Beyond Prepositions 18

 0    35 schede    kaztrz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
criminal
inizia ad imparare
przestępca, kryminalista, kryminalny, przestępczy, karny (np. sąd), karygodny
explanation
inizia ad imparare
wyjaśnienie
despite
inizia ad imparare
mimo (czegoś), pomimo (czemuś)
despite oneself, in spite of oneself
inizia ad imparare
wbrew sobie
spite
inizia ad imparare
niechęć, uraza, złość, celowo rozzłościć, zrobić na złość
in spite of something
inizia ad imparare
pomimo czegoś, wbrew czemuś
down
inizia ad imparare
w dół, na południe, blisko, niedaleko, wzdłuż
diver
inizia ad imparare
nurek, płetwonurek (osoba nurkująca w głębokim oceanie)
far away
inizia ad imparare
daleko, odległy, nieobecny
Why are you so far away? Did something happen?
inizia ad imparare
Dlaczego jesteś taki nieobecny? Czy coś się stało?
entrance
Wait for me at the school entrance.
inizia ad imparare
wejście
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
outfit
I have a date tonight and I have no idea which outfit looks the best! Can you help me choose what to wear?
inizia ad imparare
ubiór / strój
Mam randkę dziś wieczorem i nie mam pojęcia, który strój wygląda najlepiej! Mogłabyś pomóc mi wybrać, co założyć?
outfit
inizia ad imparare
wyekwipować, wyposażyć, ubrać, ubierać, ekipa (grupa ludzi pracujących wspólnie), sprzęt
overall
inizia ad imparare
ogólny, całkowity, w sumie, ogólnie, ogólnie biorąc, kitel, fartuch
costume
inizia ad imparare
kostium, przebranie, strój kąpielowy, ubierać (kogoś w przebranie), przebierać (kogoś)
test
inizia ad imparare
test (sprawdzian lub egzamin), klasówka, badanie (np. krwi), test (przyrząd, np. test ciążowy),
test
inizia ad imparare
badać (np. krew), testować, sprawdzać, próbować, testowy, kontrolny (np. pytanie)
He knew all the test answers.
inizia ad imparare
Znał wszystkie odpowiedzi testowe.
recipient
inizia ad imparare
adresat (listu), odbiorca (np. nagrody), biorca (przeszczepu, krwi)
engineer
In addition to engine maintenance, responsibilities of an engineer include maintaining other ship's installations.
inizia ad imparare
inżynier
Oprócz utrzymania silnika, obowiązki mechanika okrętowego obejmują utrzymanie pozostałych instalacji statku.
scolding
inizia ad imparare
bura, łajanie, besztanie, strofowanie (kogoś)
scold
inizia ad imparare
łajać, rugać, karcić, besztać, strofować (kogoś), krytykant, zrzęda
surfing
inizia ad imparare
surfing
Apples are $5 for 3 pounds.
inizia ad imparare
Jabłka kosztują 5 USD za 3 funty.
How much does he get paid?
inizia ad imparare
Ile zarabia?
He has an ear for music.
inizia ad imparare
Ma ucho do muzyki.
The woman has big feet for such a small person.
inizia ad imparare
Kobieta ma duże stopy jak na tak małą osobę.
Boy, it's really cold for July.
inizia ad imparare
Chłopcze, jest naprawdę zimno, jak na lipiec...
refer
inizia ad imparare
oblać kogoś (na egzaminie)
refer to somebody
inizia ad imparare
wspominać o kimś, mówić o kimś, nazywać kogoś, zwracać się do kogoś (w określony sposób), odnosić się do kogoś,
refer something to somebody
inizia ad imparare
przekazywać komuś coś
refer to something, make reference to something
inizia ad imparare
odnosić się do czegoś, nawiązywać do czegoś, wspominać o czymś, mówić o czymś
refer somebody to something
inizia ad imparare
kierować kogoś do czegoś, odsyłać kogoś gdzieś (np. do przypisu)
refer to something
inizia ad imparare
sięgać gdzieś, sprawdzać gdzieś (informację na temat czegoś)
refer somebody to somebody
inizia ad imparare
polecić kogoś komuś, wysyłać kogoś do kogoś (np. po pomoc)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.