Beyond Prepositions 16

 0    34 schede    kaztrz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Kazu was ahead of Katarina in the lunch line.
inizia ad imparare
Kazu był przed Katariną w kolejce po lunch.
adead of
inizia ad imparare
przy kimś, bezpośrednio za kimś, albo czymś
Other studens were ahead of him.
inizia ad imparare
Inni studenci byli przed nim.
boundary
inizia ad imparare
granica wewnętrzna np. województwa
along can mean together
inizia ad imparare
może oznaczać razem coś robić
go along
inizia ad imparare
iść razem
blast
inizia ad imparare
podmuch, eksplozja, wybuch, głośny dźwięk, ryk, gwizd, dobra zabawa, ubaw, poryw (np. uczuć), zaraza, ostra krytyka, reprymenda
blast
inizia ad imparare
wysadzić w powietrze, spustoszyć, zniszczyć, ryknąć, zahuczeć, huczeć, ostro się z kimś rozprawić, surowo skrytykować, walnąć z całych sił, piaskować, odstrzeliwać
have a blast
inizia ad imparare
świetnie się bawić
circular
inizia ad imparare
kolisty, okrągły, okrężny (np. o trasie autobusu), okólnik, ulotka
circulation
inizia ad imparare
nakład (np. gazety), krążenie (krwi), obieg, wymiana (informacji, pieniędzy), cyrkulacja (np. powietrza)
The newspaper has a circulation of over 500,000.
inizia ad imparare
Gazeta ma nakład ponad 500 000 egzemplarzy.
around the park
inizia ad imparare
wokół parku
around the world
inizia ad imparare
dookoła świata
random
inizia ad imparare
losowy, przypadkowy, wyrywkowy
randomly
inizia ad imparare
losowo, przypadkowo
car showroom
inizia ad imparare
salon samochodowy
We walked around the car show for about an hour
inizia ad imparare
Chodziliśmy po pokazie samochodów przez około godzinę.
concept car
inizia ad imparare
prototyp samochodu
concept
inizia ad imparare
koncepcja, pojęcie
You have no concept of mathematics.
inizia ad imparare
Nie masz pojęcia o matematyce.
idiom
inizia ad imparare
idiom
postal service, post office
inizia ad imparare
urząd pocztowy, poczta
focus, foci
inizia ad imparare
centrum (zainteresowania), ostrość, ogniska
shutter
inizia ad imparare
okiennica, migawka (w aparacie fotograficznym), żaluzje
drop shutter
inizia ad imparare
migawka w aparacie
at
inizia ad imparare
w, przy, na
at the show
inizia ad imparare
na wystawie
The food store is selling at 1 dollar per pound.
inizia ad imparare
Sklep spożywczy sprzedaje za 1 dolara za funt.
dollar
What is the exchange rate for US dollars?
inizia ad imparare
dolar
Jaki jest kurs dolara?
She is at the top of her class.
inizia ad imparare
Ona jest na szczycie swojej klasy.
He was traveling at 75 miles per hour.
inizia ad imparare
Podróżował z prędkością 75 mil na godzinę.
phrasal verb, multi-word verb
inizia ad imparare
czasownik złożony
expression
inizia ad imparare
wyrażenie, wyraz (np. tego, co się myśli), wyraz twarzy, mina, wyrażenie (słowa), ekspresja (artystyczna)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.