czasowniki nieregularne

 0    88 schede    splndv
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przestrzegać
inizia ad imparare
abide, abode, abode
powstać
inizia ad imparare
arise, arose, arisen
zbudzić się
inizia ad imparare
awake, awoke/awaked, awoken/awaked
być
inizia ad imparare
be, was/were, been
znosić
inizia ad imparare
bear, bore, borne/born
bić, pobić
inizia ad imparare
beat, beat, beaten
zostać
inizia ad imparare
become, became, become
przytrafić się
inizia ad imparare
befall, befell, befallen
spłodzić
inizia ad imparare
beget, begot, begotten
zacząć
inizia ad imparare
begin, began, begun
ujrzeć
Nagle ujrzeliśmy niezwykłe widowisko.
inizia ad imparare
behold - beheld - beheld
Suddenly, we beheld a remarkable spectacle.
wyginać
inizia ad imparare
bend, bent, bent
osierocić
inizia ad imparare
bereave, bereaved, bereft
błagać
inizia ad imparare
beseech, besought, besought
zakładać się
Założę się, że jeszcze nie słyszałeś tej plotki.
inizia ad imparare
bet - bet - bet
I bet you didn't hear this rumor before.
rozkazać komuś
inizia ad imparare
bid, bade, bidden
ofiarować
inizia ad imparare
bid, bid, bid
wiązać, łączyć
inizia ad imparare
bind, bound, bound
ugryźć
inizia ad imparare
bite, bit, bitten
krwawić
inizia ad imparare
bleed, bled, bled
dmuchać
Dmuchnęła mi w twarz dymem.
inizia ad imparare
blow - blew - blown
She blew smoke into my face.
łamać
Spadł ze schodów i złamał nogę.
inizia ad imparare
break - broke - broken
He fell down the stairs and broke his leg.
hodować
Oni hodują konie i inne zwierzęta gospodarskie.
inizia ad imparare
breed - bred - bred
They breed horses and other farm animals.
przynosić
Przyniosłem ci twoją ulubioną zabawkę.
inizia ad imparare
bring - brought - brought
I've brought you your favourite toy.
transmitować
inizia ad imparare
broadcast, broadcast, broadcast
budować
Przy krańcu naszej ulicy budują nowy szpital.
inizia ad imparare
build - built - built
A new hospital is being built at the end of our street.
palić, przypalać
inizia ad imparare
burn, burned/burnt, burned/burnt
rozerwać
inizia ad imparare
burst, burst, burst
kupować
Kupiłam trochę nowych ubrań, bo nie miałam co na siebie włożyć.
inizia ad imparare
buy - bought - bought
I've bought some new clothes, because I had nothing to wear.
móc
inizia ad imparare
can, could, be able
rzucać (c)
inizia ad imparare
cast, cast, cast
łapać
inizia ad imparare
catch, caught, caught
besztać
inizia ad imparare
chide, chid, chidden
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
inizia ad imparare
choose - chose - chosen
I didn't know which tie to choose for that shirt.
rozszczepiać
inizia ad imparare
cleave, clove, cloven
lgnąć
inizia ad imparare
cling, clung, clung
odziać
inizia ad imparare
clothe, clothed/clad, clothed/clad
przyjść
inizia ad imparare
come, came, come
kosztować
Ile kosztuje piwo?
inizia ad imparare
cost - cost - cost
How much does a beer cost?
pełzać, skradać się
inizia ad imparare
creep, crept, crept
piać
inizia ad imparare
crow, crowed/crew, crowed
ciąć
inizia ad imparare
cut - cut - cut
odważyć się
inizia ad imparare
dare - dared/durst - dared/durst
rozdać
inizia ad imparare
deal, dealt, dealt
kopać
Jeszcze nie wykopał dołka na drzewko.
inizia ad imparare
dig - dug - dug
He hasn't dug a hole for the tree yet.
robić
inizia ad imparare
do, did, done
rysować
Sam narysowałeś ten obrazek?
inizia ad imparare
draw - drew - drawn
Did you draw this picture by yourself?
