ang rozdz 3

 0    77 schede    guest2617821
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wczuć się w kogoś
inizia ad imparare
empathise with sb
pokłócić się z kimś
inizia ad imparare
fall out with sb
skomplementować kogoś
inizia ad imparare
give sb a compliment
zawieść kogoś
inizia ad imparare
let sb down
stracić panowanie
inizia ad imparare
lose your temper
wyśmiewać się z kogoś/czegoś
inizia ad imparare
make fun of sb/sth
pogodzić się z kimś
inizia ad imparare
make up with sb
znosić, tolerować kogoś/coś
inizia ad imparare
put up with sb/sth
mówić za czyimiś plecami
inizia ad imparare
talk behind sb's back
być rozjemcą
inizia ad imparare
be the peacemaker
wyolbrzymiać
inizia ad imparare
blow things out of proportion
rozpłakać się
inizia ad imparare
burst into tears
krytykować kogoś
inizia ad imparare
have a go at sb
robić wokół kogoś dużo hałasu
inizia ad imparare
make a fuss of sb
wygłupiać się, rozrabiać
inizia ad imparare
mess about
popisywać się
inizia ad imparare
show off
upominać kogoś za coś
inizia ad imparare
tell sb off about sth
drażnić się z kimś, denerwować kogoś
inizia ad imparare
wind sb up
starcie między Tobą a Twoimi rodzicami/rodzeństwem
inizia ad imparare
the clash between you and your parents/sibling
noworodek w rodzinie
inizia ad imparare
a newborn baby in the family
awantura/nieporozumienie z najlepszym przyjacielem
inizia ad imparare
a row/misunderstanding with your best friend
oblać ważny egzamin
inizia ad imparare
flunk an important exam
przeprowadzka do innego miasta lub kraju
inizia ad imparare
relocating to a different town or country
rozstanie się z kimś
inizia ad imparare
splitting up with sb
wyświadczyć komuś przysługę
inizia ad imparare
do somebody a favor
rzeczy nie od razu idą po mojej myśli
inizia ad imparare
things don't immediately go my way
okazać się
inizia ad imparare
turn out
na dłuższą metę
inizia ad imparare
in the long run
nauczyło mnie to, jak ważne jest trzymanie się czegoś
inizia ad imparare
it's taught me the value of sticking at something
Miałem naprawdę ciężki czas
inizia ad imparare
I had a really hard time
poradzić sobie z sytuacją
inizia ad imparare
handle the situation
fanatyczny
inizia ad imparare
bigoted
zdolny
inizia ad imparare
capable
czarujący / uroczy
inizia ad imparare
charming
współczujący
inizia ad imparare
compassionate
zarozumiały
inizia ad imparare
conceited
porządny
inizia ad imparare
decent
oddany, zaangażowany
inizia ad imparare
dedicated
o obronnym nastawieniu
inizia ad imparare
defensive
obłudny
inizia ad imparare
hypocritical
idealistyczny
inizia ad imparare
idealistic
niedojrzały
inizia ad imparare
immature
inspirujący
inizia ad imparare
inspirational
skromny
inizia ad imparare
modest
pełen pasji
inizia ad imparare
passionate
natrętny, arogancki
inizia ad imparare
pushy
szczery
inizia ad imparare
sincere
twardy
inizia ad imparare
tough
godny zaufania
inizia ad imparare
trustworthy
zły wpływ na kogoś
inizia ad imparare
the bad influence on sb
dobry/idealny przykład...
inizia ad imparare
a good/shining example of...
podziwiać
inizia ad imparare
admire
gardzić
inizia ad imparare
despise
uważać kogoś za inspirującego
inizia ad imparare
find sb inspirational
podążać śladami kogoś
inizia ad imparare
follow in sb's footsteps
ubóstwiać
inizia ad imparare
idolise
brzydzić się
inizia ad imparare
loathe
patrzeć na kogoś z góry
inizia ad imparare
look down on sb
patrzeć na kogoś z podziwem
inizia ad imparare
look up to sb
postawić kogoś na piedestale
inizia ad imparare
put sb on a pedestal
stanowić dobry przykład
inizia ad imparare
set a good example
czuć się jak w domu
inizia ad imparare
feel at home
zgromadzić się, zebrać się
inizia ad imparare
gather together
poczucie przynależności
inizia ad imparare
sense of belonging
tulić się
inizia ad imparare
huddle together
wiązać koniec z końcem
inizia ad imparare
make ends meet
głodować
inizia ad imparare
go hungry
żebrać
inizia ad imparare
beg
utrzymanie się przy życiu, przetrwanie
inizia ad imparare
subsistence
życie z dnia na dzień
inizia ad imparare
living day-to-day
życie z dnia na dzień, od pierwszego do pierwszego
inizia ad imparare
living hand-to-mouth
bardzo chudy
inizia ad imparare
skinny
niedożywiony
inizia ad imparare
malnourished
rozłączyć się
inizia ad imparare
hang up the phone
podłączyć się do Internetu
inizia ad imparare
go online
wysłać kopię e-maila
inizia ad imparare
cc an email
wybrać numer
inizia ad imparare
dial a number

Devi essere accedere per pubblicare un commento.