eioś jak ten łoś

 0    34 schede    mardabrowska03
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
dobór gametyczny
inizia ad imparare
komórki rozrodcze produkowane w nadmiarze i cechy przekazywane przez zygotę do kolejnych komórek rozrodczych, może działać niezależnie od doboru naturalnego; (np. powstanie ruchliwości plemników)
poziomy doboru naturalnego
inizia ad imparare
1. Istnieje możliwość powielania jednostek wchodzących w ich skład 2. Produkowana jest większa liczba jednostek niż to konieczne 3. Przeżycie jednostek zależy od tych cech 4. Istnieją mechanizmy przeżywania tych cech
punkt Równowagi Laka
inizia ad imparare
określa w którym momencie gatunki optymalizują a w którym maksymalizują (w lewo optymalizacja, w prawo maksymalizacja)
kompromis ewolucyjny
inizia ad imparare
sformułowanie kiedy zyski będą większe niż straty (mechanizm ekologii behawioralnej)
trade-off u mewy śmieszki
inizia ad imparare
ryzyko trafienia na drapieżnika (po to mewy gniazdują kolonijnie) – ryzyko kanibalizmu ze strony innych mew.
teoria Fishera
inizia ad imparare
20 samic na 1 samca/ 1 samiec na 20 samic
dobór płciowy
inizia ad imparare
selekcja cech związanych ze zwiększaniem sukcesu reprodukcyjnego
dobór wewnątrz-płciowy
inizia ad imparare
walka samców o samice
dobór zewnątrz-płciowy
inizia ad imparare
(promowanie takich cech które są atrakcyjne dla płci przeciwnej
hipoteza Fishera
inizia ad imparare
na początku samice preferowały jakąś cechę u samca bo mówiła coś o wyposażeniu genetycznym
hipoteza Upośledzenia (Amotz Zahavi)
inizia ad imparare
dane cechy upośledzają zdolność samca do przeżycia, a samica wybiera, ponieważ mimo tego upośledzenia samiec jest zdolny przetrwać
hipoteza Hamiltona i Zuk
inizia ad imparare
przesadnie rozbudowane ornamenty są oznakiem wysokiej kondycji samca
poligynia
inizia ad imparare
1 samiec wiele partnerek
poliandria
inizia ad imparare
1 samica wielu partnerów
hipoteza seksownego syna
inizia ad imparare
drugi lęg jest mniej efektywny, jednak nadal powoduje przekazanie korzystnych genów samca (bo rodzą się głównie samce)
hipoteza oszustwa
inizia ad imparare
samce oszukują samice że są niesparowane samicy, zamyka się okres reprodukcyjny i woli spróbować wychować dany lęg
hipoteza trudno znaleźć wolnych samców
inizia ad imparare
albo spróbują ze sparowanym samcem albo nie przystąpią do reprodukcji
Hipoteza pewności rodzicielstwa
inizia ad imparare
przy zapłodnieniu zewnętrznym opieka od samca jest pewniejsza niż przy wewnętrznym (samiec nie jest w tym przypadku pewny swojego ojcostwa)
Hipoteza kolejności wypuszczenia gamet
inizia ad imparare
zapłodnienie wewnętrzne daje samcowi szanse na wcześniejsze pozostawienie samicy; przy zapłodnieniu zewnętrznym samica ma większą szansę na opuszczenie samca
Hipoteza związku
inizia ad imparare
przywiązanie danej płci do embrionu przywiązanie danej płci do embrionu (wewnętrzne - samica, zewnętrzne - samiec)
komunikacja
inizia ad imparare
proces w którym nadawcy posługują się specjalnie opracowanymi sygnałami (w toku ewolucji) lub popisami aby zmodyfikować zachowanie odbiorców
strategia r
inizia ad imparare
małe zwinne szybko się namnażają (zużywają dużo mniej energii na wyprodukowanie potomstwa), koszty organizmy jednoroczne
strategia K
inizia ad imparare
mała liczba potomstwa (np. wszystkie duże ssaki) (duży wydatek energii), organizmy wieloletnie (typ stały, liniowy przeżywania
reguła Rapoporta
inizia ad imparare
klimat jest najbardziej zmienny na dużych szerokościach geograficznych efekt historyczny - zlodowacenie (gatunki o zdolnościach dyspersyjnych) konkurencja
reguła Hańskiego
inizia ad imparare
błąd pobierania prób (gatunki rzadsze są trudniejsze do policzenia) model Browna (gatunki o szerokim zakresie tolerancji stają się szeroko rozprzestrzenione) koncepcja metapopulacji
metapopulacja
inizia ad imparare
grupa małych jednostek składających się na populację, w których dochodzi do przepływu genów
szacowanie zagęszczeń względne
inizia ad imparare
służy bardziej do porównywania zagęszczeń na dwóch różnych obszarach
szacowanie zagęszczeń bezwzględne
inizia ad imparare
realna liczba osobników przypadająca na określoną jednostkę
metoda kwadratów
inizia ad imparare
wybieranie mniejszych obszarów i sprawdzanie ile osobników na niego przypada; zagęszczenie jest wtedy średnią ilości osobników na wybranych obszarach
metoda Petersena
inizia ad imparare
metoda znakowania i ponownych złowień
względne metody szacowania zagęszczenia
inizia ad imparare
liczenie odchodów liczenie głosów liczenie zwierząt upolowanych liczenie trupów metoda ankietowa
populacja o pokoleniach nieciągłych
inizia ad imparare
zwiększanie się liczebności początkowo z prędkością rosnącą, a następnie malejącą w związku z napotkaniem przez populację oporu środowiska; wzrost liczebności ustaje, gdy zostaje osiągnięty poziom wyznaczony przez pojemność środowiska
populacje o pokoleniach ciągłych
inizia ad imparare
wzrost liczebności populacji jest stały (wykładniczy) zależy od bieżących warunków nie zależy od przeszłości jest niezależny od zagęszczenia
Współczynnik reprodukcji netto
inizia ad imparare
populacja wzrasta o 1,03 osobnika w każdym pokoleniu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.