dzial 5 cz 1

 0    79 schede    guest2888223
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
umiejętność
inizia ad imparare
ability
przedmiot akademicki
inizia ad imparare
academic subject
zajęcia pozalekcyjne
inizia ad imparare
after-school activity
uczęszczać/chodzić do szkoły
inizia ad imparare
attend school / go to school
skończyć nauke przed feriami
inizia ad imparare
break up
kolega z klasy
inizia ad imparare
classmate
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
radzić sobie z
inizia ad imparare
cope with
program nauczania
inizia ad imparare
curriculum
zdobywać tytuł naukowy
inizia ad imparare
do a degree
podchodzić przystąpić do egzaminu
inizia ad imparare
do/ take an exam
rezygnować z przedmiotu
inizia ad imparare
drop a subject
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
elementary school
egzamin wstępny
inizia ad imparare
entrance exam
oblać egzamin
inizia ad imparare
fail an exam
ukończyć szkołę
inizia ad imparare
finish school
zdobyć tytuł naukowy
inizia ad imparare
get a degree
dostać się na uniwersytet
inizia ad imparare
get into university
być w dobrych stosunkach z
inizia ad imparare
get on well with
oddać pracę domową
inizia ad imparare
hand in homework
mieć tytuł naukowy
inizia ad imparare
have a degree
nadążać za
inizia ad imparare
keep up with
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
to learn by heart, memorise
uczyć się na błędach
inizia ad imparare
learn from mistakes
przerwać naukę w szkole
inizia ad imparare
leave school
uszeregować się
inizia ad imparare
line up
popełniać błędy
inizia ad imparare
make mistakes
oceniać zadanie domowe
inizia ad imparare
mak homework
opuszczasz lekcje
inizia ad imparare
miss/skip lessons
klasa dla uczniów o różnym poziomie zaawansowania
inizia ad imparare
mixed-ability class
przejść do kolejnej klasy szkoły
inizia ad imparare
move up
muzyka
inizia ad imparare
Music
zdać egzamin
inizia ad imparare
pass an exam
uważać
inizia ad imparare
pay attention
wf
inizia ad imparare
PE
boisko szkolne
inizia ad imparare
playground
powtarzać materiał do egzaminu
inizia ad imparare
revise for an exam
mundurek szkolny
inizia ad imparare
school uniform
szkoła średnia
inizia ad imparare
secondary school
dać zadanie domowe
inizia ad imparare
set homework
zacząć szkołę
inizia ad imparare
start school
uczyć się przedmiotu
inizia ad imparare
take a subject
semestr
inizia ad imparare
term
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
czesne
inizia ad imparare
tuition fee
absolwent wyższej uczelni
inizia ad imparare
university graduate
być zwolennikiem
inizia ad imparare
be in favour of
przyzwoita praca
inizia ad imparare
decent job
skoczyć na bungee
inizia ad imparare
do a bungee jump
rok przerwy
inizia ad imparare
gap year
odnieść z czegoś dużą korzyść
inizia ad imparare
get a lot out of sth
wyjeżdżać
inizia ad imparare
go away
wędrować z plecakiem
inizia ad imparare
go backpacking
wyjechać / mieszkać za granicą
inizia ad imparare
go/live abroad
dołączyć do zespołu muzycznego
inizia ad imparare
join a band
praca na część etatu
inizia ad imparare
part-time job
zajęcia szkolne
inizia ad imparare
schoolwork
marnować tracić
inizia ad imparare
waste
egzamin kończący szkoły średnią w Wielkiej Brytanii
inizia ad imparare
a levels
ubiegać sie o (miejsce)
inizia ad imparare
apply for (a place)
mieć pozytywne nastawienie
inizia ad imparare
be positive
dostać pracę
inizia ad imparare
get a job
dostać miejsce na studia
inizia ad imparare
get a place at university
zrobić sobie tatuaż
inizia ad imparare
get a tattoo
zmęczyć się
inizia ad imparare
get exhausted
dostać dobre oceny
inizia ad imparare
get good grades
zachorować
inizia ad imparare
get ill
wpaść w kłopoty
inizia ad imparare
get into trouble
zdenerwować się
inizia ad imparare
get nervous
pozbyć się czegoś
inizia ad imparare
get rid of sth
stresować się czymś
inizia ad imparare
get stressed about sth
ocena
inizia ad imparare
grade/mark
dobrze się bawić
inizia ad imparare
have a good time
samodzielnie
inizia ad imparare
on your own
powtórka materiału
inizia ad imparare
revision
harmonogram
inizia ad imparare
schedule
zrobić sobie przerwę
inizia ad imparare
take a break
nie przejmować się
inizia ad imparare
take it easy
twoja wina
inizia ad imparare
your fault

Devi essere accedere per pubblicare un commento.