C1 egzamin styczeń 2022 cz. 1

 0    73 schede    monikamulet70
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
technician
inizia ad imparare
technik
launch
inizia ad imparare
rozpocząć
questionnaries
inizia ad imparare
kwestionariusze
minutes
inizia ad imparare
protokół
a mall
inizia ad imparare
Centrum handlowe
go to hell
inizia ad imparare
idź do diabła
take a hike
inizia ad imparare
przejść się
a severe case of covid
inizia ad imparare
ciężki przypadek covid
a get together
inizia ad imparare
spotkanie
a farewell
inizia ad imparare
pożegnanie
put others at risk
inizia ad imparare
narażać innych na ryzyko
our reputation is at stake
inizia ad imparare
zagrożona jest nasza reputacja
the battery life runs out in 6 hours
inizia ad imparare
żywotność baterii kończy się w 6 godzin
to chime in
inizia ad imparare
wejść do środka
to collate
inizia ad imparare
zestawiać
to chair a meeting
inizia ad imparare
przewodniczyć spotkaniu
to send an invite
inizia ad imparare
wysłać zaproszenie
the pros outweigh the cons
inizia ad imparare
zalety przewyższają wady
to outweigh
inizia ad imparare
przeważać
How are things with?
inizia ad imparare
Jak się sprawy mają?
How does your side of things look?
inizia ad imparare
Jak wygląda twoja strona rzeczy?
How’s ... coming along?
inizia ad imparare
Jak... idzie?
We’re on track
inizia ad imparare
Jesteśmy na dobrej drodze
Things are running smoothly
inizia ad imparare
Sprawy idą gładko
I’m not convinced
inizia ad imparare
Nie jestem przekonany
I suppose so
inizia ad imparare
tak przypuszczam
We’ve hit a problem with
inizia ad imparare
Mamy problem z
The issue lies with
inizia ad imparare
Problem leży w
chaos
inizia ad imparare
chaos
asylum
inizia ad imparare
azyl, schronienie
The Taliban
inizia ad imparare
Talibowie
tenants-landlords
inizia ad imparare
najemcy-właściciele
a hoarder
inizia ad imparare
gromadzący
a surge in covid cases
inizia ad imparare
wzrost liczby przypadków COVID
mere
inizia ad imparare
zwyczajny, zwykły
merely
inizia ad imparare
jedynie, tylko
It’s merely a vanity project
inizia ad imparare
To tylko projekt próżności
It’s a mere vanity project
inizia ad imparare
To tylko projekt próżności
They’re forecasting
inizia ad imparare
Prognozują
the perfect storm
inizia ad imparare
perfekcyjna burza
He was granted asylum
inizia ad imparare
Otrzymał azyl
Trump was deplatformed
inizia ad imparare
Trump został usunięty z platformy
hodling
inizia ad imparare
gromadzić kryptowalutę
owing to sth
inizia ad imparare
z powodu czegoś
mediocre
inizia ad imparare
przeciętny
an exemption
inizia ad imparare
wyjątek
He was exempt
inizia ad imparare
Był zwolniony
They aren’t willing to get the jab/the shot.
inizia ad imparare
Nie chcą dostać ciosu/strzału.
to binge-watch a tv series
inizia ad imparare
oglądać seriale
If you (should) happen to have any questions, let me know
inizia ad imparare
Jeśli (powinieneś) mieć jakieś pytania, daj mi znać
Should you (happen to) have any questions, let me know.
inizia ad imparare
Jeśli (przypadkowo) masz jakieś pytania, daj mi znać.
If you were to accept our proposal, some funding would be made available.
inizia ad imparare
Gdybyście zaakceptowali naszą propozycję, udostępniono by pewne fundusze.
Were you to accept our proposal, some funding would be made available.
inizia ad imparare
Gdybyście zaakceptowali naszą propozycję, pewne fundusze zostałyby udostępnione.
Had you told us you were leaving, we would have had time to hire somebody
inizia ad imparare
Gdybyś nam powiedział, że wyjeżdżasz, mielibyśmy czas, żeby kogoś zatrudnić
signing
inizia ad imparare
podpisywanie
biweekly
inizia ad imparare
dwutygodniowy
Nobody showed up/turned up
inizia ad imparare
Nikt się nie pojawił/nie pojawił się
appraised=assessed=judged=evaluated
inizia ad imparare
oceniany=oceniany=oceniany=oceniany
a respondent
inizia ad imparare
respondent
to be satisfied with sth
inizia ad imparare
być zadowolonym z czegoś
to agree on objectives
inizia ad imparare
uzgodnić cele
They need to justify it
inizia ad imparare
Muszą to uzasadnić
It’s completely confidential
inizia ad imparare
To całkowicie poufne
They need counselling
inizia ad imparare
Potrzebują porady
His domineering nature
inizia ad imparare
Jego dominująca natura
Nobody likes being criticised
inizia ad imparare
Nikt nie lubi być krytykowany
a peer-reviewed article/journal
inizia ad imparare
recenzowany artykuł/czasopismo
biased towards sb/sth
inizia ad imparare
uprzedzony do kogoś/czegoś
biased against sb/sth
inizia ad imparare
tendencyjny wobec kogoś / czegoś
to sign up for sth
inizia ad imparare
zapisać się na coś
budget constraints
inizia ad imparare
ograniczenia budżetowe
We could do with sth
inizia ad imparare
Moglibyśmy zrobić z czymś
mingle activity
inizia ad imparare
mieszana aktywność

Devi essere accedere per pubblicare un commento.