Environment 2

 0    46 schede    Sol777
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
food chain
inizia ad imparare
łańcuch pokarmowy
fossil
The young archaeologist is looking for fossils in the ground.
inizia ad imparare
skamielina
Młody archeolog szuka w ziemi skamieniałości.
overpopulated
inizia ad imparare
przeludniony
humid
inizia ad imparare
wilgotny
prosperous
inizia ad imparare
dobrze prosperujący
protein
inizia ad imparare
białko / proteina
carbohydrate
inizia ad imparare
wodorowęglan
fat
Fries contain a lot of fat.
inizia ad imparare
tłuszcz
Frytki zawierają dużo tłuszczu.
glacier
The group went hiking on a glacier in New Zealand.
inizia ad imparare
lodowiec
Grupa wybrała się na wspinaczkę na lodowiec w Nowej Zelandii.
flea
inizia ad imparare
pchła
glow
inizia ad imparare
poświata, blask, jarzyć sie
ail
inizia ad imparare
chorować
biodegradable
Our products are 100% biodegradable.
inizia ad imparare
biodegradowalny
Nasze produkty są w 100% biodegradowalne.
biodiversity
inizia ad imparare
bioróżnorodność
carbon dioxide
Carbon dioxide is one of the greenhouse gases.
inizia ad imparare
dwutlenek węgla
Dwutlenek węgla to jeden z gazów cieplarnianych.
carbon monoxide
inizia ad imparare
Tlenek węgla
catalytic converter
inizia ad imparare
katalizator
chop down
inizia ad imparare
ściąć
coastal waters
inizia ad imparare
Wody przybrzeżne
cooling agent
inizia ad imparare
czynnik chłodzący
contaminate
inizia ad imparare
zanieczyścić
detergent
inizia ad imparare
detergentu
die out
inizia ad imparare
wymierać
diminish
inizia ad imparare
pomniejszać
disposal
inizia ad imparare
wywóz
drought
There had been no rain in Australia for three months, causing a terrible drought.
inizia ad imparare
susza
W Australii nie padało przez trzy miesiące, co spowodowało ogromną suszę.
parch
inizia ad imparare
wysuszyć
dump
I don't want these bookshelves anymore, so I'm going to dump them on the side of the road.
inizia ad imparare
wysypisko
wyrzucić
Nie chcę już tych półek na książki, więc wyrzucę je przy drodze.
dumping ground
inizia ad imparare
wysypisko
dust
inizia ad imparare
kurz
energy conservation
inizia ad imparare
oszczędzanie energii
energy source
inizia ad imparare
źródła energii
energy-efficient
inizia ad imparare
energooszczędne
erode
inizia ad imparare
erodować
exhaust fumes
inizia ad imparare
Spaliny
factory farming
inizia ad imparare
rolnictwo fabryka
fertile
inizia ad imparare
płodny
greenhouse effect
The destruction of forests is contributing to the greenhouse effect.
inizia ad imparare
efekt cieplarniany
Wycinka lasów przyczynia się do efektu cieplarnianego.
geothermal
inizia ad imparare
geotermalnej
be harmful to
inizia ad imparare
być szkodliwym
heat wave
inizia ad imparare
fala upałów
strenuous activity
inizia ad imparare
forsowna aktywność
hydrocarbon
inizia ad imparare
węglowodór
industrial waste
inizia ad imparare
odpady przemysłowe
insulation
inizia ad imparare
izolacja
glass fibre
inizia ad imparare
z włókna szklanego

Devi essere accedere per pubblicare un commento.