angielski zawodowy

 0    32 schede    nadianadia8
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
kandydat
inizia ad imparare
applicant
odpowiedzialny za
inizia ad imparare
responsible for
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
przed przewidzianym terminem
inizia ad imparare
ahead of schedule
pracować w stresie
inizia ad imparare
work under stress
krótkie terminy
inizia ad imparare
light deadlines
mieć wyznaczony termin
inizia ad imparare
work on deadline
dotrzymywać terminów
inizia ad imparare
meet deadlines
praca zespołowa
inizia ad imparare
team environment
część zespołu
inizia ad imparare
part of a team
poszerzać możliwości kariery
inizia ad imparare
broaden career path
opowiedz mi krótko o swoim ostatnim stanowisku
inizia ad imparare
tell me briefly about your last position
jakie były twoje obowiązki
inizia ad imparare
what were your duties
dlaczego odszedłeś z pracy
inizia ad imparare
why are you leaving your job
wolisz pracować samodzielnie czy jako część zespołu
inizia ad imparare
do you prefer to work independently or a part of a team
co możesz wnieść do tej firmy
inizia ad imparare
what can you contribute to this company
jakie masz plany na najbliższe pięć lat
inizia ad imparare
what are your plans for the next five years
czy potrafisz pracować w stresie
inizia ad imparare
are you capable to work under stress
co jest twoją najsilniejszą stroną
inizia ad imparare
what is your greatest strenght
jakie są godziny pracy
inizia ad imparare
what are the working hours
czy przewiduje się pracę w nadgodzinach
inizia ad imparare
is work overtime expected
czy będę musiał pracować w nadgodzinach
inizia ad imparare
will I have to work overtime
ile mogę zarabiać
inizia ad imparare
how much can i earn
jest to praca na cały etat czy na pół etatu
inizia ad imparare
it is a full-time or part-time job
jakie są zarobki
inizia ad imparare
what is the salary
ile godzin dziennie muszę pracować
inizia ad imparare
how many hours a day will i work
pozycja
inizia ad imparare
position
umiejętności
inizia ad imparare
skills
czterdzieści godzin to normalny tydzień pracy
inizia ad imparare
forty hours is a normal work week
praca w nadgodzinach jest dodatkowo płatna
inizia ad imparare
work overtime is payable extra
nie oczekuje się zbyt wielu podróży
inizia ad imparare
there is not much travel expected
firma skontaktuje się z kandydatem po pięciu dniach
inizia ad imparare
the company will contact the applicant after five days

Devi essere accedere per pubblicare un commento.