Beyond Prepositions 23

 0    35 schede    kaztrz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
The bank is up that street opposite the grocery store.
inizia ad imparare
Bank znajduje się naprzeciwko sklepu spożywczego.
be up to something
inizia ad imparare
zamierzać coś zrobić, coś przerabiać, być wystarczająco dobrym do czegoś
be up
inizia ad imparare
być na nogach, nie spać, wzrosnąć (o cenach), być postawionym (o namiocie)
up
inizia ad imparare
w górę, w pionie, do pionu, wzdłuż, na północ, blisko, przy, bardziej, wyżej, mocniej, o (np. o punkt, o sekundę),
up
inizia ad imparare
na nogach (nie w łóżku), używane po czasownikach, by wskazać, że coś jest pocięte, połamane, podzielone na kawałki, do góry (np. jakąś stroną do góry, jakąś częścią do góry), powyżej (np. jakiegoś wieku)
Mark tore up the letter.
inizia ad imparare
Mark podarł list.
Put the card right side up.
inizia ad imparare
Połóż tę kartę właściwą stroną do góry...
up
inizia ad imparare
używane po czasownikach, by wskazać, że coś jest całkowicie skończone lub wykorzystane, skończony, wyczerpany (np. limit czasu),
up
inizia ad imparare
naprawiony (np. nawierzchnia drogi), działający (np. komputer, strona internetowa), optymistyczny, pełen nadziei, zwiększyć, podnosić (np. ofertę)
up to something, up till something, up until something
inizia ad imparare
aż do czegoś
be up to somebody
It's totally up to you whether you follow my advice or not.
inizia ad imparare
zależeć od kogoś
To zależy tylko od ciebie, czy posłuchasz mojej rady czy nie.
be up to somebody
inizia ad imparare
należeć do kogoś (np. jakiś obowiązek, jakaś odpowiedzialność)
It's up to you to walk the dog.
inizia ad imparare
Do ciebie należy chodzenie z psem.
It'up to you!
inizia ad imparare
To zależy od ciebie!
onto
inizia ad imparare
przenieść się z jednego miejsca do drugiego
out, pass something aroun
inizia ad imparare
podać coś dookoła, rozesłać coś
fraction
inizia ad imparare
ułamek, odrobina, część, ułamek, frakcja, rozłam, część, frakcja, odłam
gosh!
inizia ad imparare
ojej!, o rany!, o rety!
nitrogen
inizia ad imparare
azot
nitrogen oxide
inizia ad imparare
tlenek azotu
carbon dioxide
Carbon dioxide is one of the greenhouse gases.
inizia ad imparare
dwutlenek węgla
Dwutlenek węgla to jeden z gazów cieplarnianych.
bamboo
inizia ad imparare
bambus
cotton candy
inizia ad imparare
wata cukrowa
cone
inizia ad imparare
szyszka, stożek, pachołek, rożek, konus (rowerowy)
He bought ice cream in a cone.
inizia ad imparare
Kupił lody w rożku.
The building was in the shape of a cone.
inizia ad imparare
Budynek miał kształt stożka.
out of town
inizia ad imparare
od miasta
illegal
inizia ad imparare
nielegalny
I went to Ball out of curiosity.
inizia ad imparare
Z ciekawości poszedłem na Bal.
It's way over my head.
inizia ad imparare
To jest ponad moją głową.
be over my head
inizia ad imparare
być nad moją głową, być poza moimi możliwościami
speed bump, ramp, speed hump, road hump
inizia ad imparare
próg zwalniający
ovver there
inizia ad imparare
gdzieś tam
just
inizia ad imparare
zaledwie, trochę tylko, przed chwilą
fight over
inizia ad imparare
walczyć z jakiegoś powodu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.