czasownik frazowy come

 0    21 schede    sebii123
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
spotkać kogoś przypadkiem, znaleźć coś przypadkiem
Wczoraj wpadłem na Sally.
inizia ad imparare
come across
I came across Sally yesterday.
zdarzyć się, stać się (zwłaszcza niespodziewanie)
inizia ad imparare
come about
pojawiać się, zbliżać się
Pociąg powinien pojawić się niedługo.
inizia ad imparare
come along
The train should come along soon.
rozpadać się na kawałki, rozbijać się
Książka rozpadła się w moich rękach.
inizia ad imparare
come apart
The book came apart in my hands.
przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą)
Może wpadniecie oboje na drinka?
inizia ad imparare
come around
Why don't you both come around for a drink?
dojść do siebie, odzyskać przytomność
inizia ad imparare
come around
nawiązywać do czegoś, przypominać coś
inizia ad imparare
come back to sth
sprowadzać się do czegoś (np. jakiś problem)
inizia ad imparare
come down to sth
zachorować na coś
Zachorował na ospę w wieku 30 lat.
inizia ad imparare
come down with something
He came down with the chickenpox at the age of thirty.
odpaść, odejść (np. o farbie)
Farba w moim pokoju odpada.
inizia ad imparare
come off
The paint in my room comes off.
udać się, powieść się
Impreza urodzinowa mojej siostry udała się całkiem nieźle.
inizia ad imparare
come off
My sister's birthday party came off pretty well.
No, dalej!
inizia ad imparare
Come on!
natknąć się na kogoś przypadkiem
Natknąłem się na nią przypadkiem, kiedy robiłem zakupy.
inizia ad imparare
come on
I came on her when I was doing shopping.
schodzić (np. o plamie)
Te plamy od czekolady nie chcą zejść.
inizia ad imparare
come out
These chocolate stains won't come out.
wychodzić na jaw
Prawda wyszła na jaw dopiero po fakcie.
inizia ad imparare
come out
The truth came out only after the fact.
wychodzić, pojawiać się (np. o słońcu, gwiazdach
Słońce wyszło o piątej rano.
inizia ad imparare
come out
The sun came out at 5 a.m.
przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)
Zaprosiłem ich, by przyjechali do naszego domu.
inizia ad imparare
come over
I invited them to come over to our house.
dojść do skutku, ukonstytuować się
Nasz plan musi dojść do skutku!
inizia ad imparare
come through
Our plan has to come through!
pojawiać się, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie)
Pytanie o jego skromność nigdy nie padło.
inizia ad imparare
come up
The question about his modesty never came up.
wypadać, zdarzyć się (np. nieprzewidziane wydarzenie)
Zadzwoniłabym wcześniej, ale wypadło mi coś bardzo ważnego.
inizia ad imparare
wypadać, zdarzyć się (np. nieprzewidzian in inglese
come up
I would have called earlier, but something really important came up.
znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu)
inizia ad imparare
come up with sth

Devi essere accedere per pubblicare un commento.