Enkev English 25

 0    30 schede    andymarcini
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
thus, we assume our commitment to society and our social responsibility
inizia ad imparare
dlatego przyjmujemy nasze zaangażowanie na rzecz społeczeństwa i naszą odpowiedzialność społeczną
we want to reaffirm and highlight the commitment we assumed with our partners
inizia ad imparare
chcemy potwierdzić i podkreślić zaangażowanie, jakie podjęliśmy z naszymi partnerami
we appeal now for your understanding
inizia ad imparare
apelujemy teraz o wyrozumiałość
I have botched all my tasks
inizia ad imparare
Spartaczyłem wszystkie moje zadania
He was tall and lanky, with small round glasses
inizia ad imparare
Był wysoki i chudy, z małymi okrągłymi okularkami
the government had asked us to stay at home and avoid all gatherings
inizia ad imparare
rząd poprosił nas, abyśmy zostali w domu i unikali wszelkich spotkań
the boundaries with neighbouring states are restricted
inizia ad imparare
są ograniczenia na granicach między sąsiadującymi stanami / państwami
delays of deliveries are the order of the day
inizia ad imparare
opóźnienia dostaw są na porządku dziennym
possible scenarios are so different that there is no credible source for the outcome of a unique situation
inizia ad imparare
możliwe scenariusze są tak różne, że nie ma wiarygodnego źródła na wynik tej wyjątkowej sytuacji
in uncharted waters
inizia ad imparare
na nieznanych wodach
if banks too start to close, the global market will be paralyzed
inizia ad imparare
jeśli banki również zaczną się zamykać, rynek światowy zostanie sparaliżowany
The market assessments can change from day to day
inizia ad imparare
Oceny rynku mogą się zmieniać z dnia na dzień
Practicing social distancing is a strange but necessary adjustment for all of us
inizia ad imparare
Praktykowanie dystansu społecznego jest dla nas wszystkich dziwną, ale konieczną zmianą
prisoners released on bail
inizia ad imparare
więźniowie zwolnieni za kaucją
Navy introduces full-body disinfection chamber
inizia ad imparare
Marynarka wojenna wprowadza komorę do dezynfekcji całego ciała
There's a strong whiff of testosterone amidst the anti-bacterial spray and truffle odour
inizia ad imparare
Silny powiew testosteronu pośród antybakteryjnego sprayu i zapachu trufli
elections would be indefinitely postponed due to the spread of the dreaded virus
inizia ad imparare
wybory zostaną odłożone na czas nieokreślony z powodu rozprzestrzeniania się przerażającego wirusa
they do not like the idea of the election being put off
inizia ad imparare
nie podoba im się pomysł odłożenia wyborów
They seemed to prefer the option of staging elections amidst adverse circumstances than the postponement option
inizia ad imparare
Wydawało się, że wolą opcję zorganizowania wyborów w niesprzyjających okolicznościach niż opcję odroczenia
they had already started canvassing for votes
inizia ad imparare
już zaczęli pozyskiwać głosy
in his address to the nation, president was lamentably lacking in articulating a firm stance on postponing elections
inizia ad imparare
w swoim wystąpieniu do narodu prezydentowi żałośnie brakowało stanowczego stanowiska w sprawie przełożenia wyborów
Though mindful of the threat posed by virus, he went out
inizia ad imparare
mimo, że był świadomy zagrożenia ze strony wirusa, wyszedł na zewnątrz
Jack needs to get rid of these pesky aphids and he needs the money to buy insecticide
inizia ad imparare
Jack musi pozbyć się tych nieznośnych mszyc i potrzebuje pieniędzy na zakup środka owadobójczego
steps and strategies we have implemented are prudent and effective
inizia ad imparare
wdrożone przez nas kroki i strategie są ostrożne i skuteczne
we have and continue to develop contingency plans as circumstances warrant
inizia ad imparare
mamy i nadal opracowujemy plany awaryjne, o ile uzasadniają to okoliczności
to make sure we address the concerns of our customers and adjust plans as necessary
inizia ad imparare
aby upewnić się, że uwzględniamy obawy naszych klientów i odpowiednio dostosowujemy plany
the global situation has deteriorated
inizia ad imparare
globalna sytuacja uległa pogorszeniu
we are committed to the integrity of our supply chain
inizia ad imparare
przywiązujemy wagę do integralności naszego łańcucha dostaw
we humbly request that you extend the same courtesy back to us
inizia ad imparare
z pokorą prosimy o przekazanie nam tej samej uprzejmości
to mitigate disruption risk
inizia ad imparare
w celu ograniczenia ryzyka zakłóceń

Devi essere accedere per pubblicare un commento.