Egzamin Geografia Ustny Luty 2023

 0    15 schede    bezkolarower
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Opisz położenie geograficzne Polski
inizia ad imparare
Polska usytuowana jest na półkuli północnej i wschodniej
Opisz położenie polityczne Polski
inizia ad imparare
Polska leży w Europie Środkowej, położona jest nad morzem Bałtyckim od północy, Karpatami oraz Sudetami od poludnia
Opisz położenie matematyczne Polski
inizia ad imparare
pomiędzy 49°00' a 54°50' szerokości geograficznej północnej,
Jakie są konsekwencje rozciągłości równoleżnikowej Polski i Europy
inizia ad imparare
40‑minutowa różnica czasu słonecznego między zachodnimi i wschodnimi krańcami kraju
Jakie są konsekwencje rozciągłości południkowej Polski i Europy
inizia ad imparare
różnica w długości trwania dnia między północną i południową częścią Polski. Na północy latem dzień jest dłuższy o ponad godzinę niż na południu, a zimą przeciwnie.
Opisz góry fałdowe w Polsce
inizia ad imparare
Karpaty, powstałymi wskutek fałdowania morskich osadów.
Czy w Polsce występują góry wulkaniczne
inizia ad imparare
Tak, nap. Beskidy czy Góry Świętokrzyskie
Wymień formy rzeźby polodowcowej
inizia ad imparare
doliny U‐kształtne, pradoliny, rynny polodowcowe, kotły polodowcowe.
Przedstaw pasy rzeźby terenu
inizia ad imparare
pas pobrzeży (niziny nadmorskie), pas pojezierzy, pas Niziny Środkowopolskie, pas wyżyn (Wyżyny Polskie), pas kotlin (Kotliny Podkarpackie), pas gór.
Jak podzielono surowce mineralne
inizia ad imparare
energetyczne, skalne, chemiczne i metaliczne.
Jakie czynniki kształtują klimat w Polsce
inizia ad imparare
szerokość geograficzna, rozkład lądów i mórz, prądy morskie, wysokość nad poziomem morza, ukształtowanie powierzchni, działalność człowieka
Opisz Morze Bałtyckie
inizia ad imparare
płytkie morze szelfowe o średniej głębokości 52 metrów
Co to jest gleba?
inizia ad imparare
powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej
Opisz funkcje lasów
inizia ad imparare
„fabryką tlenu”, chronią nas przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłaniają glebę i wody, są ulubionym miejscem wypoczynku ludzi, są ostoją dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt.
Wymień formy ochrony przyrody
inizia ad imparare
parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody

Devi essere accedere per pubblicare un commento.