dyslektyczny
inizia ad imparare
dyslexic
wciągający, zachęcający
inizia ad imparare
engaging
zapisać się na kurs
inizia ad imparare
enrol on a course
mieć zaległości
inizia ad imparare
Fall behind
zdobyć tytuł naukowy
inizia ad imparare
get a degree
otrzymać stypendium naukowe
inizia ad imparare
get a scholarship
zostać wydalonym (ze szkoły)
inizia ad imparare
get expelled (from school)
dostawać najlepsze oceny
inizia ad imparare
get top marks
utalentowany, uzdolniony
inizia ad imparare
gifted
wygłosić wykład
inizia ad imparare
give a lecture
przestać w kogoś wierzyć
inizia ad imparare
give up on
zacząć się czymś zajmować
inizia ad imparare
go into
przejść do robienia czegoś
inizia ad imparare
go on to
kończyć studia, uzyskać dyplom uczelni
inizia ad imparare
graduate
pasjonować się czymś
inizia ad imparare
have a passion for
miec wpływ na
inizia ad imparare
have an impact on
skłonny do
inizia ad imparare
inclined towards
chętny do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
keen to do sth
pobłażliwy, łagodny
inizia ad imparare
lenient
studiować, specjalizować się w
inizia ad imparare
major in
zarządzenie
inizia ad imparare
management
przemysł muzyczny
inizia ad imparare
music industry
odżywianie
inizia ad imparare
nutrition
zasada, reguła
inizia ad imparare
principle
przebrnąć, przejść przez coś z trudem
inizia ad imparare
scrape through
zdyscyplinowany
inizia ad imparare
self - disciplined
uspokoić, ustabilizować się
inizia ad imparare
settle down
zdawać, pisać egzamin
inizia ad imparare
sit an exam
surowy, wymagający
inizia ad imparare
strict
kujon
inizia ad imparare
swot
czarny charakter
inizia ad imparare
villain
zajmować się jakąś dziedziną
inizia ad imparare
work in the field of
pisać pracę dyplomową
inizia ad imparare
write a dissertation
kultura mlodziezowa
inizia ad imparare
youth culture

Devi essere accedere per pubblicare un commento.