Driving a car 29.04.2020.

 0    20 schede    aidr
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to długa droga
inizia ad imparare
it's a long drive
wygooglowałem nazwę tej firmy zi zgadnij co się dowiedziałem
inizia ad imparare
I googled the name of that company and guess what I found out
Wymień (nazwij) kilka rzeczy, które lubisz jeść
inizia ad imparare
Name a few things you like eating
sprawdź datę ważności
inizia ad imparare
check the expiry date
data ważności podana jest na butelce
inizia ad imparare
the expiry date is written on the bottle
czy mam się podpisać i dać datę na dole?
inizia ad imparare
Can I sign it and date it at the bottom?
Twoja koszulka pofarbowała moje jeansy.
inizia ad imparare
Your t-shirt coloured my jeans.
zakup, zakupy, kupić, zakupić - more formal
inizia ad imparare
purchase
Możesz zakupić ubezpieczenie online na tej stronie
inizia ad imparare
You can purchase insurance online on this webside
zapłaciła za swoje zakupy i wyszła
inizia ad imparare
She paid for her purchases and left
wyjaśnijmy to sobie
inizia ad imparare
let's be clear about that
Gratuluje Twojego nowego zakupu
inizia ad imparare
Congratulations on your new purchase
lusterko boczne/lusterko wsteczne
inizia ad imparare
side view mirror / rear view mirror
martwy punkt, ślepy punkt (car)
inizia ad imparare
blind spot
mieć pierwszeństwo przejazdu
inizia ad imparare
to have a right of way
Dlaczego zajeżdzasz mu drogę?
inizia ad imparare
Why are you cutting him off?
unikać agresji drogowej
inizia ad imparare
avoid road rage
nie wściekaj się, nie wariuj
inizia ad imparare
don't go crazy
rozproszona jazda, nieuważna jazda
inizia ad imparare
distracted driving
bagnet do pomiaru oleju
inizia ad imparare
dipstick

Devi essere accedere per pubblicare un commento.