English for Telephoning - zwroty i zdania - Business English

 
Domanda Risposta
Tu Jones. / Z tej strony Jones.
inizia ad imparare
This is Jones. / It's Jones.
Czy mógłbym prosić pana Smitha do telefonu?
inizia ad imparare
Could I speak to Mr. Smith, please?
To pilne.
inizia ad imparare
It's urgent.
Tracę Cię. Przerywa mi połączenie. (w rozmowie telefonicznej)
inizia ad imparare
Sorry, you're breaking up. I'm losing the connection.
Czy moglibyśmy przesunąć nasze spotkanie?
inizia ad imparare
I was wondering if we could postpone our meeting?
Jestem zajęty cały dzień.
inizia ad imparare
I'm a bit tied up all day.
Przepraszamy za nieporozumienie.
inizia ad imparare
We're sorry about the mix-up.
+102 schede
La lezione è parte del corso
"Business English (basic)"
(Un totale di 1.043 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.