Atmosfera – najważniejsze pojęcia i definicje

5  1    20 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
atmosfera ziemska
inizia ad imparare
powłoka gazowa otaczająca Ziemię, będąca zewnętrzną częścią powłoki ziemskiej
powietrze
inizia ad imparare
mieszanina gazów (azot 78,08%, tlen 20,98%, argon 0,93%, dwutlenek węgla, neon, wodór), oraz domieszek gazowych (para wodna i aerozole atmosferyczne)
aerozole atmosferyczne
inizia ad imparare
domieszki stałe i ciekłe występujące w powietrzu np... pyły wulkaniczne, pyłki roślin, pyły przemysłowe
Troposfera
inizia ad imparare
przypowierzchniowa warstwa atmosfery. Skupia ok. 80% masy powietrza. Zachodzą w niej procesy kształtujące pogodę i klimat. Grubość od 8 do 17 km nad równikiem
Tropopauza
inizia ad imparare
warstwa przejściowa nad troposferą
Stratosfera
inizia ad imparare
warstwa atmosfery sięgająca do wys 50-55 km, występują prądy strumieniowe
Ozonosfera
inizia ad imparare
warstwa atmosfery obejmująca części troposfery i stratosfery, koncentruje ponad 95% ozonu atmosfery
Stratopauza
inizia ad imparare
warstwa przejściowa nad stratosferą o stałej temperaturze 0ºC
Mezosfera
inizia ad imparare
środkowa warstwa atmosfery w której temperatura spada do -100ºC, występują w niej chmury srebrzyste
Mezopauza
inizia ad imparare
warstwa przejściowa nad mezosferą
Termosfera
inizia ad imparare
warstwa atmosfery w której temperatura wzrasta
Jonosfera
inizia ad imparare
dolna warstwa termosfery w której najsilniej rośnie temperatura dzięki jonizowaniu gazów atmosferycznych
Egzosfera
inizia ad imparare
górna warstwa termosfery w której rozpoczyna się przejście w przestrzeń kosmiczną, temperatura dąży do 0 K.
chmury perłowe
inizia ad imparare
obłoki iryzujące powstające zimą w stratosferze z bardzo drobnych kryształków lodu. Widoczne są tylko w nocy.
chmury srebrzyste
inizia ad imparare
obłoki mezosferyczne powstające w górnych warstwach mezosfery zbudowane z drobnych kryształków lodu.
prądy strumieniowe
inizia ad imparare
gwałtowne, prawie poziome strumienie powietrza o prędkości 180-240 km/godz. Występujące w tropopauzie
dziura ozonowa
inizia ad imparare
zjawisko występujące w stratosferze, polega na zmniejszeniu stężenia ozonu szczególnie w obszarach podbiegunowych. Powstanie ma związek z emisją freonów. Skutkiem tego zjawiska jest docieranie promieniowania ultrafioletowego do Ziemi, co może powodować zmiany nowotworowe u ludzi.
efekt cieplarniany
inizia ad imparare
zjawisko podwyższenia temperatury planety spowodowane obecnością gazów cieplarnianych. W odniesieniu do Ziemi wyróżnia się wpływ naturalny i antropogeniczny. Wzrost efektu cieplarnianego może być przyczyną globalnego ocieplenia.
gazy cieplarniane
inizia ad imparare
pyły i aerozole zawieszone w atmosferze m.in. para wodna, dwutlenek węgla, freony, meta, gazy przemysłowe. Powodują efekt cieplarniany
globalne ocieplenie
inizia ad imparare
obserwowany od połowy XX wieku wzrost temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi i temperatury oceanów w wyniku czego może dojść do zmian klimatycznych i wzrostu poziomu wód we wszechoceanie.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.