Features - Cechy

 0    30 schede    2enpl
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
expensive
This hotel is expensive.
inizia ad imparare
drogi
Ten hotel jest drogi.
too expensive
Taking a taxi is too expensive.
inizia ad imparare
za drogi
Jazda taksówką jest zbyt droga.
cheap
Our hotel is cheap.
inizia ad imparare
tani
Nasz hotel jest tani.
bad
also: angry
The conditions are bad.
inizia ad imparare
zły
Warunki są złe.
good
He's such a good person!
inizia ad imparare
dobry
To taki dobry człowiek!
tasty
It's very tasty.
inizia ad imparare
smaczny
To jest bardzo smaczne.
pretty
What a pretty girl!
inizia ad imparare
ładny
Jaka ładna dziewczyna!
ugly
He's so ugly.
inizia ad imparare
brzydki
On jest taki brzydki.
dirty
The toilet is very dirty.
inizia ad imparare
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
clean
The rooms are quite clean.
inizia ad imparare
czysty
Pokoje są całkiem czyste.
cold
I'm cold.
inizia ad imparare
zimny
Jest mi zimno.
warm
Take my warm sweater.
inizia ad imparare
ciepły
Weź mój ciepły sweter.
fast
She drives too fast.
inizia ad imparare
szybko
Ona jeździ za szybko.
slow
also: free
I like slow melodies.
inizia ad imparare
wolny
Lubię wolne melodie.
friendly
Everyone is friendly here.
inizia ad imparare
przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
hungry
I'm very hungry.
inizia ad imparare
głodny
Jestem bardzo głodny.
thirsty
She's thirsty.
inizia ad imparare
spragniony
Jest spragniona.
tired
I am very tired.
inizia ad imparare
zmęczony
a man would say "zmęczony", a woman would say "zmęczona"
Jestem bardzo zmęczony.
sick
I'm sick.
inizia ad imparare
chory
a man would say "chory", a woman would say "chora"
Jestem chora.
different
You look different.
inizia ad imparare
inny
Wyglądasz inaczej.
new
I bought a new souvenir!
inizia ad imparare
nowy
a man would say "kupiłem", a woman would say "kupiłam"
Kupiłem nową pamiątkę!
big
This city is so big.
inizia ad imparare
duży
To miasto jest takie duże.
happy
I'm so happy to see you.
inizia ad imparare
szczęśliwy
a man would say "szczęśliwy", a woman would say "szczęśliwa"
Jestem taki szczęśliwy, że cię widzę.
sad
Why are you sad?
inizia ad imparare
smutny
we use "smutny" when referring to a man and "smutna" when referring to a woman
Dlaczego jesteś smutny?
white
The clouds are white.
inizia ad imparare
biały
Chmury są białe.
black
Coffee is black.
inizia ad imparare
czarny
Kawa jest czarna.
green
The grass is green.
inizia ad imparare
zielony
Trawa jest zielona.
red
Roses are red.
inizia ad imparare
czerwony
Róże są czerwone.
blue
The sky is blue.
inizia ad imparare
niebieski
Niebo jest niebieskie.
yellow
The sand is yellow.
inizia ad imparare
żółty
Piasek jest żółty.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.