Angielski 3

 0    139 schede    klaudiaa637
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
szkola wyzsza, kolegium
inizia ad imparare
College
szkola podstawowa
inizia ad imparare
primary school/elementary school
szkola niepubliczna, spoleczna
inizia ad imparare
independent school
przedszkole
inizia ad imparare
nursery school/ kindergarten
gimnazjum
inizia ad imparare
middle school/junior high school
szkola koedukacyjna
inizia ad imparare
co-educational school/mixed school
szkola państwowa
inizia ad imparare
public school/state school
szkola zawodowa
inizia ad imparare
Vocational school
wiedza o społeczeństwie
inizia ad imparare
Civics/Citizenship/Civic studies
języki obce
inizia ad imparare
foreign languages
informatyka
inizia ad imparare
Information and Communication Technology/ Information Technology /ICT/IT
wf
inizia ad imparare
PE (Physical Education)
wicedyrektor
inizia ad imparare
assistant principal/ deputy head
wychowawca
inizia ad imparare
form teacher
dyrektor
inizia ad imparare
headmaster/ head teacher/principal
dyrektorka
inizia ad imparare
headmistress/head teacher/principal
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
uczeń
inizia ad imparare
pupil/schoolboy
uczennica
inizia ad imparare
schoolgirl/pupil
grono pedagogiczne
inizia ad imparare
teaching staff
nieobecny
inizia ad imparare
absent from school
chetny do współpracy
inizia ad imparare
cooperative
niechętny do współpracy
inizia ad imparare
uncooperative
wymagający
inizia ad imparare
demanding
utalentowany
inizia ad imparare
gifted
pracowity
inizia ad imparare
hard-working
obdarzony wyobraźnią
inizia ad imparare
imaginative
poblazliwy
inizia ad imparare
lenient
bierny
inizia ad imparare
passive
surowy
inizia ad imparare
strict
słaby
inizia ad imparare
weak
kreda
inizia ad imparare
chalk
zeszyt
inizia ad imparare
copybook / notebook
podręcznik
inizia ad imparare
coursebook / textbook
gabka do tablicy
inizia ad imparare
duster
zeszyt ćwiczeń
inizia ad imparare
Workbook/exercise book
segregator
inizia ad imparare
file
teczka tekturowa
inizia ad imparare
folder
tablica interaktywna
inizia ad imparare
Interactive Whiteboard
szafka
inizia ad imparare
locker
stroj gimnastyczny
inizia ad imparare
PE kit
pioro, długopis
inizia ad imparare
pen
temperowka
inizia ad imparare
pencil sharpener
rzad ławek
inizia ad imparare
row of desks
świetlica
inizia ad imparare
common room
gabinet dyrektora
inizia ad imparare
headmaster's office
pracownia
inizia ad imparare
laboratory/lab
Sekretariat
inizia ad imparare
office
sala do nauki biologii, chemii, fizyki
inizia ad imparare
science lab
boisko sportowe
inizia ad imparare
sports field
pokoj nauczycielski
inizia ad imparare
staffroom
nieobecność
inizia ad imparare
absence
obecność
inizia ad imparare
attendance
uczeń prześladujący/zastraszajacy innych uczniów
inizia ad imparare
bully
kółko zainteresowań
inizia ad imparare
club
olimpiada przedmiotowa
inizia ad imparare
competition
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
program nauczania
inizia ad imparare
curriculum
Termin wykonania pracy
inizia ad imparare
Deadline
zajęcia pozalekcyjne
inizia ad imparare
extracurricular activities
stypendium
inizia ad imparare
grant / scholarship
trudności w nauce
inizia ad imparare
learning difficulties
przerwa na lunch
inizia ad imparare
lunch break
nowy uczeń
inizia ad imparare
newcomer
nieobowiązkowy
inizia ad imparare
optional
swiadectwo szkolne
inizia ad imparare
school certificate
czesne
inizia ad imparare
school fee
lektury szkolne
inizia ad imparare
set books
rada pedagogiczna
inizia ad imparare
strict rules
semestr
inizia ad imparare
term
zajecia w niewielkiej grupie na uniwersytecie
inizia ad imparare
tutorial
praca pisemna
inizia ad imparare
written work
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
współpracować
inizia ad imparare
collaborate
paplac, trajkotac
inizia ad imparare
chatter
