EViU u 27 give, keep, break, see

 0    23 schede    jpodgajna6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
give sb a ring
I'll give you a ring this evening.
inizia ad imparare
zadzwonić do kogoś
Zadzwonię do ciebie dziś wieczorem.
give sb a hand
Could you give me a hand?
inizia ad imparare
pomóc komuś
Czy możesz mi pomóc?
give sb a lift
I'll give you a lift home.
inizia ad imparare
podwieźć kogoś
Podwiozę cię do domu.
give sb a kiss
He gave me a kiss.
He gave me a kiss.
inizia ad imparare
pocałować kogoś
Pocałował mnie.
give a push
He gave me a push.
inizia ad imparare
popchnąć
Pchnął mnie.
give sb a smile
He gave me a big smile.
He gave me a big smile.
inizia ad imparare
uśmiechnąć się do kogoś
Uśmiechną się do mnie szeroko.
Uśmiechną się do mnie szeroko.
give sb a advice
He gave me some advice.
He gave me some advice.
inizia ad imparare
dać komuś radę
Dał mi kilka rad.
Dał mi kilka rad.
give sb a hug
He gave me a hug.
He gave me a hug.
inizia ad imparare
przytulić kogoś
Uściskał mnie.
Uściskał mnie.
keep sth warm
These gloves will keep your hands warm.
These gloves will keep your hands warm.
inizia ad imparare
utrzymać coś w cieple
W tych rękawiczkach będzie ci ciepło.
W tych rękawiczkach będzie ci ciepło.
keep fit
Running helps me to keep fit.
Running helps me to keep fit.
inizia ad imparare
utrzymywać kondycję/formę
Bieganie pomaga mi zachować formę.
Bieganie pomaga mi zachować formę.
keep dry
That raincoat will keep you dry.
That raincoat will keep you dry.
inizia ad imparare
zachować suchość
W tym płaszczu przeciwdeszczowym nie przemokniesz.
W tym płaszczu przeciwdeszczowym nie przemokniesz.
keep quiet
Please keep quiet.
Please keep quiet.
inizia ad imparare
być cicho
Proszę zachować ciszę.
Proszę zachować ciszę.
Keep + czasownik z ing = robić coś ciągle, często (ale nie tylko) dotyczy to czynności, których nie chciałoby się wykonywać.
I keep losing my keys. / She keeps interrupting me. // I keep getting backache. // Keep running!
I keep losing my keys. / She keeps interrupting me. // I keep getting backache. // Keep running!
inizia ad imparare
Keep + czasownik z ing = robić coś ciągle, często (ale nie tylko) dotyczyło czynności, których nie chciałoby się zrobić.
Ciągle gubię klucze. // Ona mi ciągle przeszkadza. // Ciągle mnie bolą plecy. // Biegnij! (i nie przestawaj)
Ciągle gubię klucze. // Ona mi ciągle przeszkadza. // Ciągle mnie bolą plecy. // Biegnij! (i nie przestawaj)
keep in touch
I try to keep in touch with old school friends.
I try to keep in touch with old school friends.
inizia ad imparare
być w kontakcie
Staram się utrzymywać kontakt z kolegami ze szkoły.
Staram się utrzymywać kontakt z kolegami ze szkoły.
keep sb doing
I'm sorry to keep you waiting. // They tried everything to keep the business going.
I'm sorry to keep you waiting. // They tried everything to keep the business going.
inizia ad imparare
skłonić kogoś do robienia czegoś
Przepraszam, że musiałeś (przeze mnie) czekać. // Próbowali wszystkiego, aby utrzymać biznes.
Przepraszam, że musiałeś (przeze mnie) czekać. // Próbowali wszystkiego, aby utrzymać biznes.
break a record
He broke the world 100 meters record.
He broke the world 100 meters record.
inizia ad imparare
pobić rekord
Pobił rekord świata na 100 metrów.
Pobił rekord świata na 100 metrów.
break the law/rule
I didn't know I was breaking the law.
I didn't know I was breaking the law.
inizia ad imparare
złamać prawo/przepis
Nie wiedziałem, że łamię prawo.
Nie wiedziałem, że łamię prawo.
break the news
Who's going to break the news to the family?
Who's going to break the news to the family?
inizia ad imparare
przekazywać nowe i ważne informacje
Kto ma przekazać wieści rodzinie?
Kto ma przekazać wieści rodzinie?
break sb heart
It'll break her heart to see her son like this.
It'll break her heart to see her son like this.
inizia ad imparare
złamać komuś serce
Złamie jej serce, gdy zobaczy syna w tym stanie.
Złamie jej serce, gdy zobaczy syna w tym stanie.
I see.
inizia ad imparare
Rozumiem.
I see what you mean.
inizia ad imparare
Wiem, co masz na myśli.
see
They're doing experiments to see how people react when they are under stress.
They're doing experiments to see how people react when they are under stress.
inizia ad imparare
zobaczyć w sensie sprawdzić, dowiedzieć się
Przeprowadzają eksperymenty, aby zobaczyć, jak ludzie reagują na stres.
Przeprowadzają eksperymenty, aby zobaczyć, jak ludzie reagują na stres.
See the point of... ing
I don't see the point of practising six hours a day.
I don't see the point of practising six hours a day.
inizia ad imparare
widzieć sens w robieniu czegoś
Nie widzę sensu ćwiczyć sześć godzin dziennie.
Nie widzę sensu ćwiczyć sześć godzin dziennie.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.