czasowniki cz. III

 0    73 schede    renatazamecka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wyjechać
inizia ad imparare
andare via
zgadywać
Zgadnijcie, kto do mnie zadzwonił!
inizia ad imparare
indovinare
Indovinate chi mi ha chiamato!
robię, żeby byłó dobrze
inizia ad imparare
faccio per bene
szanować
Powinieneś bardziej szanować swoich rodziców.
inizia ad imparare
rispettare
Devi stimare di più i tuoi genitori.
szanować
Powinieneś bardziej szanować swoich rodziców.
inizia ad imparare
stimare
Devi stimare di più i tuoi genitori.
respektować
inizia ad imparare
rispettare
kolidować, nakładać, wtrącać
inizia ad imparare
interferire
położyć, kłaść, nałożyć
inizia ad imparare
mettere, mettere, mettere
wypełnić druk
inizia ad imparare
compilare il modulo
zostać
inizia ad imparare
rimanere
pożyczać
inizia ad imparare
prestare
wypełnić, wypisać
inizia ad imparare
riempire compilare
otrzymywać
inizia ad imparare
ricevere, ottenere
psuć, łamać
inizia ad imparare
ropmire
modlić się
Modlę się za zdrowie mojej matki.
inizia ad imparare
pregare
Prego per la salute di mia madre.
nienawidzieć
inizia ad imparare
odiare
podziękować
inizia ad imparare
ringraziare
tracić, marnować życie
inizia ad imparare
sprecare la vita
zabrać, zdejmować, zdjąć, usunąć
inizia ad imparare
togliere, togliere,
odebrać komuś, zabrać
inizia ad imparare
portare via
uważać, dotyczyć, strzec
inizia ad imparare
riguardare
gryźć
inizia ad imparare
mordere
opuścić, zostawić, zaniechać, porzucić
inizia ad imparare
abbandonare
oprzeć sie komuś czemuś
inizia ad imparare
resistere
bałaganić
inizia ad imparare
disordinare
zazdrościć
Prawdę mówiąc, trochę zazdroszczę jej odwagi.
inizia ad imparare
invidiare
A dire la verità, la invidio un po' per il suo coraggio.
zgadywać, przewidywać
inizia ad imparare
indovinare
wydawać się
inizia ad imparare
sembrare
śledzić podążać
inizia ad imparare
seguire
naśladować
inizia ad imparare
imitare
kontynuować
Pracuj dalej nad tym tematem.
inizia ad imparare
continuare
Continua a lavorare su questo tema.
podpisać
inizia ad imparare
firmare
podpalić
inizia ad imparare
incendiare
cenić docenić
inizia ad imparare
apprezzare
oddychać
Wypuśćcie mnie, nie mogę oddychać!
inizia ad imparare
respirare
Lasciatemi uscire, non posso respirare!
wycofać się, wypisać
inizia ad imparare
rititare
odzyskać
inizia ad imparare
riprendere
dusić, udusić
inizia ad imparare
soffocare, soffocare
dusić o potrawie
inizia ad imparare
stufare
wytłumaczyć
inizia ad imparare
spiegare
trząść się
Trzęsę się z zimna.
inizia ad imparare
tremare
Tremo di freddo.
ogłaszać, zapowiadać
inizia ad imparare
annunciare
lądować
inizia ad imparare
atterrare
donosić
Donieśli na nas sąsiedzi.
inizia ad imparare
denunciare
I nostri vicini ci hanno dennunciato.
przewidywać
Powinieneś był przewidzieć konsekwencje twoich czynów.
inizia ad imparare
prevedere
Avresti dovuto prevedere le conseguenze delle tue azioni.
obierać warzywa
inizia ad imparare
sbucciare
załatwić
inizia ad imparare
sbrigare
pospieszyć się
inizia ad imparare
sbrigarsi
wpłacić
inizia ad imparare
versare
wstydzić się
Jest bardzo nieśmiały i wstydzi się tańczyć.
inizia ad imparare
vergognarsi
È molto timido e si vergogna di ballare.
wskazywać
Możesz wskazać choć jeden powód, dla którego powinnam z wami zostać?
inizia ad imparare
indicare
Puoi indicare almeno un motivo per cui dovrei restare con voi?
przewietrzyć
inizia ad imparare
ventilare
wyjąć
inizia ad imparare
rimuovere
wyjąć
inizia ad imparare
tirare fuori
zmieścić pomieścić
inizia ad imparare
accogliere in forma
należeć
Moje serce należy do ciebie.
inizia ad imparare
appartenere
Il mio cuore appartiene a te.
wyposażać
inizia ad imparare
equipaggiare
doglądać pilnować nadzorować
inizia ad imparare
sorvegliare
zobowiązać się do
inizia ad imparare
impegnarsi a
namówić nakłonić
inizia ad imparare
convincere
przedłużyć
inizia ad imparare
prolungare
sprawdzać
Muszę zweryfikować wasze informacje.
inizia ad imparare
controllare
Devo verificare le vostre informazioni.
sprawdzać
Muszę zweryfikować wasze informacje.
inizia ad imparare
verificare
Devo verificare le vostre informazioni.
wyleczyć uzdrowić
inizia ad imparare
guarire guarire
przyznawać się
inizia ad imparare
ammettere
wyjaśniać
inizia ad imparare
spiegare
przeszkadzać zabraniać
inizia ad imparare
impedire
obrażać się obrazić
inizia ad imparare
insultare offendere
przestać coś robić
inizia ad imparare
smettere di fare qualcosa
bronić się
inizia ad imparare
difendersi
dociskać uciskać
inizia ad imparare
premere
naciskać na kogoś, wywierać presję
inizia ad imparare
premere su qualcuno
zmęczyć się
inizia ad imparare
affaticarsi

Devi essere accedere per pubblicare un commento.