Cyfry i liczby

 0    72 schede    ninhead90
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
30
Numerales Cardinales
inizia ad imparare
treinta
40
Numerales Cardinales
inizia ad imparare
cuarenta
50
Numerales Cardinales
inizia ad imparare
cincuenta
60
Numerales Cardinales
inizia ad imparare
sesenta
70
Numerales Cardinales
inizia ad imparare
setenta
80
Numerales Cardinales
inizia ad imparare
ochenta
90
Numerales Cardinales
inizia ad imparare
noventa
100
Numerales Cardinales
inizia ad imparare
cien
200
Numerales Cardinales
inizia ad imparare
doscientos
300
inizia ad imparare
trescientos
400
inizia ad imparare
cuatrocientos
500
inizia ad imparare
quinientos
600
inizia ad imparare
seiscientos
700
inizia ad imparare
setecientos
800
inizia ad imparare
ochocientos
900
inizia ad imparare
novecientos
1000
inizia ad imparare
mil
2000
inizia ad imparare
dos mil
4000
inizia ad imparare
cuatro mil
1 000 000
inizia ad imparare
un milión
6 000 000
inizia ad imparare
seis miliones
Jeden zeszyt
inizia ad imparare
un cuaderno
Jeden ołówek
inizia ad imparare
Un lápiz
Jedna bluzka
inizia ad imparare
una blusa
Jedno słowo
inizia ad imparare
Una palabra
101
inizia ad imparare
ciento uno
120
inizia ad imparare
ciento veinte
148
inizia ad imparare
ciento cuarenta y ocho
500 szklanek
liczebniki oznaczające setki, od 200 wzwyż, mają dwa rodzaje, męski i żeński
inizia ad imparare
Quinientos vasos
400 mężczyzn
liczebniki oznaczające setki, od 200 wzwyż, mają dwa rodzaje, męski i żeński
inizia ad imparare
Cuatrocientos hombres
330 kwiatów
liczebniki oznaczające setki, od 200 wzwyż, mają dwa rodzaje, męski i żeński
inizia ad imparare
Trescientas treinta flores
200 kobiet
liczebniki oznaczające setki, od 200 wzwyż, mają dwa rodzaje, męski i żeński
inizia ad imparare
Doscientas mujeres
2000 mieszkańców
Jeśli znamy dokładną liczbę, i wynosi kilka tysięcy, używamy MIL w l. poj
inizia ad imparare
Dos mil habitantes
20 000 imigrantów
inizia ad imparare
Veinte mil inmigrantes
12 000 podań
Jeśli znamy dokładną liczbę, i wynosi kilka tysięcy, używamy MIL w l. poj
inizia ad imparare
Doce mil peticiones
Tysiące zdań
Jeśli nie znamy dokładnej liczby, a wyraża się w tysiącach, to używamy l.mn. MILES
inizia ad imparare
Miles de frases
Tysiące mieszkańców
Jeśli nie znamy dokładnej liczby, a wyraża się w tysiącach, to używamy l.mn. MILES
inizia ad imparare
Miles de habitantes
7 milionów ludzi
Milión ma forme w l. mn
inizia ad imparare
Siete millones de personas
12 milionów mieszkańców
Milión ma forme w l. mn
inizia ad imparare
Doce millones de habitantes
Siedem wieków
Od miejsca liczebnika głównego w zdaniu może zależeć jego znaczenie. Z reguły występuje przed rzeczownikiem
inizia ad imparare
Siete siglos
20 lat
Od miejsca liczebnika głównego w zdaniu może zależeć jego znaczenie. Z reguły występuje przed rzeczownikiem
inizia ad imparare
Veinte años
Siódmy wiek
Liczebnik główny może występować po rzeczowniku, w funkcji licz. porządkowego
inizia ad imparare
Siglo siete
Lata 20
Liczebnik główny może występować po rzeczowniku, w funkcji licz. porządkowego
inizia ad imparare
años veinte
Pierwszy
Numerales Ordinales
inizia ad imparare
primero
Drugi
Numerales Ordinales
inizia ad imparare
Segundo
Trzeci
Numerales Ordinales
inizia ad imparare
Tercero
Czwarty
inizia ad imparare
Cuarto
Piąty
inizia ad imparare
Quinto
Szósty
inizia ad imparare
Sexto
Siódmy
inizia ad imparare
Séptimo
Ósmy
inizia ad imparare
Octavo
Dziewiąty
inizia ad imparare
Noveno, nono
Dziesiąty
inizia ad imparare
Décimo
Jedenasty
inizia ad imparare
Undécimo
Dwunasty
inizia ad imparare
Duodécimo
Trzynasty
inizia ad imparare
Decimotercero
Czternasty
inizia ad imparare
Decimocuarto
Piętnasty
inizia ad imparare
Decimoquinto
Szesnasty
inizia ad imparare
Decimosexto
Siedemnasty
inizia ad imparare
Decimoséptimo
Osiemnasty
inizia ad imparare
Decimoctavo
Dziewiętnasty
inizia ad imparare
Decimonoveno / Decimonono ¿?
Dwudziesty
inizia ad imparare
Vigésimo
Juan Carlos 1
L. porządkowych używa się praktycznie tylko do 10, od 11 wzwyż używa się l. głównych, które tłumaczy się jako porządkowe
inizia ad imparare
Juan Carlos Primero
Alfons 13
L. porządkowych używa się praktycznie tylko do 10, od 11 wzwyż używa się l. głównych, które tłumaczy się jako porządkowe
inizia ad imparare
Alfonso Trece
Pierwsze zajęcia
L. porządkowych używa się praktycznie tylko do 10, od 11 wzwyż używa się l. głównych, które tłumaczy się jako porządkowe
inizia ad imparare
Primera clase
Dwudzieste zajęcia
L. porządkowych używa się praktycznie tylko do 10, od 11 wzwyż używa się l. głównych, które tłumaczy się jako porządkowe
inizia ad imparare
Clase veinte
1:30
Przy godzinach i datach używamy l. głównych, tłumaczymy jako porządkowe
inizia ad imparare
La una y media
2:00
inizia ad imparare
Las dos
4.06
inizia ad imparare
El cuatro de junio
2004
inizia ad imparare
El año dos mil cuatro
Lata XX
inizia ad imparare
los años veinte

Devi essere accedere per pubblicare un commento.