books in our lives

 0    91 schede    katarzynabas84
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
świadectwo
inizia ad imparare
evidence
ludzka kultura
inizia ad imparare
human culture
stanowić
inizia ad imparare
constitute
integralna część
inizia ad imparare
integral part
wiek
Nasza firma została założona w XIX wieku.
inizia ad imparare
century
Our company was established in the 19th century.
pisane ręcznie
inizia ad imparare
hand-written
tabliczka
inizia ad imparare
board
glina
Możesz wykorzystać tę glinę do zrobienia misy.
inizia ad imparare
clay
You can use that clay to make a bowl.
drzewo
inizia ad imparare
wood
kość słoniowa
inizia ad imparare
ivory
papirus
inizia ad imparare
papyrus
pergamin
inizia ad imparare
parchment
rytownictwo w drzewie, drzeworyt
inizia ad imparare
wood-engraving
wynalazek druku
inizia ad imparare
the invention of printing
dostępne
inizia ad imparare
available, accessible
nieodzowne
inizia ad imparare
indispensable
poszerzać horyzonty
inizia ad imparare
broaden the mind
źródło
Chleb jest dobrym źródłem błonnika.
inizia ad imparare
source
Bread is a good source of fibre.
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
inizia ad imparare
knowledge
My knowledge of history is very limited.
spełniać pożyteczną rolę
inizia ad imparare
perform a useful service
bawić
inizia ad imparare
to entertain
przekazywać uczucia
inizia ad imparare
communicate the feelings
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
inizia ad imparare
experience
Do you have any work experience?
ludzka myśl, tot
inizia ad imparare
human thought
zapisywać przeszłe wydarzenie, rejestrować
inizia ad imparare
record past events
żywy
inizia ad imparare
vivid
podtrzymywać więzi kulturowe
inizia ad imparare
preserve cultural bonds
ważny, istotny
inizia ad imparare
significant
zaleta
inizia ad imparare
advantage
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
inizia ad imparare
variety
The documentary covered a variety of topics.
chronić
Zmieniliśmy wszystkie nazwiska, by chronić prywatność naszych pacjentów.
inizia ad imparare
to protect
We changed all the names to protect the privacy of our patients.
nuda
inizia ad imparare
boredom
niezastąpiony
inizia ad imparare
irreplaceable
samotne wieczory
inizia ad imparare
lonely evenings
poważny problem
inizia ad imparare
serious problem
rozwiązanie
Nie istnieje proste rozwiązanie tego problemu.
inizia ad imparare
a solution
There is no simple solution to this problem.
pociecha
inizia ad imparare
consolation
wyjście
inizia ad imparare
way out
uciec
inizia ad imparare
escape
rzeczywisty świat
inizia ad imparare
the real world
kolorowe
inizia ad imparare
colorful
bajki
inizia ad imparare
fairy-tales
opowiadania
inizia ad imparare
stories
komiksy
inizia ad imparare
comics
dorośli
inizia ad imparare
adults, grown-ups
z grubsza, rofli
inizia ad imparare
roughly
podzielić
inizia ad imparare
divide
książki naukowe
inizia ad imparare
scientific books
beletrystyka
inizia ad imparare
works of fiction
encyklopedia
inizia ad imparare
an encyclopedia
leksykon
inizia ad imparare
lexicon
przewodnik
Nie można iść bez przewodnika.
inizia ad imparare
guide
You cannot go without a guide.
książki specjalistyczne, zawodowe
inizia ad imparare
professional books
powieść
Ona pisze powieści dla młodzieży.
inizia ad imparare
novel
She writes novels for young people.
kryminał
inizia ad imparare
detective story
książki przygodowe
inizia ad imparare
adventure books
saga
inizia ad imparare
saga
pamiętnik
inizia ad imparare
diary
zawieść kogoś
inizia ad imparare
to let sb down
literatura
Na uniwersytecie studiowałem literaturę francuską.
inizia ad imparare
literature
I studied French literature at the university.
literatura współczesna, litryczer
inizia ad imparare
contemporary literature
literatura faktu
inizia ad imparare
non-fiction
poezja
W tym semestrze będziemy mieli wykłady poświęcone Chińskiej poezji.
inizia ad imparare
poetry
We are going to have lectures on Chinese poetry this term.
edycja, wydanie
inizia ad imparare
edition
bestseller
inizia ad imparare
bestseller
egzemplarz
inizia ad imparare
copy
słownik
inizia ad imparare
a dictionary
podręcznik
inizia ad imparare
handbook
powieść historyczna
inizia ad imparare
historical novel
opowieść
inizia ad imparare
story, tale
krótkie opowiadanie
inizia ad imparare
short story
nowela
inizia ad imparare
novella
książka dla dzieci
inizia ad imparare
children's book
książka o sztuce
inizia ad imparare
art book
dreszczowiec
inizia ad imparare
thriller
melodramat
inizia ad imparare
melodrama
biografia
inizia ad imparare
biography
książka kucharska
Ta książka kucharska jest jedną z najlepszych.
inizia ad imparare
cookbook
This cookbook is one of the best.
wydanie kieszonkowe
inizia ad imparare
pocket edition, paperback
tom
inizia ad imparare
a volume
ilustracja
inizia ad imparare
illustration
obwoluta
inizia ad imparare
dustcover, jacket
strona
inizia ad imparare
a page
tytuł
inizia ad imparare
a title
spis treści
inizia ad imparare
table of contents
wstęp
inizia ad imparare
introduction
autor, ofer
inizia ad imparare
an author
dramaturg
inizia ad imparare
playwright
krytyk
Krytyk wystawił filmowi tak złą recenzję, że nikt nie chciał go obejrzeć.
inizia ad imparare
critic
The film critic gave the new movie such a bad review that nobody wanted to go and see it.
poeta
inizia ad imparare
a poet
cenzura
Wprowadzono cenzurę, by zapobiec rozprzestrzenianiu się plotek.
inizia ad imparare
censorship
Censorship was imposed to stop rumours being spread.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.