dyscyplina wojskowa 3

 0    9 schede    Monika1980
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Czy żołnierz może być ukarany karą odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego, jeżeli uprzednio nie był ukarany karą ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym?
inizia ad imparare
tak, jeżeli czyn polegał na rażącym niedopełnieniu obowiązków, przekroczeniu uprawnień wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego lub posiadał znamiona przestępstwa lub wykroczenia, rozpatrywanego w trybie dyscyplinarnym
Czy żołnierz może być ukarany karą usunięcia ze służby wojskowej, jeżeli uprzednio nie był ukarany karą ostrzeżenia o niepełnej przydatności do tej służby?
inizia ad imparare
tak, jeżeli popełnił rażące przewinienie dysc., które świadczy, że postępowanie żołn. Nie daje rękojmi dalszego rzetelnego pełn. sł. wojsk. lub czyn o znamionach przest. Lub wykr., rozpatrywanego w trybie dyscyp.
W jakim wymiarze i na jaki okres może być zastosowany środek dyscyplinarny zobowiązania do wykonania dodatkowych zadań służbowych?
inizia ad imparare
do 3 godzin dziennie, na okres 14 dni
Na czym polega środek dyscyplinarny podania informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób?
inizia ad imparare
na zamieszczeniu informacji w rozkazie lub dec. I odczytaniu w czasie odpr. Lub na zbiórce w obecności określonej gr. Osób oraz wykorzystaniu inf. o ukaraniu we własnych analizach lub ocenach dysc. Wojsk.
czy odmowa żołnierza poddaniu się badaniom trzeźwości uniemożliwia zastosowanie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych?
inizia ad imparare
nie
kto jest uprawniony do wydania polecenia poddani się badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyków w organizmie żołnierza?
inizia ad imparare
każdy przełożony dysc., wojskowy organ porządkowy i ŻW
kto jest uprawniony do zastosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych niedopuszczenia do wykonywania czynności służbowych i osadzenia w izbie zatrzymań?
inizia ad imparare
każdy przełożony dysc., wojskowy organ porządkowy i ŻW
na jaki okres i kto może ze względów dyscyplinarnych zawiesić żołnierza w czynnościach służbowych?
inizia ad imparare
na okres do 1 m-ca, z możliwością przedłużenia do 3 m-cy – przełożony dyscyplinarny, który prowadzi postępowanie dysc., w związku z którym ma być zastosowany środek zapobiegawczy
do kogo i w jakim terminie, od dnia doręczenia żołnierzowi postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego osadzenia w izbie zatrzymań przysługuje zażalenie?
inizia ad imparare
do wojskowego sądu garnizonowego w terminie 3 dni

Devi essere accedere per pubblicare un commento.