angielski - technologia

 0    26 schede    guest2880968
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
negocjować
inizia ad imparare
negotiate
pożyczać komuś
inizia ad imparare
lend
zarządzać
inizia ad imparare
manage
umowa
inizia ad imparare
deal
rozwiązać
inizia ad imparare
figure it out
odpowiedzialny
inizia ad imparare
responsible
przemysł
inizia ad imparare
industry
zakres ludzi
inizia ad imparare
range of people
widoki na przyszłość, perspektywy
inizia ad imparare
prospects
założyciel
inizia ad imparare
founder
być zdolnym do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
be capable of doing sth
przedsiębiorca
inizia ad imparare
businessperson
rozprowadzać
inizia ad imparare
distribute
zróżnicowany zakres
inizia ad imparare
diverse range
przedsiębiorca
inizia ad imparare
enterpreneur
uzyskać najlepszą ofertę
inizia ad imparare
get the best deal
wytrzymać nacisk
inizia ad imparare
handle pressure
wprowadzić produkt na rynek
inizia ad imparare
maket products
dział marketingu
inizia ad imparare
marketing
sieć
inizia ad imparare
networking
Położyć razem
inizia ad imparare
put together
charakter
inizia ad imparare
quality
odzyskać
inizia ad imparare
recover from
przeprojektowanie
inizia ad imparare
redesign
założyć biznes
inizia ad imparare
set up a businnes
dostawca
inizia ad imparare
supplier

Devi essere accedere per pubblicare un commento.