Anglik dz4 cz2

 0    46 schede    guest2579403
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
woźna
inizia ad imparare
caretaker
kolega/koleżanka z klasy/ze szkoły
inizia ad imparare
classmate/schoolmate
wychowawca/wychowawczyni
inizia ad imparare
from teacher / tutor
dyrektor/dyrektorka
inizia ad imparare
head teacher/headmaster
bibliotekarz/bibliotekarka
inizia ad imparare
librarian
profesor/wykładowca akademicki
inizia ad imparare
professor
uczeń/uczennica
inizia ad imparare
student/pupil
grono pedagogiczne
inizia ad imparare
teaching staff
przeciętny, średni
inizia ad imparare
average
ściągać na egzaminie
inizia ad imparare
cheat in an exam
klasówka, sprawdzian
inizia ad imparare
class test
nie zdać egzaminu
inizia ad imparare
fail an exam
egzamin końcowy
inizia ad imparare
final exam
dostać szóstkę/piątkę/jedynkę
inizia ad imparare
get an A/ a B/ an F
dostać wyniki(czegoś)
inizia ad imparare
get the results (of sth)
stopień, ocena szkolna
inizia ad imparare
mark/grande
egzamin ustny
inizia ad imparare
oral exam
zdać egzamin
inizia ad imparare
pass an exam
przygotowywać się do egzaminu
inizia ad imparare
prepare for exam
ponownie przystępować do egzaminu
inizia ad imparare
retake an exam
powtarzać / uczyć się do (egzaminów)
inizia ad imparare
revise for (exams)
egzamin na koniec nauki w szkole
inizia ad imparare
school-leaving exam
świadectwo szkolne
inizia ad imparare
school report
kartkowka
inizia ad imparare
short test
uczyć się/przygotowywać się do
inizia ad imparare
study / prepare for
wkuwać (do testu)
inizia ad imparare
swot
przystępować do egzaminu
inizia ad imparare
take an exam
egzamin pisemny
inizia ad imparare
written exam
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
dobrowolny
inizia ad imparare
optional
wywiadówka
inizia ad imparare
parent-teacher meeting
przeciętny
inizia ad imparare
average
wymagający
inizia ad imparare
demanding
uzdolniony
inizia ad imparare
gifted
surowy
inizia ad imparare
strict
być dobrym/kiepskim z czegoś
inizia ad imparare
be good/bad at sth
spóźnić się do szkoły
inizia ad imparare
be late for school
starać się, dać z siebie wszystko
inizia ad imparare
do your best
mieć zaległości (w czymś)
inizia ad imparare
fall behind (with sth)
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
learn by heart
zrobić błąd
inizia ad imparare
make a mistake
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
wagarować
inizia ad imparare
play truant
zależeć od
inizia ad imparare
depend on
aktualny, nowoczesny
inizia ad imparare
up-to-date

Devi essere accedere per pubblicare un commento.