angielski 7

 0    82 schede    julkapaw8
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zmysłowy
inizia ad imparare
sensuous
podziwiać
inizia ad imparare
admire
wystąpić w serialu telewizyjnym
inizia ad imparare
appear in a TV series
publiczność
inizia ad imparare
an audience
na listach przebojów
inizia ad imparare
be in the charts
obwiniać sie, bić się w pierś
inizia ad imparare
beat yourself up
obwiniać się
inizia ad imparare
blame yourself
kasa biletowa
inizia ad imparare
box office
kontynuować
inizia ad imparare
carry on
obsada
inizia ad imparare
cast
wychodzić, być wydanym
inizia ad imparare
come out
grać koncert na żywo
inizia ad imparare
do a live gig
perkusista
inizia ad imparare
drummer
postać fikcyjna
inizia ad imparare
fictional character
stopniowo znikać
inizia ad imparare
gradually disappear
miec singiel który jest hitem
inizia ad imparare
have a hit single
mieć znakomite recenzje
inizia ad imparare
have great reviews
gitarzysta prowadzący
inizia ad imparare
lead guitarist
uczyć się na błędach
inizia ad imparare
learn from mistakes
zrobić coś źle, niefachowo
inizia ad imparare
mess up
muzyk
inizia ad imparare
a musician
występować
inizia ad imparare
perform
wykonawca
inizia ad imparare
performer
grać koncert
inizia ad imparare
play a venue
grać rolę
inizia ad imparare
play the part of
wystawić (sztuke)
inizia ad imparare
put on
wydać album
inizia ad imparare
release an album
podpisać kontrakt nagraniowy
inizia ad imparare
sign a recording contract
zapisać się na
inizia ad imparare
sign up for
osoba pisząca teksty i śpiewająca
inizia ad imparare
singer-songwriter
zacząć istnieć, zadebiutiwać
inizia ad imparare
start out
odsłuchany
inizia ad imparare
streamed
zacząć (np. uprawiać sport)
inizia ad imparare
take up
pojawić się
inizia ad imparare
turn up
widz
inizia ad imparare
viewer
wokalista
inizia ad imparare
vocalist
ustępować
inizia ad imparare
wear off
twierdzić
inizia ad imparare
claim
zauważyć, zwrócić uwagę
inizia ad imparare
point out
odpowiedzieć
inizia ad imparare
reply
wyjasnic
inizia ad imparare
explain
reklama
inizia ad imparare
advertising
zawierać element zaskoczenia
inizia ad imparare
contain an element of surprise
rozbudzac emocje
inizia ad imparare
engage emotions
wyjaśnienie
inizia ad imparare
explanation
rozśmieszyć kogoś
inizia ad imparare
make someone laugh
kichać
inizia ad imparare
sneeze
wzbudzać emocje
inizia ad imparare
stir up emotions
wziąć z zaskoczenia
inizia ad imparare
take by surprise
odsłona, odtworzenie
inizia ad imparare
view
oparty na
inizia ad imparare
based on
poznawczy
inizia ad imparare
cognitive
skrzypieć
inizia ad imparare
creak
rozpraszać
inizia ad imparare
distract
zachęcać
inizia ad imparare
encourage
zaangażować, zainteresować
inizia ad imparare
engage
poprawić
inizia ad imparare
enhance
zabawiać, zapewniać rozrywkę
inizia ad imparare
entertain
uznać coś za łatwe do zrozumienia
inizia ad imparare
find sth easy to follow
poprawa
inizia ad imparare
improvement
uczyć się na pamięć (zapamietywanie)
inizia ad imparare
memorise (memorisation)
szeleścić
inizia ad imparare
rustle
przyjemny dla zmysłów
inizia ad imparare
sensuous
narzeczony
inizia ad imparare
a fiancé
rozstać się, zerwać z kimś
inizia ad imparare
split up with
główna siedziba
inizia ad imparare
headquarters
załamany, zachwycony
inizia ad imparare
devastared, ecstatic
bajeczny, komiczny
inizia ad imparare
fabulous, hilarious
poprosić o pozwolenie
inizia ad imparare
ask for permission
uczestniczyć w
inizia ad imparare
attend
pozostawić coś wyobraźni
inizia ad imparare
leave something to your imagination
w ciszy
inizia ad imparare
in silence
akompaniament
inizia ad imparare
accompaniment
zgodzić się coś zrobić
inizia ad imparare
agree to do something
przesłać buziaka
inizia ad imparare
blow a kiss
przybrać na wadze
inizia ad imparare
gain weight (put on weight)
podnieść wskaźnik umiejętności czytania i pisania
inizia ad imparare
improve literacy rates
poprawa (e)
inizia ad imparare
enhancement
zaangażowanie
inizia ad imparare
engagement
rozrywka
inizia ad imparare
entertainment
zachęta, wsparcie
inizia ad imparare
encouragement
coś co rozprasza
inizia ad imparare
distraction

Devi essere accedere per pubblicare un commento.