Czasowniki niewystępujące w Present Continuous + wyjątki

 0    29 schede    jpodgajna6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
believe
inizia ad imparare
wierzyć
belong to
inizia ad imparare
należeć do
care about
inizia ad imparare
troszczyć się o
consist of
inizia ad imparare
składać się z
contain
inizia ad imparare
zawierać
cost
inizia ad imparare
kosztować
depend on
inizia ad imparare
zależeć od
dislike
inizia ad imparare
nie lubić
expect
inizia ad imparare
oczekiwać
forget
inizia ad imparare
zapomnieć
forgive
inizia ad imparare
przebaczyć
mean
What does this word mean? / What do you mean?
inizia ad imparare
znaczyć, mieć na myśli
Co to słowo znaczy? / Co masz na myśli? lub O co ci chodzi?
mind
Do you mind me opening the window?
inizia ad imparare
mieć coś przeciwko
Czy masz coś przeciwko jeśli otworzę okno?
notice
I noticed a crack in the ceiling.
inizia ad imparare
zauważyć
Zauważyłem pęknięcie w suficie.
own
Mark owns two restaurants and a hotel.
inizia ad imparare
posiadać (w sensie prawnym)
Mark posiada / jest właścicielem dwóch restauracji i hotelu.
possess
I might own a watch, and lend it to a friend. I still own the watch but I do not currently possess it.
inizia ad imparare
posiadać
Mogę mieć zegarek i pożyczyć go przyjacielowi. Nadal posiadam zegarek, ale obecnie go nie mam.
realize
They didn't realize the danger they were in.
inizia ad imparare
zdawać sobie sprawę
Nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa, w jakim się znaleźli.
recall
He recalled that he had sent the letter over a month ago.
inizia ad imparare
pamiętać, przypominać sobie (wydarzenie z przeszłości)
Przypomniał sobie, że wysłał list ponad miesiąc temu.
recognize
I hadn't seen her for 20 years, but I recognized her immediately.
inizia ad imparare
rozpoznać
Nie widziałem jej od 20 lat, ale natychmiast ją rozpoznałem.
recollect
Can you recollect his name?
inizia ad imparare
pamiętać
Czy pamiętasz jego imię?
refuse
He asked me to give him another loan, but I refused.
inizia ad imparare
odmawiać
Poprosił mnie o kolejną pożyczkę, ale odmówiłem.
remember
"Where did you park the car?" "I can't remember."
inizia ad imparare
pamiętać
„Gdzie zaparkowałeś samochód?” "Nie pamiętam."
seem
The children seemed tired. // It seems that she can't come.
inizia ad imparare
wydawać się
Dzieci wydawały się być zmęczone. // Wygląda na to, że nie może przyjść.
smell
1. That cake smells good. 2. I'm smelling a flower.
inizia ad imparare
1. pachnieć 2. wąchać
1. To ciasto ładnie pachnie. 2. Wącham kwiatka.
suppose
Do you suppose (that) Gillian will marry him?
inizia ad imparare
przypuszczać, sądzić
Czy sądzisz, że Gillian go poślubi?
taste
1. This sauce tastes strange. 2. I'm tasting this soup to see if it tastes well.
inizia ad imparare
1. mieć smak 2. kosztować (np. zupę)
1. This sauce tastes strange. 2. Próbuję tej zupy, żeby sprawdzić, czy dobrze smakuje.
think
1. I don't think Emma will get the job. 2. What are you thinking about? I'm thinking about selling this car.
inizia ad imparare
1. sądzić, uważać, myśleć 2. myśleć, zastanawiać się
1. Nie sądzę, żeby Emma dostała tę pracę. 2. O czym myślisz? Zastanawiam się nad sprzedażą tego auta.
understand
inizia ad imparare
Rozumieć
want
inizia ad imparare
chcieć

Devi essere accedere per pubblicare un commento.