Angielski unit 12

 0    105 schede    wiktoria.pajak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
anatomia
inizia ad imparare
anatomy
archeologia
inizia ad imparare
archaeology
astronomia
inizia ad imparare
astronomy
biotechnologia
inizia ad imparare
biotechnology
informatyka
inizia ad imparare
computer science
ekologia
inizia ad imparare
ecology
ekonomia
inizia ad imparare
economics
inżynieria
inizia ad imparare
engineering
genetyka
inizia ad imparare
genetics
geologia
inizia ad imparare
geology
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
meteorologia
inizia ad imparare
meteorology
oceanografia
inizia ad imparare
oceanography
filozofia
inizia ad imparare
philosophy
fizyka
inizia ad imparare
Physics
socjologia
inizia ad imparare
sociology
statystyka
inizia ad imparare
statistics
anatom
inizia ad imparare
anatomist
archeolog
inizia ad imparare
an archaeologist
atronom
inizia ad imparare
atronomer
biotechnolog
inizia ad imparare
biotechnologist
informatyk
inizia ad imparare
computer scientist
ekolog
inizia ad imparare
ecologist
ekonomista
inizia ad imparare
an economist
inżynier
inizia ad imparare
an engineer
genetyk
inizia ad imparare
a geneticist
geolog
inizia ad imparare
geologist
językoznawca
inizia ad imparare
linguist
meteorolog
inizia ad imparare
a meteorologist
oceanograf
inizia ad imparare
oceanographer
filozof
inizia ad imparare
philosopher
fizyk
inizia ad imparare
a physicist
socjolog
inizia ad imparare
sociologist
statystyk
inizia ad imparare
statistics
statystyk
inizia ad imparare
statistician
drukarka 3D
inizia ad imparare
3D printer
antena
inizia ad imparare
an aerial
lornetka
inizia ad imparare
binoculars
przeprowadzać eksperyment
inizia ad imparare
carry out an experiment
prowadzić badania naukowe
inizia ad imparare
conduct scientific research
zbierać dowody
inizia ad imparare
collect evidence
opracować, rozwinąć
inizia ad imparare
develop
rozwój
inizia ad imparare
a development
urządzenie
inizia ad imparare
a device
prąd elektryczny
inizia ad imparare
electric current
czytnik
inizia ad imparare
e-reader
oszacować
inizia ad imparare
estimate
stosować się do wskazówek
inizia ad imparare
follow the instructions
prognozować pogodę
inizia ad imparare
forecast the weather
mieć na coś wpływ
inizia ad imparare
have an influence on sth
wynalazek
inizia ad imparare
an invention
wynalazca
inizia ad imparare
an inventor
prowadzić dokumnetację czegoś
inizia ad imparare
keep records of sth
robić różnicę
inizia ad imparare
make a difference
dokonać odkrycia
inizia ad imparare
to make a discovery
kserokopiarka
inizia ad imparare
photocopier
przewidzieć
inizia ad imparare
predict
prognoza
inizia ad imparare
prediction
udowodnić
inizia ad imparare
to prove
dowód
inizia ad imparare
evidence/proof
dojść do wniosku
inizia ad imparare
reach the conclusion
pilot do tv
inizia ad imparare
remote control
specjalizować się w
inizia ad imparare
to specialize in
dane statystyczne
inizia ad imparare
statistical data
sondaż
inizia ad imparare
survey
szklany ekran dotykowy
inizia ad imparare
touchscreen glass
zestaw do odtwarzania wirtualnej rzeczywistości
inizia ad imparare
VR headset
stosować technologię
inizia ad imparare
apply technology
dojść do wniosku
inizia ad imparare
arrive at conclusion
sklonować komórkę
inizia ad imparare
clone the cell
sporządzać statystyki
inizia ad imparare
compile statistics
opracować lek na coś
inizia ad imparare
develop a cure for sth
badanie
inizia ad imparare
exploration
badać
inizia ad imparare
investigate/explore
edycja genów
inizia ad imparare
gene editing
mobilny system operacyjny
inizia ad imparare
mobile operating system
obserwacja
inizia ad imparare
observation
uzyskać dowody
inizia ad imparare
obtain evidence
przedstawić hipotezę
inizia ad imparare
put forward a hypothesis
odrzucać/akceptować hipotezę
inizia ad imparare
reject/accept a hypothesis
złożyć sprawozdanie z wyników
inizia ad imparare
report your findings
sprawdzić teorię
inizia ad imparare
test a theory
opracować rozwiązanie
inizia ad imparare
work out a solution
wybrać numer
inizia ad imparare
dial the number
podłączyć/odłączyć ładowarkę
inizia ad imparare
plug in/unplug the charger
wcisnąć guzik
inizia ad imparare
press the button
doładować telefon
inizia ad imparare
recharge the phone
nagrać program
inizia ad imparare
record a program
wymienić żarówkę
inizia ad imparare
replace the light bulb
włączyć alarm antywłamaniowy
inizia ad imparare
set the burglar alarm
uruchomić/wyłączyć silnik
inizia ad imparare
switch on/switch off the engine
przeciągać kartę
inizia ad imparare
swipe a card
podgłosić/ ściszyć
inizia ad imparare
turn up / turn down the volume
dostosowywać, regulować
inizia ad imparare
adjust
wyrzucać stare baterie
inizia ad imparare
dispose of old batteries
elektrośmieci
inizia ad imparare
e-waste
przedłużasz
inizia ad imparare
extension lead
wkład z tuszem do drukarki
inizia ad imparare
ink cartridge
wsunąć kartę
inizia ad imparare
insert the card
sprawdzić w instrukcji obsługi
inizia ad imparare
refer to the manual
gniazdko elektryczne
inizia ad imparare
socket
załączać dokument
inizia ad imparare
attach a document
sporządzić kopię zapasową pliku
inizia ad imparare
back up a file
przeglądać/ przeglądarka
inizia ad imparare
browse / browser
połączyć się z internetem
inizia ad imparare
connect to the internet

Devi essere accedere per pubblicare un commento.