angielski pielęgniarstwo

 0    184 schede    marlenka0000
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
w pełni wykwalifikowany
inizia ad imparare
fully qualified
ubiegać się o pracę
inizia ad imparare
apply for a job
wykład
inizia ad imparare
lecture
nocna zmiana
inizia ad imparare
night shift
praca w niepełnym wymiarze godzin
inizia ad imparare
part-time job
awans
inizia ad imparare
promotion
kwalifikacje
inizia ad imparare
qualifications
stopień
inizia ad imparare
rank
odpowiedzialność
inizia ad imparare
responsibility
satysfakcjonujaca praca
inizia ad imparare
rewarding job
specjalizować się w
inizia ad imparare
to specialize in
pomoc pielegniarska
inizia ad imparare
auxiliary nurse
lekarz specjalista
inizia ad imparare
consultant
pielęgniarka naczelna
inizia ad imparare
nursing officer
fizjoterapeuta
inizia ad imparare
physiotherapist
chirurg
inizia ad imparare
a surgeon
surgeon
położna
inizia ad imparare
a midwife
midwife
ratownik medyczny
inizia ad imparare
paramedic
fizjoterapeuta
inizia ad imparare
physiotherapist
najniższy stopień
inizia ad imparare
bottom grade
pielęgniarki psychoatryczne
inizia ad imparare
psychoatrical nurses
zdrowie psychiczne
inizia ad imparare
mental heallth
pacjenci
inizia ad imparare
patients
niedostępny
inizia ad imparare
unavailable
nagłe wezwanie
inizia ad imparare
emergency
operacja
inizia ad imparare
surgery / operation
korytarz
inizia ad imparare
a corridor
podłoga
inizia ad imparare
floor
winda
inizia ad imparare
lift
kostnica
inizia ad imparare
mortuary
recepcja
inizia ad imparare
reception
oddział
inizia ad imparare
ward
główne wejście
inizia ad imparare
the main entrance
choroba, zaburzenie
inizia ad imparare
disease, disorder
układ nerwowy
inizia ad imparare
nervous system
próbka
inizia ad imparare
sample, specimen
nosze
inizia ad imparare
stretcher
odpady
inizia ad imparare
waste
wydawać leki
inizia ad imparare
to dispense medicines
usuwać wszystkie odpady
inizia ad imparare
to dispose od all the waste
niepełnosprawni
inizia ad imparare
disabled
apteka
inizia ad imparare
chemist's
lekarstwa
inizia ad imparare
medicines
nieżywi pacjenci
inizia ad imparare
dead patients
alergiczny
inizia ad imparare
allergic
śmiertelny
inizia ad imparare
fatal
prowadzić księgowość
inizia ad imparare
to keep the accounts
umówiona wizyta u lekarza
inizia ad imparare
appointment
gabinet zabiegowy
inizia ad imparare
cubicle
pierwsza pomoc
inizia ad imparare
first aid
wstępna ocena
inizia ad imparare
initial assessment
stan zagrażający życiu
inizia ad imparare
life-threatening condition
kończyna
inizia ad imparare
limb
recepta
inizia ad imparare
prescription
priorytet, pierwszeństwo
inizia ad imparare
priority
postęp
inizia ad imparare
progress
notatki
inizia ad imparare
notes
rejestracja
inizia ad imparare
registration
leczenie
inizia ad imparare
treatment
pielęgniarka pracująca na sor
inizia ad imparare
triage nurse
ukąszenie węża
inizia ad imparare
snake bite
niektóre antybiotyki
inizia ad imparare
certain antibiotics
pęcherz
inizia ad imparare
blister
zatrzymanie akcji serca
inizia ad imparare
cardiac arrest
krążenie
inizia ad imparare
circulation
ciało obce
inizia ad imparare
foreign body
udar mózgu
inizia ad imparare
stroke, brain stroke
trauma
inizia ad imparare
trauma
rana
inizia ad imparare
wound
resustytacja krazeniowo oddechowa
inizia ad imparare
cardiopulmonary resuscitation
rękawiczki jednorazowe
inizia ad imparare
disposable gloves
opatrunek
inizia ad imparare
dressing
igły podskórne
inizia ad imparare
hypodermic needles
sterylny
inizia ad imparare
sterile
zdezynfekować
inizia ad imparare
sterilize
czyścić, tamponowac rany
inizia ad imparare
swab wounds
pęseta
inizia ad imparare
tweezers
ból niezwykle silny
inizia ad imparare
agonizing pain
kaszel
inizia ad imparare
cough
łagodny ból
inizia ad imparare
mild pain
ból poważny
inizia ad imparare
severe pain
odcięty palec
inizia ad imparare
severed finger
odcinać
inizia ad imparare
to sever
lekki ból
inizia ad imparare
slight pain
owrzodzenie, bolesny
inizia ad imparare
sore
ból nie do zniesienia
inizia ad imparare
unbearable pain
znieczulenie wziewne
inizia ad imparare
gas and air
poród
inizia ad imparare
labour
znieczulenie miejscowe
inizia ad imparare
local anaesthetic
migrena
inizia ad imparare
migraine
ulga w bólu
inizia ad imparare
pain relief
wrzód żołądka
inizia ad imparare
stomach ulcer
guz
inizia ad imparare
tumour
bolesny
