Czasowniki nieregularne niemiecki

1.5  2    49 schede    masterid
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
piec
inizia ad imparare
backen - buk - gebacken
zaczynać
inizia ad imparare
beginnen - begann - begonnen
oferować
inizia ad imparare
bieten - bot - geboten
prosić
inizia ad imparare
bitten - bat - gebeten
zostać
inizia ad imparare
bleiben - blieb - geblieben
łamać
inizia ad imparare
brechen - brach - gebrochen
przynosić
inizia ad imparare
bringen - brachte - gebracht
myśleć
inizia ad imparare
denken - dachte - gedacht
móc
inizia ad imparare
dürfen - durfte - gedurft
jeść
inizia ad imparare
essen - aß - gegessen
jeździć
inizia ad imparare
fahren - fuhr - gefahren (sein)
spadać
inizia ad imparare
fallen - fiel - gefallen
znaleźć
inizia ad imparare
finden - fand - gefunden
dawać
inizia ad imparare
geben - gab - gegeben
iść
inizia ad imparare
gehen - ging - gegangen (sein)
trzymać
inizia ad imparare
halten - hielt - gehalten
mieć
inizia ad imparare
haben - hatte - gehabt
wieszać
inizia ad imparare
hängen - hing - gehangen
nazywać się
inizia ad imparare
heißen - hieß - geheißen
pomagać
inizia ad imparare
helfen - half - geholfen
znać
inizia ad imparare
kennen - kannte - gekannt
pochodzić
inizia ad imparare
kommen - kam - gekommen
umieć
inizia ad imparare
können - konnte - gekonnt
biec
inizia ad imparare
laufen - lief - gelaufen (sein)
czytać
inizia ad imparare
lesen - las - gelesen
leżeć
inizia ad imparare
liegen - lag - gelagen
lubić
inizia ad imparare
mögen - mochte - gemocht
musieć
inizia ad imparare
müssen - mußte - gemußt
brać
inizia ad imparare
nehmen - nahm - genommen
spać
inizia ad imparare
schlafen - schlief - geschlafen
zamykać
inizia ad imparare
schließen - schloß - geschlossen
pisać
inizia ad imparare
schreiben - schrieb - geschrieben
pływać
inizia ad imparare
schwimmen - schwamm - geschwommen (sein)
widzieć
inizia ad imparare
sehen - sah - gesehen
być
inizia ad imparare
sein - war - gewesen (sein)
śpiewać
inizia ad imparare
singen - sang - gesungen
siedzieć
inizia ad imparare
sitzen - saß - gesessen
powinno się
inizia ad imparare
sollen - sollte - gesollt
mówić
inizia ad imparare
sprechen - sprach - gesprochen
stać
inizia ad imparare
stehen - stand - gestanden
nosić
inizia ad imparare
tragen - trug - getragen
spotkać
inizia ad imparare
treffen - traf - getroffen
pić
inizia ad imparare
trinken - trank - getrunken
robić
inizia ad imparare
tun - tat - getan
zapomnieć
inizia ad imparare
vergessen - vergaß - vergessen
rosnąć
inizia ad imparare
wachsen - wuchs - gewachsen (sein)
stawać się
inizia ad imparare
werden - wurde - geworden (sein)
wiedzieć
inizia ad imparare
wissen - wuße - gewußt
chcieć
inizia ad imparare
wollen - wollte - gewollt

Nieregularne niemiecki

Niemieckie czasowniki nieregularne w trzech formach. Nagrania z poprawną wymową pozwolą na szybkie zapamiętanie i „osłuchanie” się ze słówkami. Dzięki fiszkom szybko opanujesz niemieckie czasowniki nieregularne we wszystkich czasach – przekonaj się sam już dziś!

Nauka z fiszkami

Jak szybko nauczyć się czasowników nieregularnych z niemieckiego? To pytanie z pewnością zadaje sobie nie jeden uczeń przed sprawdzianem z niemieckiego, ale odpowiedź jest prosta – z fiszkami! Prosta, ale naprawdę skuteczna metoda szybkiej i trwałej nauki – np. niemieckich czasowników nieregularnych.

Sprawdzenie umiejętności

Sprawdź, na ile dobrze opanowałeś materiał z zestawu. Skorzystaj z dostępnego testu z czasowników nieregularnych niemieckich, lub zagraj w dedykowaną grę. Jeżeli powinieneś coś jeszcze powtórzyć, najlepiej wydrukuj listę słówek, które sprawiają Ci kłopoty.

Commenti:

pati1419964 Ha scritto: 2012-10-17 16:13:54
ciekawe co dostane ze sprawdzianu:p

Devi essere accedere per pubblicare un commento.