data science

 0    56 schede    aleksandrapestka3
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
niezgodność
inizia ad imparare
inconsistency
literówka
inizia ad imparare
typo
przejezyczenie
inizia ad imparare
misspoke
funkcja wielokrotnego użytku
inizia ad imparare
reusable function
opieka nad jednym modelem
inizia ad imparare
babysitting one model
weryfikacja pomysłu
inizia ad imparare
proof of concept
z natury
inizia ad imparare
inherently
osobliwość
inizia ad imparare
distinctive feature
część kłopotliwa
inizia ad imparare
troublesome part
stroma zmiana / płytka zmiana
inizia ad imparare
steep change/ shallow change
mała różnica
inizia ad imparare
minor difference
ogólny problem
inizia ad imparare
generic issue
wywołać lepszą wydajność
inizia ad imparare
elicit better performance
sąsiadujące piksele
inizia ad imparare
adjacent pixels
przesunięcie
inizia ad imparare
displacement
się zestarzeć
inizia ad imparare
to get stale
odszyfrować znak
inizia ad imparare
decipher sign
główna idea za sobą
inizia ad imparare
core idea behind
modne slowo
inizia ad imparare
buzz word
zrozumieć ideę
inizia ad imparare
grasp the idea of
Kod wielokrotnego użytku
inizia ad imparare
reusable code
Obwiednia
inizia ad imparare
bounding box
kojarzy się z czymś
inizia ad imparare
associated with something
dążyć do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
seek to do sth
podatne na błędy
inizia ad imparare
error-prone
żmudne zadanie
inizia ad imparare
tedious job
punkt orientacyjny
inizia ad imparare
landmark
zmniejszyc wydajność
inizia ad imparare
hurt the performance
Tłumienie prawdy
inizia ad imparare
suppression of the truth
zakotwiczony box
inizia ad imparare
anchor box
przedstawić
inizia ad imparare
submit
The sample will be submitted for analysis.
spójrz bardziej szczegółowo
inizia ad imparare
look in greater detail
architektura kodowania
inizia ad imparare
encoding architecture
wykonaj te kroki
inizia ad imparare
carry out these steps
wykonywać moje obowiązki
inizia ad imparare
carry out my duties
współpracować
inizia ad imparare
interoperate
pozornie dobry
inizia ad imparare
seemingly good
jakikolwiek
inizia ad imparare
whatsoever
nie wyciągaj pochopnych wniosków
inizia ad imparare
don't draw any rush conclusions
znakomite wyniki
inizia ad imparare
outstanding results
szybkie prototypowanie
inizia ad imparare
rapid prototyping
przypisanie ponowne
inizia ad imparare
reassign
jakkolwiek chcesz
inizia ad imparare
however you wish
krok
inizia ad imparare
stride
dobrze funkcjonowac
inizia ad imparare
be up and running
nowatorski
inizia ad imparare
novel
w fazie testowej
inizia ad imparare
in beta
umozliwiac
inizia ad imparare
facilitate
Schools should facilitate and promote physical activity for students.
sedno sprawy
inizia ad imparare
crux of the matter
nieistotny
inizia ad imparare
extraneous
zbędny
inizia ad imparare
redundant
ostatecznie
inizia ad imparare
ultimately
przynależność do klasy
inizia ad imparare
affiliation to class
należycie zrobione
inizia ad imparare
duly done
należycie opłacone
inizia ad imparare
duly paid
opuścić pole widzenia
inizia ad imparare
leave the field of view

Devi essere accedere per pubblicare un commento.