Chapter 3 - 4

 0    49 schede    kacperkosa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rozmiar
inizia ad imparare
extent
siniak
inizia ad imparare
bruise
wycierać
inizia ad imparare
wipe
staż
inizia ad imparare
placement
w porównaniu
inizia ad imparare
in comparison
złe emocje
inizia ad imparare
ill feeling
zasadniczy, fundamentalny
inizia ad imparare
crucial
czołowy, wiodący
inizia ad imparare
prominent
oburzenie
inizia ad imparare
outrage
przypuszczać, zakładać
inizia ad imparare
assume
upadać, lec w gruzach
inizia ad imparare
crumble
zwracać się przeciw komuś
inizia ad imparare
turn on sb
nie zrobić czegoś
inizia ad imparare
fail to do sth
odwracać się od
inizia ad imparare
turn your back on
prześladować
inizia ad imparare
persecute
wysypywać się z (o tłumie)
Dzieci zaczęły się wysypywać ze szkolnych bram
inizia ad imparare
flood out
Children started flooding out of the school gates
przebranie
inizia ad imparare
disguise
napastować
inizia ad imparare
hound
wymuszać, robić coś siłą
inizia ad imparare
force
szaleć z emocji
inizia ad imparare
go wild with excitement
rozpowszechniony, liczny
inizia ad imparare
rife
przekładać
inizia ad imparare
postpone
doprowadzić się do porządku
inizia ad imparare
tidy yourself up
budzić zdziwienie
inizia ad imparare
raise eyebrows
z całym szacunkiem
inizia ad imparare
with all due respect
znużony
inizia ad imparare
weary
przedwcześnie
inizia ad imparare
prematurely
kończyć
inizia ad imparare
terminate
wyrażenie pewności (na pewno...)
Na pewno nauczysz się od niej jakichś podstaw
inizia ad imparare
be bound to
You're bound to learn some basics from her
niewygodny
inizia ad imparare
inconvenient
zżerać
np. wina
Jakob zżerało sumienie
inizia ad imparare
eat away at
Jacob was eating away at his conscience
stojak
inizia ad imparare
rack
stuknięty
inizia ad imparare
bonkers
pismak
inizia ad imparare
hack
psychiatra
inizia ad imparare
shrink
doświadczać
inizia ad imparare
experience
stres, obciążenie
inizia ad imparare
strain
w ich imieniu
inizia ad imparare
on their behalf
zamach na swoje własne życie
inizia ad imparare
attempt on your own life
medycyna sądowa
inizia ad imparare
forensics
dopasowywać, przyzwyczajać się
inizia ad imparare
adjust
trafność
inizia ad imparare
accuracy
ad hoc, doraźnie
inizia ad imparare
on the spot
pismak
inizia ad imparare
hack
współczucie
inizia ad imparare
compassion
dotrzeć do kogoś (myśl)
Ta wiedza powoli do nich docierała
inizia ad imparare
dawn on sb
The knowledge was slowly dawning on them
bezduszność
inizia ad imparare
callousness
być przy kimś, wspierać
inizia ad imparare
stand by sb
wyrzutek
inizia ad imparare
outcast

Devi essere accedere per pubblicare un commento.