Financial Accounting

 0    136 schede    janekpatyra
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rachunek zysków i strat
inizia ad imparare
profit-and-loss account
strata netto
inizia ad imparare
Net loss
zasada memoriałowa
inizia ad imparare
the accrual principle
rachunkowość
inizia ad imparare
accountancy
księgowość
inizia ad imparare
accounting/ bookkeeping
ponosić np. koszty, straty
inizia ad imparare
incur e.g. costs, losses
przychody
inizia ad imparare
revenues
aktywa
inizia ad imparare
assets
pasywa
inizia ad imparare
liabilities
sprzedaż
inizia ad imparare
sale
amortyzacja
inizia ad imparare
depreciation
mieć/posiadać
inizia ad imparare
have / have
być winnym/dłużnym
inizia ad imparare
be guilty / debt
bilans księgowy
inizia ad imparare
accounting balance
sprawozdanie przepływów pieniężnych
inizia ad imparare
cash flow statement
kapitał własny
inizia ad imparare
equity capital
koszty stałe
inizia ad imparare
fixed costs
księgowy
inizia ad imparare
an accountant
sprawdzać/audytować
inizia ad imparare
check / audit the
budżetowanie
inizia ad imparare
budgeting
wierzyciel
inizia ad imparare
creditor
rachunek zysków i strat
inizia ad imparare
profit-and-loss account
strata netto
inizia ad imparare
Net loss
zasada memoriałowa
inizia ad imparare
the accrual principle
rachunkowość
inizia ad imparare
accountancy
księgowość
inizia ad imparare
accounting/ bookkeeping
ponosić np. koszty, straty
inizia ad imparare
incur e.g. costs, losses
przychody
inizia ad imparare
revenues
aktywa
inizia ad imparare
assets
pasywa
inizia ad imparare
liabilities
sprzedaż
inizia ad imparare
sale
amortyzacja
inizia ad imparare
depreciation
mieć/posiadać
inizia ad imparare
have / have
być winnym/dłużnym
inizia ad imparare
be guilty / debt
bilans księgowy
inizia ad imparare
accounting balance
sprawozdanie przepływów pieniężnych
inizia ad imparare
cash flow statement
kapitał własny
inizia ad imparare
equity capital
koszty stałe
inizia ad imparare
fixed costs
księgowy
inizia ad imparare
an accountant
sprawdzać/audytować
inizia ad imparare
check / audit the
budżetowanie
inizia ad imparare
budgeting
wierzyciel
inizia ad imparare
creditor
is heralded as
inizia ad imparare
is heralded as
to process payments
inizia ad imparare
to process payments
monkey with hard cash
inizia ad imparare
monkey with hard cash
book value
inizia ad imparare
book value
balance
inizia ad imparare
balance
profit
loss account
inizia ad imparare
profit
tied up in
inizia ad imparare
tied up in
intangibles
inizia ad imparare
intangibles
A venture is sound
inizia ad imparare
A venture is sound
sales that have been booked
inizia ad imparare
sales that have been booked
drain on cash
inizia ad imparare
drain on cash
depreciation
inizia ad imparare
depreciation
bad debts
inizia ad imparare
bad debts
assets be written off
inizia ad imparare
assets be written off
investment returns
inizia ad imparare
investment returns
account for
inizia ad imparare
account for
issued a bond
inizia ad imparare
issued a bond
depreciation
inizia ad imparare
depreciation
amortisation
inizia ad imparare
amortization
shorthand measure
inizia ad imparare
shorthand measure
defer payments
inizia ad imparare
defer payments
use up more or less cash in the long run
inizia ad imparare
use up more or less cash in the long run
cashflow was negative
inizia ad imparare
cashflow was negative
figures
inizia ad imparare
figures
flush
inizia ad imparare
flush
skint
inizia ad imparare
skint
rachunek zysków i strat
inizia ad imparare
income statement (profit and loss account, P&L)
strata netto
inizia ad imparare
net loss
zasada memoriałowa
inizia ad imparare
