Budowa i funkcje krwi

 0    42 schede    zinovyeva
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Ile krwi jest w naczyniach krwionośnych dorosłego człowieka? Jaki to jest procent masy ciała?
inizia ad imparare
około pięciu litrów; 7%
ogólny skład krwi
inizia ad imparare
osocze + elementy morfotyczne
wymień elementy morfotyczne
inizia ad imparare
krwinki czerwone, krwinki białe, płytki krwi
osocze to
inaczej; funkcja
inizia ad imparare
plazma; transportuje dwutlenek węgla
dokładny skład krwi
inizia ad imparare
erytrocyty (45%), leukocyty (0,5%), osocze (54%), płytki krwi (0,5%)
skład osocza
8 składników
inizia ad imparare
woda; sole mineralne; substancje odżywcze; gazy (np. dwutlenek węgla); hormony; substancje zwalczające drobnoustroje chorobotwórcze; białka; substancje białkowe
fibryna
inaczej; jest; powstaje
inizia ad imparare
inaczej włóknik; jest to proste białko fibrylarne, wytrącające się z osocza krwi podczas procesu jej krzepnięcia; powstaje z fibrynogenu w wyniku działania trombiny
funkcja fibryny
inizia ad imparare
tworzy rusztowanie skrzepu
płytki krwi
inaczej; poprawna ilość na 1 mm sześcienny krwi; funkcja; czas życia
inizia ad imparare
inaczej trombocyty; od stupięćdziesięciu do czterystu tysięcy; biorą udział w krzepnięciu krwi; żyją 1-2 tygodnie
krwinki białe
inaczej; poprawna ilość na 1 mm sześcienny krwi; funkcja; czas życia
inizia ad imparare
inaczej leukocyty; od czterech do dziesięciu tysięcy; ochrona organizmu przed patogenami; żyją 20 lat
właściwości szczególne krwinek białych
budowa; zdolność; funkcja
inizia ad imparare
mają jądro komórkowe, zdolność ruchu, wytwarzają przeciwciała
krwinki czerwone
inaczej; poprawna ilość na 1 mm sześcienny krwi; funkcja; czas życia;
inizia ad imparare
inaczej erytrocyty; od czterech do sześciu i pół miliona; przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla; żyją około czterech miesięcy;
właściwości szczególne erytrocytów
budowa; kto ma ich więcej (mężczyźni/kobiety); gdzie są rozkładane; co występuje na ich powierzchni; od czego zależy ich kształt
inizia ad imparare
nie mają jądra komórkowego ale mają hemoglobinę; mężczyźni; w śledzionie i wątrobie; czynnik Rh; od chemicznych właściwosci hemoglobiny
hemoglobina
jest; funkcja
inizia ad imparare
białko transportujące, znajdujące się w krwinkach czerwonych; transportuje tlen do wszystkich komórek organizmu
przeciwciała są to...
inizia ad imparare
specjalne białka, które biorą udział w zwalczaniu czynników chorobotwórczych
antygen jest to...
inizia ad imparare
każda substancja, która wywołuje swoistą reakcję obronną organizmu.
antygen powierzchniowy jest to...
inizia ad imparare
cząsteczka, występująca na powierzchni komórek, dzięki której organizm odróżnia własne komórki od obcych
Na podstawie czego wyodrębniamy grupy krwi?
inizia ad imparare
na podstawie obecności lub braku na powierzchni erytrocytów cząsteczek, zwanych antygenami
Jaka grupa krwi jest dawcą dla każdego i dlaczego?
inizia ad imparare
0, ponieważ mają ją ludzie, nie posiadający żadnego z antygenów
Jaka grupa krwi jest dawcą tylko dla swojej grupy i dlaczego?
inizia ad imparare
AB, ponieważ ma oba antygeny - A i B
transfuzja to...
inaczej; co należy sprawdzić przed wykonaniem
inizia ad imparare
inaczej przetoczenie krwi lub jej elementów; przed jej wykonaniem należy sprawdzić grupę krwi i obecność czynnika Rh
Czynnik Rh jest to...
inizia ad imparare
dodatkowa cząsteczka - białko D, które może znajdować się na powierzchni białek, określających grupę krwi
Krew z jakim czynnikiem ma 85% Polaków?
inizia ad imparare
Rh+
Co to jest konflikt serologiczny?
sytuacja
inizia ad imparare
sytuacja, w której przeciwciała z krwi matki atakują krwinki płodu
Kiedy może dojść do konfliktu serologicznego?
podczas
inizia ad imparare
podczas kolejnej ciąży, gdy kolejny płód oddziedziczy grupę krwi po ojcu
Jak dochodzi do konfliktu serologicznego?
jeśli
inizia ad imparare
jeśli dziecko oddziedziczy grupę krwi po ojcu i podczas porodu jego krew wniknie do krwiobiegu matki, w organizmie kobiety powstaną przeciwciała
Na czym polega pierwszy etap stworzenia skrzepu?
inizia ad imparare
płytki krwi przyklejają się do brzegów rany i zmniejszają wielkość uszkodzenia
Na czym polega drugi etap stworzenia skrzepu?
inizia ad imparare
płytki krwi wydzielają substancję, dzięki której fibrynogen zmienia się w fibrynę; włókna fibryny tworzą gęstą sieć, która zatrzymuje komórki krwi
Na czym polega trzeci etap stworzenia skrzepu?
inizia ad imparare
sieć włókien fibryny wzmacnia się i twardnieje, tworząc skrzep, który wypełnia ubytek w ścianie naczynia i zapoczątkowuje gojenie się rany
Fibrynogen jest to...
inizia ad imparare
białko osocza krwi wytwarzane w wątrobie, biorące udział w końcowej fazie procesu krzepnięcia i przekształcane w białko fibrylarne – fibrynę, współtworzącą skrzep krwi
skrzep jest to...
inizia ad imparare
struktura wytworzona przez składniki krwi w celu zatamowania krwawienia i reperacji uszkodzonego naczynia krwionośnego
Podaj pierwszą funkcję krwi
inizia ad imparare
dostarcza do wszystkich komórek orgamizmu tlen i substancje odżywcze
Podaj drugą funkcję krwi
inizia ad imparare
pobiera z komórek dwutlenek węgla i inne zbędne produkty przemiany materii
Podaj trzecią funkcję krwi
inizia ad imparare
transportuje związki regulujące pracę organizmu
Podaj czwartą funkcję krwi
inizia ad imparare
zwalcza czynniki chorobotwórcze
podaj piątą funkcję krwi
inizia ad imparare
bierze udział w regulacji temperatury ciała oraz ilości wody i soli mineralnych
Podaj pierwszą funkcję krwi
inizia ad imparare
dostarcza do wszystkich komórek organizmu tlen i substancje odżywcze
Podaj drugą funkcję krwi
inizia ad imparare
pobiera z komórek dwutlenek węgla i inne zbędne produkty przemiany materii
Podaj trzecią funkcję krwi
inizia ad imparare
transportuje związki regulujące pracę orgamiznu
Podaj czwartą funkcję krwi
inizia ad imparare
zwalcza czynniki chorobotwórcze
krew odtlenowana jest to...
inizia ad imparare
krew uboga w tlen, bogata w dwutlenek węgla
krew utlenowana jest to...
inizia ad imparare
krew bogata w tlen, uboga w dwutlenek węgla

Devi essere accedere per pubblicare un commento.