Banken und Geld

 0    32 schede    mzurawska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
einen Kredit gewähren
inizia ad imparare
udzielić pożyczki, przyznać kredyt
einem Konto gutschreiben
inizia ad imparare
zasilić konto
formal
Es war nur formal so.
inizia ad imparare
formalny, pod względem formy
To była tylko formalność.
formell
Es kam eine formelle Einigung zustande.
inizia ad imparare
formalnie, oficjalnie
Osiągnięto oficjalne porozumienie.
real
Es gibt nicht solche Sachen in der realen Welt.
inizia ad imparare
realny, rzeczywisty, istniejący
Nie ma takich rzeczy w realnym świecie.
reell
Ohne eine reelle Portion Essen hat er keine reelle Chance zu gewinnen.
inizia ad imparare
konkretny, potencjalnie możliwy
Bez uczciwej porcji pożywienia nie ma realnej szansy na zwycięstwo.
reelle Zahlen
Zahlen, die sich als ganze Zahlen oder als einfache, periodische oder unendliche Dezimalzahlen darstellen lassen werden reelle Zahlen genannt.
inizia ad imparare
liczby rzeczywiste
Liczby, ktore można przedstawić za pomocą liczb całkowitych lub ułamków nazywamy liczbami rzeczywistymi.
die Geldrücklage
inizia ad imparare
rezerwa gotówki
die Kreditvergabe
inizia ad imparare
pożyczanie, udzielanie kredytów
die Geldschöpfung
Die Geldschöpfung bezeichnet die Erhöhung der Geldmenge durch Banken.
inizia ad imparare
kreacja pieniędzy
Tworzeniem pieniędzy nazywamy zwiększanie ilości pieniędzy przez banki.
über etwas verfügen
Wenn man über einen Kredit verfügt, kann man viel unternehmen.
inizia ad imparare
mieć coś do dyspozycji
Mając do dyspozycji kredyt można wiele przedsięwziąć.
übermäßig
Ich denke, dass Fred Emma übermäßig beeinflusst hat, als sie einen neuen Mitarbeiter wählte.
inizia ad imparare
nadmiernie
Myślę, że Fred nadmiernie wpłynął na Emmę, gdy wybierała nowego pracownika.
ein Fazit ziehen
inizia ad imparare
wyciągnąć wniosek, podsumować
der Überblick
In diesem Teil des Vortrags geben Sie den Zuschauern einen Überblick der verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten.
inizia ad imparare
przegląd
W tej części wykładu przedstawiasz słuchaczom przegląd możliwości dokonywania płatności.
hervorheben
Es ist wichtig, deine Stärken hervorzuheben.
inizia ad imparare
podkreślać
To ważne, żeby podkreślać swoje zalety.
abbezahlen
inizia ad imparare
spłacać
der Übergang zu
Halsreife aus Bronze und verkleinerte Spaten werden als Übergang zum Münzgeld angesehen.
inizia ad imparare
przejście, początkowa faza
Obręcze z brązu i miniaturowe szpadle uważa się za stadium przejściowe do pieniądza w formie monet.
die Prägung
Der lydische König Krösus hat eine einheitliche Prägung der Münzen eingeführt.
inizia ad imparare
odcisk
Lidyjski król Krezus wprowadził monety z jednakowym odciskiem.
in Umlauf bringen
inizia ad imparare
wprowadzać do obiegu
das Misstrauen
Zunächst überwog noch das Misstrauen gegenüber diesem Zahlunsgmittel.
inizia ad imparare
nieufność
Początkowo przeważała nieufność do tego środka płatności.
sich vom Eigennutz leiten lassen
inizia ad imparare
kierować się egoizmem
sich etwas gönnen
inizia ad imparare
zafundować sobie coś
die Geldbuße
inizia ad imparare
kara pieniężna/grzywna
das Bußgeld
inizia ad imparare
mandat (potocznie); kwota pieniędzy do zapłacenia w formie mandatu
abwägen
Man muss die Kosten und Nutzen genau abwägen.
inizia ad imparare
rozważyć
Trzeba dokładnie rozważyć koszty i zyski.
auswerten
Bevor man eine Entscheidung trifft, muss man alle Informationen auswerten.
inizia ad imparare
oceniać, ewaluować
Zanim się podejmie decyzję, trzeba dokonać oceny wszystkich informacje.
umtauschen
inizia ad imparare
wymienić
geizig
Katherine ist eine geizige Frau. Sie versucht immer, Rabatte in Läden auszuhandeln und vermeidet, Geld auszugeben.
inizia ad imparare
skąpy
Katherine to skąpa kobieta. Zawsze próbuje wynegocjować zniżki w sklepach i unika wydawania pieniędzy.
abbuchen
inizia ad imparare
obciążyć
schulden
inizia ad imparare
zawdzięczać, być winnym
die Ausgabe (die Ausgaben)
Die Morgenzeitungsausgabe hat einen Fehler enthalten, der in der Nachmittagsausgabe korrigiert wurde.
inizia ad imparare
wydanie (publikacja)
Poranne wydanie gazety zawierało błąd, który został popawiony w wydaniu popołudniowym.
die Ausgabe (die Ausgaben)
inizia ad imparare
wydatek

Devi essere accedere per pubblicare un commento.