accrual basis (of accounting)
rachunkowość
inizia ad imparare
accounting
księgowość
inizia ad imparare
bookkeeping
ponosić np. koszty, straty
inizia ad imparare
to incur costs/losses
przychody
inizia ad imparare
revenues
aktywa
inizia ad imparare
assets
pasywa
inizia ad imparare
liabilities
sprzedaż
inizia ad imparare
sales
amortyzacja
inizia ad imparare
depreciation
mieć/posiadać
inizia ad imparare
to own sth
być winnym/dłużnym
inizia ad imparare
to owe sth to sb
bilans księgowy
inizia ad imparare
balance sheet
sprawozdanie przepływów pieniężnych
inizia ad imparare
cash flow statement
kapitał własny
inizia ad imparare
equity
koszty stałe
inizia ad imparare
overheads (fixed costs)
księgowy
inizia ad imparare
an accountant
sprawdzać/audytować
inizia ad imparare
to audit
budżetowanie
inizia ad imparare
budgeting
wierzyciel
inizia ad imparare
a creditor
is heralded as
inizia ad imparare
zwiastować, jest okrzyknięte
to process payments
inizia ad imparare
przetwarzać płatności
monkey with hard cash
inizia ad imparare
(inf) grzebać/majstrować przy czymś
book value
inizia ad imparare
wartość księgowa
balance
bilans
inizia ad imparare
sheet
profit
loss account
inizia ad imparare
and
rachunek zysków i strat
tied up in
inizia ad imparare
zamrożone w czymś (o funduszach przedsiębiorstwa)
intangibles
inizia ad imparare
aktywa/wartości niematerialne lub prawne
A venture is sound
inizia ad imparare
przedsięwzięcie jest w dobrej kondycji/stabilne
sales that have been booked
inizia ad imparare
sprzedaż która została zaksięgowana
drain on cash
inizia ad imparare
obciążenie dla zasobów gotówkowych
depreciation
inizia ad imparare
amortyzacja środków trwałych
bad debts
inizia ad imparare
nieściągalny dług
assets be written off
inizia ad imparare
odpisywać, pomniejszać
investment returns
inizia ad imparare
zwrot z inwestycji, a return on investment
account for
inizia ad imparare
rejestrować transakcję księgową
issued a bond
inizia ad imparare
wyemitował obligację
depreciation
inizia ad imparare
amortyzacja aktywów trwałych
amortisation
inizia ad imparare
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
shorthand measure
inizia ad imparare
środki skrótowe (idące na skróty)
defer payments
inizia ad imparare
odraczać płatności
use up more or less cash in the long run
inizia ad imparare
pochłonie (zużyje) więcej lub mniej gotówki długoterminowo
cashflow was negative
inizia ad imparare
ujemny przepływ pieniężny
figures /numbers
inizia ad imparare
(liczby, dane liczbowe)
flush
inizia ad imparare
nadziany
skint
inizia ad imparare
spłukany
rachunek zysków i strat
inizia ad imparare
income statement (profit and loss account, P&L)
strata netto
inizia ad imparare
net loss
zasada memoriałowa
inizia ad imparare
accrual basis (of accounting)
rachunkowość
inizia ad imparare
accounting
księgowość
inizia ad imparare
bookkeeping
ponosić np. koszty, straty
inizia ad imparare
to incur costs/losses
przychody
inizia ad imparare
revenues
aktywa
inizia ad imparare
assets
pasywa
inizia ad imparare
liabilities
sprzedaż
inizia ad imparare
sales
amortyzacja
inizia ad imparare
depreciation
mieć/posiadać
inizia ad imparare
to own sth
być winnym/dłużnym
inizia ad imparare
to owe sth to sb
bilans księgowy
inizia ad imparare
balance sheet
sprawozdanie przepływów pieniężnych
inizia ad imparare
cash flow statement
kapitał własny
inizia ad imparare
equity
koszty stałe
inizia ad imparare
overheads (fixed costs)
księgowy
inizia ad imparare
an accountant
sprawdzać/audytować
inizia ad imparare
to audit
budżetowanie
inizia ad imparare
budgeting
wierzyciel
inizia ad imparare
a creditor

Devi essere accedere per pubblicare un commento.