dependent prepositions

 0    37 schede    izabelamarkiewiczstefanowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
marzę o
inizia ad imparare
I dream of
Przepraszam policjanta za szybką jazdę
inizia ad imparare
I apologize to the police officer for driving fast
przyjeżdżamy do Mediolanu w niedzielę
inizia ad imparare
we are arriving in Milan on Sunday
Przylatujemy na lotnisko we Wrocławiu o 7:00
inizia ad imparare
We are arriving at Wrocław airport at 7:00
czy możesz poprosić kelnera o rachunek
inizia ad imparare
could you ask the waiter for the bill
czy wierzysz w stereotypy
inizia ad imparare
do you believe in stereotypes
do kogo należy książka
inizia ad imparare
who does the book belong to
Nie mogę wybierać między tymi dwiema torbami
inizia ad imparare
I can't choose between these two bags
możemy wyjść, to zależy od pogody
inizia ad imparare
we might go out it depends on the weather
Śniłem o moim dzieciństwie zeszłej nocy
inizia ad imparare
I dreamt about my childhood last night
nie śmiej się ze mnie
inizia ad imparare
don't laugh at me
Naprawdę nie mogę się doczekać imprezy
inizia ad imparare
I'm really looking forward to the party
Płacę za kwiaty
inizia ad imparare
I pay for the flowers
muzyka przypomina mi nasz miesiąc miodowy we Włoszech
inizia ad imparare
the music reminds me of our honeymoon in Italy
Nie wydaję dużo pieniędzy na ubrania
inizia ad imparare
I don't spend a lot of money on clothes
musimy porozmawiać z Anitą o jej świadectwach szkolnych
inizia ad imparare
we need to talk to Anita about her school report
Jestem bardzo podekscytowany wyjazdem do Hiszpanii
inizia ad imparare
I am really excited about going to Spain
Mam dość chodzenia
inizia ad imparare
I'm tired of walking
mój brat boi się nietoperzy
inizia ad imparare
my brother is afraid of bats
mój brat boi się psów
inizia ad imparare
my brother is scared of dogs
moja siostra boi się kotów
inizia ad imparare
my sister is frightened of cats
Jest naprawdę zła na swojego chłopaka za ostatnią noc
inizia ad imparare
She's really angry with her boyfriend about last night
Jestem bardzo blisko z moją starszą siostrą
inizia ad imparare
I'm very close to my elder sister
ćwiczenie nie różni się zbytnio od poprzedniego
inizia ad imparare
the exercise isn't very different from the last one
Kraków słynie z Rynku Głównego
inizia ad imparare
Kraków is famous for its main Square
Mam dość siedzenia w tym korku
inizia ad imparare
I'm fed up with sitting in this traffic jam
Bardzo lubię mojego małego siostrzeńca
inizia ad imparare
I'm very fond of my little nephew
Nigdy nie byłem dobry w sporcie
inizia ad imparare
I've never been good at sport
moja siostra bardzo interesuje się astrologią
inizia ad imparare
my sister is very interested in astrology
bardzo lubi jeździć na rowerze
inizia ad imparare
she's very keep on cycling
Nie lubię ludzi, którzy nie są mili dla zwierząt
inizia ad imparare
I don't like people who aren't kind to animals
był żonaty z gwiazdą popu
inizia ad imparare
he used to be married to a popstar
Jestem bardzo zadowolony z mojego nowego skutera
inizia ad imparare
I'm really pleased with my new scooter
mój tata był bardzo dumny z nauki jazdy na nartach
inizia ad imparare
my dad was very proud of learning to ski
dlaczego zawsze jesteś niemiły dla kelnerów?
inizia ad imparare
why are you always rude to waiters?
Iza martwi się utratą pracy
inizia ad imparare
Iza is worried about losing her job
Mam dość chodzenia
inizia ad imparare
I'm tired of walking

Devi essere accedere per pubblicare un commento.