angielski na studiach 1

 0    136 schede    Dawidus
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
empower
inizia ad imparare
umożliwiać
foreign
inizia ad imparare
zagraniczny/obcy
The general premise
inizia ad imparare
Ogólne założenie
Empower
inizia ad imparare
umożliwiać
Foreign
inizia ad imparare
zagraniczny/obcy
Counterpart
inizia ad imparare
odpowiednik
foreign counterparts within a range of general business topics.
inizia ad imparare
zagranicznymi odpowiednikami w zakresie ogólnych tematów biznesowych.
within a range
inizia ad imparare
w zakresie/ w zasięgu
awareness
inizia ad imparare
świadomości
differences
inizia ad imparare
różnice
subtle
inizia ad imparare
subtelny
Apart from
inizia ad imparare
oprócz
Necessary
inizia ad imparare
niezbędny
Conduct
inizia ad imparare
prowadzić (biznes, eksperymenty)
Instill
inizia ad imparare
zaszczepić (pasje, idee)
Habits
inizia ad imparare
nawyki
carry over
inizia ad imparare
przenieść (dalej)
further
inizia ad imparare
dalej/dodatkowo
for further
inizia ad imparare
na dalsze
self
samorozwój
inizia ad imparare
development
in order
inizia ad imparare
w celu/aby
capable
inizia ad imparare
zdolny/sparwny(w mówieniu)
purposes
inizia ad imparare
cele
Introduction
inizia ad imparare
wstęp
Current
inizia ad imparare
aktualny/obecny
Besides
inizia ad imparare
oprócz
some of these
inizia ad imparare
niektóre z tych
additional
inizia ad imparare
dodatkowy
due to
inizia ad imparare
ze względu/ wskutek
importance
inizia ad imparare
znaczenie
environment
inizia ad imparare
środowisko
guidelines
inizia ad imparare
wytyczne
correspondence
inizia ad imparare
korespondencja
requirements
inizia ad imparare
wymagania
attempt
inizia ad imparare
próba
enable
inizia ad imparare
umożliwić
explore
inizia ad imparare
odkryć/badać
awarnesse
inizia ad imparare
świadomość
consuming
inizia ad imparare
pochłaniająca
chairman
inizia ad imparare
prezes/przewodniczący
chief executive
inizia ad imparare
dyrektor naczelny
market research
inizia ad imparare
badania rynku
attitudes
inizia ad imparare
postawy/stosunek
spending patterns
inizia ad imparare
sposoby wydawania pieniędzy/ wzorce wydatków
presence
inizia ad imparare
obecność/ znajduje się
revenue
inizia ad imparare
przychód/dochód
include
inizia ad imparare
zawierać/włączać
worldwide
inizia ad imparare
na całym świecie
most appeal
inizia ad imparare
najbardziej pociągający/najbardziej atrakcyjny
convergence
inizia ad imparare
zbieżność
rivals
inizia ad imparare
rywale
soft drinks
inizia ad imparare
napoje bezalkoholowe
acceptance
inizia ad imparare
przyjęcie (czegoś)
competitive set
inizia ad imparare
konkurencyjny
look behind
inizia ad imparare
spojrzeć za siebie
sensible
inizia ad imparare
praktyczny/rozsądny
boundaries
inizia ad imparare
granice (nie fizyczne)
manufakturer
inizia ad imparare
producent
cereals
inizia ad imparare
płatki
thirst
inizia ad imparare
pragnienie
joint venture
inizia ad imparare
wspólne przedsięwzięcie
consortium
inizia ad imparare
koncern
franchising
inizia ad imparare
franczyza
licensing
inizia ad imparare
koncensjonowanie/ upoważnienie
local partner
inizia ad imparare
lokalny partner
subsidiary
inizia ad imparare
spólka zależna
parent company
inizia ad imparare
spółka matka
trademark
inizia ad imparare
znak handlowy/znak towarowy
carry out
inizia ad imparare
wykonywać/przeprowadzać coś
chain
inizia ad imparare
sieć / łańcuch
retail
inizia ad imparare
detaliczny
set up
inizia ad imparare
ustwaić/ organizować coś
agreement
inizia ad imparare
umowa / porozumienie
overseas
inizia ad imparare
za granica
compared
inizia ad imparare
w porównaniu
used to be
inizia ad imparare
był
survey
inizia ad imparare
ankieta
come up with
inizia ad imparare
wymyśleć (rowiązanie problemu) / wychodzić z
on a par
inizia ad imparare
na równi / dorównywać
exchange rate
inizia ad imparare
kurs walutowy
inflation rate
inizia ad imparare
stopa inflacji
currencies
inizia ad imparare
waluty
according to
inizia ad imparare
według
mention
inizia ad imparare
wzmianka / wspominać
major
inizia ad imparare
większy / główny
claim that
inizia ad imparare
twierdzić że
hard up
inizia ad imparare
być spłukanym
pricey
inizia ad imparare
drogie
corporate tax rate
inizia ad imparare
stawka podatku od osób prawnych (CIT)
literacy rate
inizia ad imparare
analfabetyzm
vocabulary sheets
inizia ad imparare
arkusze słownictwa
aware
inizia ad imparare
zdawać sobie sprawe / świadomy
noun
inizia ad imparare
rzeczownik
verb
inizia ad imparare
czasownik
adjective
inizia ad imparare
przymiotnik
adverb
inizia ad imparare
przysłówek
prefix
inizia ad imparare
przedrostek
person form
inizia ad imparare
postać osobowa
shop display window
inizia ad imparare
witryna sklepowa
palm
inizia ad imparare
palma
up market
inizia ad imparare
z górnej półki
entertainment
inizia ad imparare
rozrywka
known for producing
inizia ad imparare
znana z produkcji
value for money
inizia ad imparare
warta swojej ceny/wartość pieniądza
durable
inizia ad imparare
wytrzymały / trwały
fashionable
inizia ad imparare
modny
inexpensive
inizia ad imparare
niedrogi
timeless
inizia ad imparare
ponadczasowy
well-made
inizia ad imparare
dobrze zrobione
fun
inizia ad imparare
zabawa
stylish
inizia ad imparare
stylowy / elegancki
sophisticated
inizia ad imparare
wyrafinowany
attract attention
inizia ad imparare
przyciągają uwagę
pro
inizia ad imparare
za (ktoś jest)
impress others
inizia ad imparare
zaimponować innym
be fed up
inizia ad imparare
mieć dość
genuine
inizia ad imparare
szczery / prawdziwy
inflated prices
inizia ad imparare
zawyżone ceny
brand loyalty
inizia ad imparare
lojalność wobec marki
brand image
inizia ad imparare
wizerunek marki
brand stretching
inizia ad imparare
rozciąganie marki
brand awareness
inizia ad imparare
świadomość marki
brand name
inizia ad imparare
nazwa handlowa
product launch
inizia ad imparare
Wprowadzenie produktu
product lifecycle
inizia ad imparare
Cykl życia produktu
product range
inizia ad imparare
asortyment produktów
product placement
inizia ad imparare
lokowanie produktu
product endorsement
inizia ad imparare
rekomendacja produktu
market leader
inizia ad imparare
lider na rynku
market research
inizia ad imparare
badania rynku
market share
inizia ad imparare
udział w rynku
market challenger
inizia ad imparare
leader na drugim miejscu na rynku / pretendent rynkowy
market segment
inizia ad imparare
segment rynku
decline
inizia ad imparare
spadek
increasingly
inizia ad imparare
coraz bardziej / wzrastająco
focus groups
inizia ad imparare
grupa badawcza

Devi essere accedere per pubblicare un commento.