Fiszki słownictwo strona 88 do 91

 0    20 schede    krzysztofkamilkrajewski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ładunek łatwo tłukący się
inizia ad imparare
Zerbrechliches packgut
Nie używać haków ręcznych
inizia ad imparare
keine Handhaken Verwenden
Tą stroną do góry.
inizia ad imparare
Diese Seite oben.
Chronić przed słońcem
inizia ad imparare
Vor der Sonneneinstrahlung schützen
Chronić przed wilgocią
inizia ad imparare
Vor Nasse Schutzen
Chronić przed promieniowaniem radio aktywnym
inizia ad imparare
Vor radioaktiver Strahlen schützen
Środek ciężkości
inizia ad imparare
Der Schwerpunkt
Tu otwierać
inizia ad imparare
hier offen
Zakładać klamrę tylko w tym miejscu
inizia ad imparare
Klammern nur an dieser Stelle
Nie uszkodzić powłoki izolacyjnej
inizia ad imparare
die Sperrschicht nicht Beschädigen
Dopuszczalne obciążenie przy układaniu w stosy
inizia ad imparare
Zulässige Stapellast
Dopuszczalne temperatura
inizia ad imparare
Zulässiger Temperaturbereich
Butelka
inizia ad imparare
Flasche
Paleta
inizia ad imparare
Palette
Puszka
inizia ad imparare
Dose
Folia
inizia ad imparare
Folie
Karton
inizia ad imparare
Karton
Beczka
inizia ad imparare
Das Fass
Pojemnik
inizia ad imparare
Der Becher
Drewniana skrzynia
inizia ad imparare
Holzkiste

Devi essere accedere per pubblicare un commento.