czas ang 1

 0    62 schede    linkakar
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przychodzić / pochodzić/przyjechać
inizia ad imparare
come
Czy mogę przyjść jutro rano?
inizia ad imparare
Can I come tomorrow morning?
Kiedy mogę przyjść?
inizia ad imparare
When can I come?
Czy mogę przyjść we wtorek?
inizia ad imparare
Can I come on Tuesday?
Czy możesz przyjść jutro?
inizia ad imparare
Can you come tomorrow?
poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!
inizia ad imparare
monday
I hate Mondays!
wtorek
We wtorki zazwyczaj chodzę do teatru.
inizia ad imparare
tuesday
On Tuesdays I usually go to the theater.
środa
Środa znajduje się w środku tygodnia.
inizia ad imparare
wednesday
Wednesday is in the middle of the week.
czwartek
Czwartek jest tak podobny do wtorku!
inizia ad imparare
thursday
Thursday is so similar to Tuesday!
piątek
Każdy lubi piątki!
inizia ad imparare
friday
Everyone likes Fridays!
sobota
W sobotni wieczór chodzimy potańczyć.
inizia ad imparare
saturday
We are going to dance on Saturday night.
niedziela
Niedziele są często słonecznymi dniami.
inizia ad imparare
sunday
Sundays are often sunny.
W poniedziałek
inizia ad imparare
On monday
W sobotę
inizia ad imparare
On saturday
dzisiaj
inizia ad imparare
today
wczoraj
inizia ad imparare
yesterday
jutro
Co będziemy robić jutro?
inizia ad imparare
tomorrow
What are we going to do tomorrow?
rano
Pijesz kawę rano?
inizia ad imparare
in the morning
Do you drink coffee in the morning?
wieczorem
Spotkajmy się wieczorem.
inizia ad imparare
in the evening
Let's meet in the evening.
po południu
inizia ad imparare
in the afternoon
kiedy
Kiedy znowu się spotkamy?
inizia ad imparare
when
When are we going to meet?
tego popołudnia
inizia ad imparare
this afternoon
jutro wieczorem
inizia ad imparare
tomorrow evening
wczoraj rano
inizia ad imparare
yesterday morning
możesz przyjść?
inizia ad imparare
can you come?
czy możesz przyjść jutro wieczorem?
inizia ad imparare
can you come tomorrow evening?
Czy możesz przyjść w poniedziałek wieczorem?
inizia ad imparare
Can you come on monday evening?
kiedy możesz przyjść?
inizia ad imparare
when can you come?
możesz przyjść w poniedziałek?
inizia ad imparare
can you come on monday?
czy możesz kupić te pocztówki?
inizia ad imparare
can you buy these postcards?
kiedy możesz przyjść do hotelu?
inizia ad imparare
when can you come to the hotel?
Czy mogę zostać w hotelu do wieczora?
inizia ad imparare
Can I stay at the hotel till the evening?
wychodzę, wyjeżdżam
inizia ad imparare
I'm leaving
Wyjeżdżasz
inizia ad imparare
You're leaving
Wyjeżdżam jutro rano
inizia ad imparare
I'm leaving tomorrow morning
Kiedy wychodzisz?
inizia ad imparare
When are you leaving?
czy ty wyjeżdżasz we wtorek?
inizia ad imparare
Are you leaving On tuesday too
W sobotni wieczór wyjeżdżam do Londynu
inizia ad imparare
On saturday evening I'm leaving for London
W środę po południu wyjeżdżam do Polski
inizia ad imparare
On wednesday afernoon I'm leaving for Poland
Jadę do warszawy
inizia ad imparare
I'm going to Warsaw
Nie jadę do Londynu
inizia ad imparare
I'm not going to London
ja będę
inizia ad imparare
I will be
Będę w Londynie
inizia ad imparare
I will be in London
Jutro będę w hotelu
inizia ad imparare
tomorrow I will be at the hotel
Będę tu za godzinę
inizia ad imparare
I'll be here in an hour
Będę tam za tydzień
inizia ad imparare
I'll be there in a week
Wyjeżdżam za tydzień
inizia ad imparare
I'm leaving in week
W tym tygodniu
inizia ad imparare
This week
W tym tygodniu wyjeżdżam do Londynu
inizia ad imparare
This week I'm leaving for London
Która godzina?
inizia ad imparare
What time is it?
Jest piąta godzina
inizia ad imparare
It's five o'clock
Jest godzina pierwsza
inizia ad imparare
It's one o'clock
Jest 1 popołudniu
inizia ad imparare
It's one p. m.
o siódmej
inizia ad imparare
at seven
o siódmej wieczorem
inizia ad imparare
at seven p.m.
Będę tam o jedenastej
inizia ad imparare
I'll be there at eleven
Będę tu o jedenastej
inizia ad imparare
I'll be here at eleven
ty będziesz
inizia ad imparare
you will be
gdzie będziesz?
inizia ad imparare
where will you be?
Gdzie będziesz o siódmej wieczorem
inizia ad imparare
Where will you be at seven p.m.
będziesz tu o siódmej wieczorem?
inizia ad imparare
will you be here at seven p.m.
będziesz jutro w hotelu
inizia ad imparare
you be at the hotel tommorow

Devi essere accedere per pubblicare un commento.