Beyond Prepositions 25

 0    35 schede    kaztrz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
intersection, junction, cross roads
inizia ad imparare
skrzyżowanie
bare
He beat a bear with bare hands.
inizia ad imparare
goły
Pokonał niedźwiedzia gołymi rękami.
bear
One day you'll be as strong as a bear!
inizia ad imparare
niedźwiedź
Pewnego dnia będziesz silny jak niedźwiedź!
He pays $50 every month towards his car payment.
inizia ad imparare
Co miesiąc płaci 50 USD na poczet opłaty za samochód.
nearness
inizia ad imparare
bliskość
towards the middle of the winter
inizia ad imparare
gdy zbliżał sie środek zimy, w kierunku środka zimy
loving towards their children
inizia ad imparare
milość zwrócona do ich dzieci
supervision
inizia ad imparare
kontrola, nadzór (nad czymś), doglądanie (czegoś)
manager
At the moment all the managers are in a meeting.
inizia ad imparare
menedżer
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
You can that car under $20,000.
inizia ad imparare
Możesz ten samochód za mniej niż 20 000 $.
underneath
inizia ad imparare
pod, poniżej, pod spodem, na spodzie, w głębi (np. duszy)
underside, underneath
inizia ad imparare
spód, pod spodem
crab
inizia ad imparare
krab, maruda, zrzęda, zrzędzić, mędzić, gderać
crayfish, crawdad, crawfish
inizia ad imparare
(zwierzę żyjące w rzekach i strumieniach)
under construction
The website is under construction.
inizia ad imparare
w budowie
Strona jest w budowie.
under the influance of alkohol
inizia ad imparare
pod wpływem alkoholu
under the leter "P"
inizia ad imparare
pod literą „P”
porpoise, porpoises
inizia ad imparare
morświn, morświny
encyklopedia, English: encyclopaedia
inizia ad imparare
encyklopedia
underneath her jacket she wore a sweater / jumper.
inizia ad imparare
Pod kurtką miała na sobie sweter.
cozy
inizia ad imparare
przytulny
permission
Teenagers cannot work without permission of their parents.
inizia ad imparare
zgoda / pozwolenie
Nastolatkowie nie mogą pracować bez zgody rodziców.
champagne
inizia ad imparare
szampan
swim up stream
inizia ad imparare
płynąć w górę strumienia, po prąd
He rowed the canoe up the river.
inizia ad imparare
Wiosłował kajakiem w górę rzeki.
canoe
inizia ad imparare
kajak, pływać kajakiem, kajakować
canoe
inizia ad imparare
Kanadyjka
Canadian
inizia ad imparare
Kanadyjczyk, kanadyjski
is up the road
inizia ad imparare
jest na drodze, dalej za drogą
ride up
inizia ad imparare
podjechać, jechać dalej
chop up
inizia ad imparare
siekać, krajać, ciąć, rąbać, szatkować
devide up
inizia ad imparare
podzielić się
Upon entering the room, everyone yelled, "surprise".
inizia ad imparare
Po wejściu do pokoju wszyscy krzyczeli „niespodzianka”.
support
inizia ad imparare
wsparcie, podpora, podpórka
auditorium, plural auditoria
inizia ad imparare
audytorium, widownia (o miejscu w kinie, w teatrze), sala koncertowa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.