inizia ad imparare
aching
stłuczenie, siniaki
inizia ad imparare
bruising
skurcz
inizia ad imparare
cramp
deformacja
inizia ad imparare
deformity
zawroty głowy
inizia ad imparare
dizziness
swędzenie
inizia ad imparare
itching
guz
inizia ad imparare
lump
wahania nastroju
inizia ad imparare
mood swings
nudności
inizia ad imparare
nausea
zdrętwienie
inizia ad imparare
numbness
wysypka
inizia ad imparare
rash
pryszcze, krosty
inizia ad imparare
spots
szwy
inizia ad imparare
stitches
obrzęk, opuchlizna
inizia ad imparare
swelling
opuchnięty
inizia ad imparare
swollen
dom opieki
inizia ad imparare
a care home
funkcje poznawcze
inizia ad imparare
cognitive functions
przykucie do łóżka/wózka inwalidzkiego
inizia ad imparare
confinement to bed / wheelchair
stan spalatania
inizia ad imparare
confusion
sposób chodzenia
inizia ad imparare
gait
szuranie nogami
inizia ad imparare
shuffling gait
niezależność
inizia ad imparare
independence
urządzenie ułatwiające poruszanie
inizia ad imparare
mobility aid
drzemka
inizia ad imparare
nap
uciąć sobie drzemkę
inizia ad imparare
to have a nap
pobudzenie
inizia ad imparare
stimulation
głuchy
inizia ad imparare
deaf
choroby zwyrodnieniowe mózgu
inizia ad imparare
degenerative brain diseases
wątłe, kruche kości
inizia ad imparare
frail bones
unieruchomiony
inizia ad imparare
immobile
nietrzymajacy moczu lub stolca
inizia ad imparare
incontinent
być uzależnionym od
inizia ad imparare
to be addicted to
cukrzyk
inizia ad imparare
a diabetic
otyły
inizia ad imparare
obese
nadwaga
inizia ad imparare
overweight
mieć gwałtowne pragnienie aby coś zjeść
inizia ad imparare
to have cravings for
spożycie
inizia ad imparare
intake
niezdrowe jedzenie
inizia ad imparare
junk food
specjalista od żywienia
inizia ad imparare
nutritionist
źródło
inizia ad imparare
source
tętnice
inizia ad imparare
arteries
płyny ustrojowe
inizia ad imparare
body fluids
komórka
inizia ad imparare
cell
skrzep krwi
inizia ad imparare
blood clot
kapać
inizia ad imparare
to drip
wykapywać
inizia ad imparare
to drip out
kropla krwi
inizia ad imparare
a drop od blood
sądowa analiza włosów/odcisków palców
inizia ad imparare
forensic analysis od hair/fingertips
płytki krwi
inizia ad imparare
platelets
szkiełko
inizia ad imparare
a slide
strzykawka
inizia ad imparare
syringe
probówka
inizia ad imparare
test-tube
żałoba
inizia ad imparare
bereavement
pochówek
inizia ad imparare
burial
opiekun
inizia ad imparare
carer
schorzenia ograniczające życie
inizia ad imparare
life limiting condition
umrzeć z powodu udaru
inizia ad imparare
to die of a stroke
współczucie
inizia ad imparare
sympathy
zdiagnozować u kogoś raka
inizia ad imparare
to diagnose sb with cancer
stracić przytomność
inizia ad imparare
to lose consciousness
pogrążeni w smutku rodzice
inizia ad imparare
grieving parents
oddziałujący na wiele zmysłów
inizia ad imparare
multi sensory
środek przeciwbakteryjny
inizia ad imparare
antibacterial agent
zanieczyszczenie
inizia ad imparare
contamination
środek dezynfekujący
inizia ad imparare
disinfectant
system odpornościowy
inizia ad imparare
immune system
zakażenie szpitalne
inizia ad imparare
hospital infection
odporny na
inizia ad imparare
resistant to
plama
inizia ad imparare
spillage
nieskazitelnie czysty
inizia ad imparare
spotlessly clean
podatny na coś
inizia ad imparare
susceptibke to
niepokojacy
inizia ad imparare
distressing
leczenie długoterminowe
inizia ad imparare
long-term treatment
traumatyczne wydarzenie w życiu
inizia ad imparare
traumatic live events
zaburzenie dwubiegunowe
inizia ad imparare
bipolar disorder
początek choroby
inizia ad imparare
onset of illness
staż w pracy
inizia ad imparare
work placement
popełnić samobójstwo
inizia ad imparare
to commit suicide
grozić
inizia ad imparare
to make threats
pokazać nieprawidłowości
inizia ad imparare
to show abnormalities
być poddanym premedykacji
inizia ad imparare
to be given a pre med
gwałtowne drżenie
inizia ad imparare
violent trembling
głowica do usg
inizia ad imparare
transducer
lek przeciwwirusowy
inizia ad imparare
antiviral medicine
perystaltyka
inizia ad imparare
bowel movements
zaparcie
inizia ad imparare
constipation
niedobór witamin
inizia ad imparare
vitamin deficiency
zarazki
inizia ad imparare
germs
ślina
inizia ad imparare
saliva
środek pobudzający
inizia ad imparare
a stimulant
czopek
inizia ad imparare
suppository

Devi essere accedere per pubblicare un commento.