angielski slowka 2

 0    119 schede    guest2812962
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
akademia
inizia ad imparare
academy
szkola wyzsza, kolegium
inizia ad imparare
college
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
elementary school / primary school
szkoła płatna
inizia ad imparare
fee-paying school
liceum/szkola srednia
inizia ad imparare
high school, secondary school
szkola niepubliczna/spoleczna
inizia ad imparare
independent school
przedszkole / żłobek
inizia ad imparare
kindergarten/nursery school
Gimnazjum
inizia ad imparare
middle school
szkoła mieszana / koedukacyjna
inizia ad imparare
mixed school/ co-educational school
szkoła prywatna
inizia ad imparare
private school
szkoła jednopłciowa
inizia ad imparare
single sex school
szkoła państwowa / szkoła publiczna
inizia ad imparare
state school / public school
uniwersytet
inizia ad imparare
university
szkoła zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
wiedza o spoleczenstwie
inizia ad imparare
citizenship
język angielski
inizia ad imparare
english language and literature
języki obce
inizia ad imparare
foregin languages
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
Informatyka
inizia ad imparare
information and communication
matematyka
inizia ad imparare
maths/ mathematics
wicedyrektor
inizia ad imparare
deputy head
dyrektor
inizia ad imparare
headmaster
dyrektorka
inizia ad imparare
headmisstres
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
profesor
inizia ad imparare
professor
sekretarz
inizia ad imparare
secretary
grono pedagogiczne
inizia ad imparare
teaching stuff
student uniwesytetu
inizia ad imparare
university student
chętny / skłonny do współpracy
inizia ad imparare
cooperative
niechętny do współpracy
inizia ad imparare
uncooperative
wymagający
inizia ad imparare
demanding
sprawiedliwy
inizia ad imparare
fair
niesprawiedliwy
inizia ad imparare
unfair
zdolny
inizia ad imparare
gifted
obdarzony wyobraźnią
inizia ad imparare
imaginative
pobłażliwy
inizia ad imparare
lenient
bierny
inizia ad imparare
passive
słaby
inizia ad imparare
weak
kreda
inizia ad imparare
chalk
podręcznik
inizia ad imparare
textbook
gabka do tablicy
inizia ad imparare
duster
segregator
inizia ad imparare
file
teczka
inizia ad imparare
folder
tablica interaktywna
inizia ad imparare
interactive whiteboard
szafka
inizia ad imparare
locker
strój gimnastyczny
inizia ad imparare
PE kit
rząd ławek
inizia ad imparare
row of desks
gumka
inizia ad imparare
rubber
linijka
inizia ad imparare
ruler
tablica
inizia ad imparare
whiteboard
świetlica
inizia ad imparare
common room
gabinet dyrektora
inizia ad imparare
headmaster's office
boisko
inizia ad imparare
sports field
pokój nauczycielski
inizia ad imparare
staffroom
nieobecność
inizia ad imparare
absence
obecność
inizia ad imparare
attendance
kolko zainteresowan
inizia ad imparare
club
olimpiada przedmiotowa
inizia ad imparare
competition
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
program nauczania
inizia ad imparare
curriculum
termin wykonania pracy
inizia ad imparare
deadline
zajęcia dodatkowe
inizia ad imparare
extracurricular activities
ocena
inizia ad imparare
grade/mark
stypendium
inizia ad imparare
grant/scholarship
wakacje
inizia ad imparare
holiday
trudności w nauce
inizia ad imparare
learning difficulties
lekcja
inizia ad imparare
lesson
przerwa na lunch
inizia ad imparare
lunch break
nowy uczen
inizia ad imparare
newcomer
nieobowiazkowy
inizia ad imparare
optional
swiadectwo szkolne
inizia ad imparare
school certificate
czesne
inizia ad imparare
school fee
lektury szkolne
inizia ad imparare
set books
rada pedagogiczna
inizia ad imparare
staff meeting
semestr
inizia ad imparare
term
zajecia w niewielkiej grupie
inizia ad imparare
tutorial
Praca pisemna
inizia ad imparare
written work
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
współpracować
inizia ad imparare
collaborate
paplac, trajkotac
inizia ad imparare
chatter
uczyć się
inizia ad imparare
learn
zadawac
inizia ad imparare
set
uczęszczać na kurs
inizia ad imparare
attend a course
uczęszczać na zajęcia
inizia ad imparare
attend classes
uczęszczać do szkoły
inizia ad imparare
attend school
omawiac lektury
inizia ad imparare
discuss set books
robić kurs
inizia ad imparare
do a course
wykonać zadanie
inizia ad imparare
do a task
starać się
inizia ad imparare
do one’s best
dobrze sobie radzić
inizia ad imparare
do well
wydalić kogoś ze szkoły
inizia ad imparare
expel somebody from school
oddawac prace domowa
inizia ad imparare
hand in homework
nabyc nowa umiejetnosc
inizia ad imparare
learn a new skill
Robić dobre wrażenie
inizia ad imparare
make a good impression
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
uczyc sie na pamiec
inizia ad imparare
memorise/learn by heart
opuszczac lekcje
inizia ad imparare
miss lessons
zadawac wypracowanie
inizia ad imparare
set an essay
chodzić na wagary
inizia ad imparare
play truant
rozwiazywac zadanie matematyczne
inizia ad imparare
solve a problem
studiowac teksty zrodlowe
inizia ad imparare
study sources
sprawdzac liste obecnosci w dzienniku
inizia ad imparare
take the register
spozniac sie
inizia ad imparare
turn up late
wycierac tablicę
inizia ad imparare
wipe the board
wyniki w nauce
inizia ad imparare
academic results
poziom nauczania
inizia ad imparare
academic standards
arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
exam paper
arkusz egzaminacyjny z ubieglych lat
inizia ad imparare
past exam paper
dostac sie na uniwersytet
inizia ad imparare
get a place at university
egzamin koncowy
inizia ad imparare
school-leaving exam
egzamin wstepny na uczelnie
inizia ad imparare
university extrance exam
przystepowac do egzaminu
inizia ad imparare
do an exam
zle poradzic sobie na egzaminie
inizia ad imparare
do badly in an exam
dobrze poradzic sobie na egzaminie
inizia ad imparare
do well in an exam
oblać egzamin
inizia ad imparare
fail an exam
zdobyć 56 punktów w teście
inizia ad imparare
score 56 marks in a test
sprawdzac arkusze egzaminacyjne
inizia ad imparare
grade exam papers
sprawdzac test
inizia ad imparare
grade a test
zdać egzamin
inizia ad imparare
pass an exam

Devi essere accedere per pubblicare un commento.