angielski słówka cz.1

 0    43 schede    guest2939311
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dodaj stronę do zakladek
inizia ad imparare
bookmark a website
udostępniać muzykę lub zdjęcia
inizia ad imparare
share music or photos
aktualizować oprogramowanie antywirusowe
inizia ad imparare
update antivirus software
tworzyć stronę internetową
inizia ad imparare
create a website
poruszać się po stronie internetowej
inizia ad imparare
navigate a website
wystawić opinię na stronie zakupów
inizia ad imparare
leave feedback on a shopping site
nawiązać połączenie wideo
inizia ad imparare
make a video call
pisać komentarz na forum
inizia ad imparare
post on a forum
zapisać datę na urządzeniu
inizia ad imparare
store a date on a device
użyj nowej wyszukiwarki
inizia ad imparare
use a new search engine
kodować/programować
inizia ad imparare
write code
nie może obejść się bez czegoś
inizia ad imparare
cannot do without sth
dużo pracować
inizia ad imparare
do a lot of work
prowadzić eksperyment
inizia ad imparare
do an experiment
prowadzić badania/zbierać informacje
inizia ad imparare
do research
skomentować coś
inizia ad imparare
make a comment
dokonać odkrycia
inizia ad imparare
make a discovery
popełniać błędy
inizia ad imparare
make a mistakes
robić / robić notatki
inizia ad imparare
make/take notes
podjąć / podjąć decyzję
inizia ad imparare
make/take a decision
rzucić okiem na coś
inizia ad imparare
take a look at sth
znaleźć czas
inizia ad imparare
take a time
przynieść korzyść ludzkości
inizia ad imparare
benefit the human race
oddychać
inizia ad imparare
breathe
skolonizować wszechświat
inizia ad imparare
colonise the universe
Burza piaskowa
inizia ad imparare
dust storm
zakładać osadę ludzką na Marsie
inizia ad imparare
establisch a human settlement on Mars
badać kosmos
inizia ad imparare
explore space
grawitacja, siła przyciągania
inizia ad imparare
gravity
wylądować na Marsie
inizia ad imparare
land on Mars
płynny
inizia ad imparare
liquid
przejść do historii
inizia ad imparare
make history
planeta
inizia ad imparare
planet
ciśnienie
inizia ad imparare
pressure
powrót
inizia ad imparare
return
naukowy
inizia ad imparare
scientific
badanie kosmosu
inizia ad imparare
space exploration
misja kosmiczna
inizia ad imparare
space mission
prom kosmiczny
inizia ad imparare
space shuttle
stacja kosmiczna
inizia ad imparare
space station
turystyka w przestrzeni kosmicznej
inizia ad imparare
space tourism
skafander kosmiczny
inizia ad imparare
spacesuit
Ochotnicy
inizia ad imparare
volunteers

Devi essere accedere per pubblicare un commento.