zadawać
inizia ad imparare
set
uczeszczac na kurs
inizia ad imparare
attend a course
uczęszczać na zajęcia
inizia ad imparare
attend classes
uczęszczać do szkoły
inizia ad imparare
attend school
omawiać lektury
inizia ad imparare
discuss set books
wykonywać zadania
inizia ad imparare
do a task/an activity
robić ćwiczenia
inizia ad imparare
do an exercise
bardzo sie starać
inizia ad imparare
do one's best
dobrze sobie radzić
inizia ad imparare
do well
wydalic kogos ze szkoły
inizia ad imparare
expel sb from school
oddawac prace domowa
inizia ad imparare
hand in homework
zrobić dobre wrażenie
inizia ad imparare
make a good impression
zrobić prezentację
inizia ad imparare
make a presentation
robić błędy
inizia ad imparare
make mistakes
robić notatki
inizia ad imparare
make notes
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
uczyć sie na pamięć
inizia ad imparare
memorise/learn by heart
opuszczac lekcje
inizia ad imparare
miss lessons
brać udział w lekcji
inizia ad imparare
participate/ take part in a lesson
uważać na lekcji
inizia ad imparare
pay attention in class
czytać mapy
inizia ad imparare
read maps
zadawać wypracowanie
inizia ad imparare
set an essay
zadawac prace domowa
inizia ad imparare
set homework
opuszczac zajęcia /chodzic na wagary
inizia ad imparare
skip classes/play truant
rozwiązać zadanie matematyczne
inizia ad imparare
solve a problem
uczyc sie pilnie
inizia ad imparare
study hard
studiować teksty źródłowe
inizia ad imparare
study sources
sprawdzac liste obecnosci w dzienniku
inizia ad imparare
take the register
spóźniac się
inizia ad imparare
turn up late/ be late
scierac tablice
inizia ad imparare
wipe the board
pracować w grupach
inizia ad imparare
work in groups
pisac wypracowanie
inizia ad imparare
write an essay
wyniki w nauce
inizia ad imparare
academic results
poziom nauczania
inizia ad imparare
academic standards
arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
exam paper
wyniki egzaminu
inizia ad imparare
exam results
arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
inizia ad imparare
past exam paper
wyniki egzaminu
inizia ad imparare
exam results
egzamin
inizia ad imparare
exam/examination
dostać sie na uniwersytet
inizia ad imparare
get a place at a university
egzamin wsteony na uczelnie
inizia ad imparare
university entrance exam
sciagac na egzaminie
inizia ad imparare
cheat in an exam
przystepowac do egzaminu
inizia ad imparare
do/sit/take an exam
zle sobie poradzić na egzaminie
inizia ad imparare
do badly in an exam
dobrze sobie poradzic na egzaminie
inizia ad imparare
do well in an exam
dostać 56 punktów z testu
inizia ad imparare
get/score 56 marks in a test
sprawdzić arkusze egzaminacyjne
inizia ad imparare
grade/mark exam papers
sprawdzac test
inizia ad imparare
grade/mark a test
sprawdzac prace domowa
inizia ad imparare
grade/mark homework
przygotowywać sie do egzaminu
inizia ad imparare
prepare for an exam
ponownie przystepowac do egzaminu
inizia ad imparare
retake an exam
powtarzać do egzaminu
inizia ad imparare
revise for an exam
uczyc sie do egzaminu
inizia ad imparare
study for an exam
licencjat (nauki humanistyczne)
inizia ad imparare
BA (Bachelor of Arts)
licencjat (nauki ścisłe)
inizia ad imparare
BSc (Bachelor of science)
absolwent
inizia ad imparare
graduate
magister (nauki humanistyczne)
inizia ad imparare
MA (Master of Arts)
magister (nauki ścisłe)
inizia ad imparare
MSc (Master of Science)
doktor (nauki humanistyczne i ścisłe)
inizia ad imparare
PhD (Doctor of Philosophy)
dostać się na uczelnię
inizia ad imparare
to into university
skończyć uniwersytet
inizia ad imparare
graduate from university
otrzymać świadectwo
inizia ad imparare
receive/obtain /get a certificate
uzyskać stopień naukowy
inizia ad imparare
receive / obtain /get a degree
otrzymać dyplom
inizia ad imparare
receive /obtain /get a diploma

Devi essere accedere per pubblicare un commento.