Czasowniki frazowe cz. 1 password reset B2

 0    52 schede    kacperkapusta9
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
troszczyć się o coś
inizia ad imparare
care about
ostrożny, uważny
inizia ad imparare
careful about
zaniepokojony
inizia ad imparare
concerned about
wniosek na temat
inizia ad imparare
conclusion about
ciekawy czegoś
inizia ad imparare
curious about
wątpliwości co do czegoś
inizia ad imparare
doubts about
rozentuzjomowany czymś
inizia ad imparare
enthusiastic about
dobrze znać się na czymś
inizia ad imparare
knowledgeable about
śmiać się z czegoś
inizia ad imparare
laugh about
optymistyczny w sprawie czegoś, dobrej myśli
inizia ad imparare
optimistic about
geniusz w (jakiejś dziedzinie)
inizia ad imparare
genius at
dobry w
inizia ad imparare
good at
śmiać się z kogoś
inizia ad imparare
laugh at
mistrz w czymś
inizia ad imparare
master at
krzyczeć na kogoś
inizia ad imparare
scream at
gapić się na
inizia ad imparare
stare at
różnić się od czegoś
inizia ad imparare
differ from
inny od czegoś
inizia ad imparare
different from
zniechęcać kogoś do czegoś
inizia ad imparare
discourage somebody from something
powstrzymywać kogoś od zrobienia czegoś
inizia ad imparare
prevent sb from sth
zrezygnować z czegoś
inizia ad imparare
resign from
wynikać z czegoś
inizia ad imparare
result from
uchronić
inizia ad imparare
save from
wycować się z
inizia ad imparare
withdraw from
przepraszać za
inizia ad imparare
apologize for
argument za
inizia ad imparare
argument for
korzystny dla kogoś
inizia ad imparare
beneficial for
winić za
inizia ad imparare
blame for
prowadzić kampanie na rzecz
inizia ad imparare
campaign for
troszczyć się o
inizia ad imparare
care for
słynny
inizia ad imparare
famous for
wdzięczny za coś
inizia ad imparare
grateful for
nominować do
inizia ad imparare
nominate for
powód czegoś
inizia ad imparare
the reason for something
wierzyć w
inizia ad imparare
believe in
kurs z czegoś
inizia ad imparare
course in
stopień naukowy
inizia ad imparare
degree in
angażować się w coś
inizia ad imparare
engage in
zaabsorbowany, pochłonięty czymś
inizia ad imparare
engaged in/ engrossed in
zapisywać się
inizia ad imparare
enrol in
wzrost/ spadek czegoś
inizia ad imparare
increase in / decrease in
zaangażowany w coś
inizia ad imparare
involved in
studiować jakiś kierunek
inizia ad imparare
major in
brać udział
inizia ad imparare
participate in
doprowadzać do czegoś
inizia ad imparare
result in
specialista w
inizia ad imparare
specialist in
odnoszący sukcesy
inizia ad imparare
successful in
być dumnym z czegoś
inizia ad imparare
take pride in
oskarżać kogoś o coś
inizia ad imparare
accuse somebody of something
popierać coś, pochwalać coś
inizia ad imparare
approve of
świadomy czegoś
inizia ad imparare
aware of
składać się z czegoś
inizia ad imparare
consist of

Devi essere accedere per pubblicare un commento.