Chemia Nowa Era: Substancje i ich przemiany

 0    28 schede    kamilaleciejewska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Substancja chemiczna
inizia ad imparare
to materiał, z którego zbudowane jest ciało fizyczne (przedmiot, organizm). Substancje mają określone charakterystyczne cechy.
właściwości
inizia ad imparare
Są to określone charakterystyczne cechy substancji. Wyróżniamy właściwości: fizyczne i chemiczne
Substancje możemy podzielić na:
inizia ad imparare
proste zwane pierwiastkami chemicznymi (nie można ich rozłożyć na prostsze za pomocą reakcji chemicznych) i złożone – związki chemiczne (które składają się co najmniej z dwóch pierwiastków połączonych trwale ze sobą)
Gęstość
inizia ad imparare
to stosunek masy substancji do jej objętości.np. gęstość żelaza wynosi 7,87 g/cm3 to oznacza, że próbka o objętości 1 cm3 ma masę 7,87 g.
wśród pierwiastków wyróżniamy:
inizia ad imparare
- metale - np. Fe, Cu, Na, K, Ca, Mg, Zn, Sn, Al, Pb, Ag, Au - niemetale – np. H, O, N, Cl, C, S, P, Br, Ar, He, Ne
pierwiastki opisuje się
inizia ad imparare
symbolami (N, C, Mg, O, Cu)
związki chemiczne opisuje się
inizia ad imparare
wzorami (CuO, FeS, NaOH, H2O).
mieszaniny
inizia ad imparare
W przyrodzie substancje w postaci „czystej” występują rzadko, często tworzą mieszaniny (powstają po zmieszaniu dowolnych ilości co najmniej dwóch substancji)
mieszaniny jednorodne
inizia ad imparare
nie można rozróżnić ich składników
mieszaniny niejednorodne
inizia ad imparare
można rozróżnić składniki
Substancje chemiczne podlegają przemianom, które dzielimy na:
inizia ad imparare
zjawiska fizyczne – przemiany, w których nie powstają nowe substancje reakcje chemiczne - przemiany, w których powstają nowe substancje.
Powietrze to mieszanina gazów:
inizia ad imparare
pierwiastków – składników o stałej zawartości (tlen -21%, azot – 78%, gazy szlachetne: argon, hel, neon, ksenon) związków chemicznych - składników o zmiennej zawartości (woda- para wodna, tlenek węgla(IV))
Tlenki to
inizia ad imparare
to związki chemiczne powstałe w reakcji tlenu z innymi pierwiastkami (metalami i niemetalami). metal + tlen -> tlenek metalu niemetal + tlen -> tlenek niemetalu
Skutki zanieczyszczeń powietrza:
inizia ad imparare
dziura ozonowa, smog, kwaśne opady, zwiększenie efektu cieplarnianego.
Reakcja charakterystyczna
inizia ad imparare
reakcja chemiczna, która umożliwia identyfikację danej substancji (np. mętnienie wody wapiennej pod wpływem tlenku węgla (IV))
Reakcje chemiczne
inizia ad imparare
to takie przemiany, w wyniku których otrzymujemy nowe substancje.
Substraty reakcji
inizia ad imparare
to substancje wzięte do reakcji chemicznej ulegające przemianom chemicznym (zapisujemy je z lewej strony równania reakcji).
Produkty reakcji
inizia ad imparare
to substancje otrzymane w reakcji chemicznej (zapisujemy je z prawej strony równania reakcji)
Reagenty
inizia ad imparare
to substancje biorące udział w reakcji (substraty i produkty)
Równanie reakcji
inizia ad imparare
to schematyczny zapis przebiegu reakcji chemicznej.
Reakcja syntezy (reakcja łączenia) polega na
inizia ad imparare
łączeniu kilku substancji (substratów) w jedną substancję (produkt).
Reakcja analizy (reakcja rozkładu) polega na
inizia ad imparare
rozkładzie jednej substancji (substratu) na kilka substancji prostszych (produktów).
Reakcja wymiany polega na tym, że
inizia ad imparare
z kilku substratów (substancji) powstaje kilka produktów (innych substancji).
Reakcje chemiczne dzielimy biorąc pod uwagę:
inizia ad imparare
1. typ reakcji reakcja syntezy: kilka substratów → jeden produkt reakcja analizy: jeden substrat → kilka produktów reakcja wymiany: kilka substratów → kilka produktów 2. efekty energetyczne: egzoenergetyczne i endoenergetyczne
egzoenergetyczne to reakcje, w których
inizia ad imparare
energia wydziela się do otoczenia (np. na sposób ciepła lub w postaci światła) przykładem takich reakcji są reakcje spalania
endoenergetyczne to reakcje, które
inizia ad imparare
zachodzą dzięki dostarczeniu energii z otoczenia przykładem takich reakcji są reakcje rozkładu
właściwości fizyczne to
inizia ad imparare
stan skupienia, barwa, połysk, gęstość, twardość, rozpuszczalność w wodzie, temperatura wrzenia i topnienia, przewodnictwo elektryczne i cieplne
własciwości chemiczne to
inizia ad imparare
zapach, smak, palność, aktywność chemiczna

Devi essere accedere per pubblicare un commento.