BBC Learning English: News Review: International cyber-attack

 0    31 schede    teresa99a
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
odcinać dostęp do czegoś
inizia ad imparare
to lock something out
rodzaj oprogramowania używanego w internetowych wymuszeniach (od ang. "ransom" - "okup"); a virus designed to stop a computer working unless money is paid
inizia ad imparare
ransomware
okup
inizia ad imparare
ransom
oprogramowanie
inizia ad imparare
software
a word made from two other words
inizia ad imparare
a portmanteau
złośliwe oprogramowanie
inizia ad imparare
malware/malicious software
złośliwy, podły
inizia ad imparare
malicious
określić w przybliżeniu, oszacować
inizia ad imparare
to estimate
zakażać, skażać, zarażać
inizia ad imparare
to infect
; zakłócenie, pokrzyżowanie, przerwanie (np. dostaw prądu); wstrząs
inizia ad imparare
a disruption
zapobiegać
inizia ad imparare
zapobiegać in inglese
to prevent
znieść blokadę
inizia ad imparare
to lift the block
tu: ważna wiadomość
inizia ad imparare
a massive story
wzrost (np. cen, zainteresowania)
inizia ad imparare
a surge
przydkłady związków ze słówkiem "a surge"
inizia ad imparare
a surge of electricity/emotions/joy/interest/in prices/people
surge (of something) a sudden increase of a strong feeling
inizia ad imparare
She felt a sudden surge of anger.; a surge of excitement
a sudden increase in the amount or number of something; a large amount of something
inizia ad imparare
surge (in something): a surge in consumer spending.; surge (of something) After an initial surge of interest, there has been little call for our services.
wzrastać (o cenach, zainteresowaniu)
inizia ad imparare
to surge
porwać, uprowadzić
Bogaty biznesmen został porwany przez czterech zamaskowanych mężczyzn.
inizia ad imparare
to kidnap
A rich businessman was kidnapped by four masked men.
coś nowatorskiego/najnowocześniejszego/dkrywczego
najnowsza technika
inizia ad imparare
cutting edge of something
the cutting edge of the technology
istnieć, być, żyć
Jak długo istnieje internet?
inizia ad imparare
be around
How long is the Internet around?
wyłonić się, pojawić się, ukazać się
inizia ad imparare
to emerge
nowiuteńki, zupełnie nowy
inizia ad imparare
brand new
tory (kolejowe), szyny (pod wózek)
inizia ad imparare
tracks
ślady, tropy
inizia ad imparare
tracks
odcisk stopy, ślad stopy
inizia ad imparare
footprints
zatrzymać się w miejscu, stanąć jak wryty
inizia ad imparare
stopped in its tracks
raptowny, nagły
Samochód gwałtownie się zatrzymał.
inizia ad imparare
abrupt
The car came to an abrupt halt.
postój, przystanek, stacja
Z powodu awarii silnika byliśmy zmuszeni zrobić postój
inizia ad imparare
a halt
Due to engine failure, we were forced to have a halt.
ckliwy, roztkliwiający; (informal, disapproving) too emotional in a way that is embarrassing (syn: sentimental)
ckliwe powieści romantyczne
inizia ad imparare
mushy
mushy romantic novels
streszczać (wykład), podsumowywać (dyskusję), rekapitulować (główne zagadnienia czegoś); to sum up, to summarize
inizia ad imparare
to recap

Devi essere accedere per pubblicare un commento.