śnić
inizia ad imparare
dream, dreamed/dreamt, dreamed/dreamt
pić
inizia ad imparare
drink, drank, drunk
jechać, prowadzić
inizia ad imparare
drive, drove, driven
mieszkać
inizia ad imparare
dwell - dwelled/dwelt - dwelled/dwelt
jeść
inizia ad imparare
eat - ate - eaten
spadać
inizia ad imparare
fall, fell, fallen
karmić
Nakarmiłaś dziecko, czy ja mam to zrobić?
inizia ad imparare
feed - fed - fed
Have you fed the baby, or shall I do it?
czuć
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
inizia ad imparare
feel - felt - felt
I felt embarrassed by the whole situation.
walczyć
Nigdy wcześniej nie walczyłem w ringu bokserskim.
inizia ad imparare
fight - fought - fought
I've never fought in a boxing ring before.
znaleźć
Wciąż nie znalazłem odpowiedniej osoby.
inizia ad imparare
find - found - found
I still haven't found the right person.
uciekać
Rabusie uciekli już z miejsca przestępstwa.
inizia ad imparare
flee - fled - fled
The robbers have already fled the scene of the crime.
rzucać (f)
inizia ad imparare
fling, flung, flung
latać
Stado ptaków przeleciało tuż nad naszymi głowami.
inizia ad imparare
fly - flew - flown
A flock of birds flew right over our heads.
powstrzymać
inizia ad imparare
forbear, forbore, forborne
zabronić
inizia ad imparare
forbid, forbade, forbidden
zapomnieć
inizia ad imparare
forget, forgot, forgotten
wybaczyć
inizia ad imparare
forgive, forgave, forgiven
zaniechać
inizia ad imparare
forsake, forsook, forsaken
zamarzać
Jezioro zamarzło.
inizia ad imparare
freeze - froze - frozen
The lake has frozen over.
dostać
inizia ad imparare
get - got - got
upiększać, uzłazać
inizia ad imparare
gild, gilded/gilt, gilded/gilt
opasać
inizia ad imparare
gird, girded/girt, girded/girt
dawać
inizia ad imparare
give - gave - given
iść
Rzadko kiedy chodzimy spać przed północą.
inizia ad imparare
go - went - gone
We hardly ever go to bed before midnight.
mielić
inizia ad imparare
grind, ground, ground
rosnąć
Ta roślina rośnie jak szalona.
inizia ad imparare
grow - grew - grown
This plant has been growing like crazy.
wieszać
Wziął mój płaszcz i powiesił go.
inizia ad imparare
hang - hung/hanged - hung/hanged
He took my coat and hung it up.
mieć
Miałem w swoim życiu wiele samochodów, ale ten jest najlepszy.
inizia ad imparare
have - had - had
I've had many cars in my life, but this one is the best.
usłyszeć
inizia ad imparare
hear, heard, heard
rąbać, ciosać
inizia ad imparare
hew, hewed, hewed/hewn
chować
inizia ad imparare
hide, hid, hidden
uderzać
Kryzys gospodarczy uderzył w nasze kieszenie.
inizia ad imparare
hit - hit - hit
The economic crisis has hit our pockets.
trzymać
Musisz trzymać mnie za rękę, gdy przechodzimy przez ulicę.
inizia ad imparare
hold - held - held
You must hold my hand when we're crossing the street.
ranić
inizia ad imparare
hurt, hurt, hurt
zatrzymać
inizia ad imparare
keep, kept, kept
klękać
Uklęknął i poprosił ją o rękę.
inizia ad imparare
kneel - knelt/kneeled - knelt/kneeled
He knelt down and asked her to marry him.
spajać, łączyć
inizia ad imparare
knit, knit, knit
wiedzieć
inizia ad imparare
know, knew, known
kłaść
inizia ad imparare
lay, laid, laid
prowadzić
Co doprowadziło cię to tego wniosku?
inizia ad imparare
lead - led - led
What led you to this conclusion?
opierać
inizia ad imparare
lean, leaned/leant, leaned/leant

Devi essere accedere per pubblicare un commento.