Edukacja angielski

 0    92 schede    guest2619002
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wykształcenie akademickie
inizia ad imparare
academic training
porzucić coś
inizia ad imparare
drop out of
osoba, która porzuciła naukę
inizia ad imparare
drop-out
pedagog, metodyk
inizia ad imparare
educationalist
opłata, czesne
inizia ad imparare
fee
zdobyć tytuł naukowy
inizia ad imparare
get a degree
otrzymać stypendium naukowe
inizia ad imparare
get a scholarship
zostać wydalonym (ze szkoły)
inizia ad imparare
get expelled (from school)
absolwent
inizia ad imparare
graduate
niepiśmienny
inizia ad imparare
illiterate
przedszkole
inizia ad imparare
kindergarten
przedszkolak
inizia ad imparare
pre-schooler
uczony
inizia ad imparare
scholar
absolwent
inizia ad imparare
school-leaver
przełożony; promotor naukowy
inizia ad imparare
supervisor
pisać pracę dyplomową
inizia ad imparare
write a dissertation
przystępny
inizia ad imparare
accessible
dokładnie, precyzyjnie
inizia ad imparare
accurately
nabyć, zdobyć
inizia ad imparare
acquire
ogłoszenie
inizia ad imparare
announcement
aula
inizia ad imparare
assembly hall
akojarzenie
inizia ad imparare
association
przyjść na wykład, wziąć udział w wykładzie
inizia ad imparare
attend a lecture
brać udział w warsztatach
inizia ad imparare
attend a workshop
mieć czegoś po uszy, być czymś bardzo zajęty
inizia ad imparare
be up to your eyes in
robić burzę mózgów
inizia ad imparare
brainstorm
cytować
inizia ad imparare
cite
napotykać trudności, zmagać się z czymś
inizia ad imparare
come up against
wpaść na coś, wymyślić coś
inizia ad imparare
come up with
składać się z
inizia ad imparare
consist of
główny, najważniejszy
inizia ad imparare
core
doradca, psycholog
inizia ad imparare
counsellor
pogłębiać wiedzę
inizia ad imparare
deepen your knowledge
projektowanie
inizia ad imparare
design
zakłócający spokój
inizia ad imparare
disruptive
przeszkadzać
inizia ad imparare
disturb
dyslektyczny
inizia ad imparare
dyslexic
wciągający, zachęcający
inizia ad imparare
engaging
zapisać się na kurs
inizia ad imparare
enrol on a course
wystartować w zawodach / konkursie
inizia ad imparare
enter a competition
osiągnąć w czymś znakomite wyniki, wyróżniać się czymś
inizia ad imparare
excel in
student uczestniczące w wymianie
inizia ad imparare
exchange student
wymiana studencka
inizia ad imparare
exchange trip
mieć zaległości
inizia ad imparare
fall behind
wiercić się
inizia ad imparare
fidget
kurs, zajęcia w pełnym wymiarze godzin
inizia ad imparare
full-time course
Uniknąć czegoś
inizia ad imparare
get out of
zabrać się do czegoś
inizia ad imparare
get round to
dostawać najlepsze oceny
inizia ad imparare
get top marks
utalentowany, uzdolniony
inizia ad imparare
gifted
wygłosić wykład
inizia ad imparare
give a lecture
wygłosić przemowę
inizia ad imparare
give a speech
zrezygnować z, przestać w kogoś wierzyć
inizia ad imparare
give up on
Zacząć się czymś zajmować
inizia ad imparare
go into
przejść do robienia czegoś
inizia ad imparare
go on to
wręczyć, oddać (zadanie domowe)
inizia ad imparare
hand in
charakter pisma
inizia ad imparare
handwriting
doznać olśnienia
inizia ad imparare
have a brainwave
mieć dzień wolny np. od szkoły od pracy
inizia ad imparare
have a day off
mieć dobrą pamięć do
inizia ad imparare
have a good memory for
mieć zamiłowanie do nauki
inizia ad imparare
have a love of learning
mieć słabą pamięć
inizia ad imparare
have a memory like a sieve
mieć pamięć fotograficzną
inizia ad imparare
have a photographic memory
mieć wpływ na
inizia ad imparare
have an impact on
poprawiać pamięć
inizia ad imparare
improve memory
W skrócie
inizia ad imparare
In a nutshell
chętny do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
keen to do sth
być cicho
inizia ad imparare
keep quiet
dorównywać komuś
inizia ad imparare
keep up with
trudności w uczeniu się
inizia ad imparare
learning disorder
pominąć coś
inizia ad imparare
leave sth out
pobłażliwy łagodny
inizia ad imparare
lenient
stopień zaangażowania
inizia ad imparare
level of commitment
wymyślić, zmyślić
inizia ad imparare
make up
nauczyć się na pamięć
inizia ad imparare
memorise
zepsuć, pomylić się
inizia ad imparare
mess up
opiwiadanie
inizia ad imparare
narrative
pominąć coś
inizia ad imparare
omit
uwazać na lekcji
inizia ad imparare
pay attention in class
odłożyć, przełożyć na później
inizia ad imparare
postpone
odkładać coś na później
inizia ad imparare
put sth off
przypomninać sobie
inizia ad imparare
recall
prosić o
inizia ad imparare
require
prowadzić seminarium
inizia ad imparare
rum a seminar
przebrnąć, przejść przez coś z trudem
inizia ad imparare
scrape through
zdyscyplinowany
inizia ad imparare
self-disciplined
uspokoić się, ustabilizować się
inizia ad imparare
settle down
zdawać, pisać egzamin
inizia ad imparare
sit an exam
surowy, wymagający
inizia ad imparare
strict
udać się, osiągnąć sukces
inizia ad imparare
succeed in
kujon
inizia ad imparare
swot
wizualizować
inizia ad imparare
visualize

Devi essere accedere per pubblicare un commento.