February 27 100%

 0    11 schede    pjendruszko
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Problem przeludnienia
inizia ad imparare
The problem of overpopulation
Jest za dużo ludzi na świecie
inizia ad imparare
There are too many people in the world
Jestem matką ziemią
inizia ad imparare
I am mother earth
Na mojej powierzchni było dużo drzew
inizia ad imparare
There were a lot of trees on my surface
Na ziemi było kilka osób
inizia ad imparare
There were several people on the ground
Szybki zwrost populacji
inizia ad imparare
Rapid population growth
ludzie mnie nie szanują
inizia ad imparare
people don't respect me
powietrze jest zanieczyszczone
inizia ad imparare
the air is polluted
Wydobywają moje zasoby naturalne
inizia ad imparare
They extract my natural resources
Zbyt Wysoka temperatutra
inizia ad imparare
Too high temperature
Maska z tlenem
inizia ad imparare
Oxygen mask

Devi essere accedere per pubblicare un commento.